In Memorium: mijn broer Gerrit de Wit, geboren op 16-04-1947 in Dordrecht en overleden aldaar op 31-7-2006 te Dordrecht. Hij overleefde helaas zijn

2 e  Coma niet L. Hij is mijn liefste broer en ik zal hem nooit vergeten!

Zijn gezin heel veel sterkte toegewenst!

 

1. Johann Witte / Jan (de Wit), geboren ca. 1585 in Altenbruch., Getrouwt rond 1616 met Clara Pieters Middeldonck geboren rond 1596 en overleden op 12-06-1669, ze werd 72 jaar. Begraven in de Pieter kerck op 15-06-1669 in graf nr. 26 achter de preekstoel.  

                                              

Hun Kinderen:

 

            1          Willem Jansz Wytt (van het land van Haedlen) (bij Cuxhaven) geboren plm. 1616.

            2          Janneke geboren 1617 en overleden 13-02-1650 begraven op 16-02-1650 in de Groote kerck.

                        Getrouwd met Bastiaen van de Rijp.

            3          Sara de Witte geboren op 26-12-1618 en overleden op 20-06-1673. 54 jaar. Begraven op 23-06-1673 in

                        de Pieter Kerck graf nr. 26.

            4          Maria geboren rond 1620.

 

Johann Witte is overleden voor 1638 in Amsterdam. 

Clara Pieters Middeldonck hertrouwde als weduwe met Augustijn Cloribus (deze was eerder getrouwd op 31 mei 1622 in Leyden met Suzanna Davidts).

 

                        Zijn kind:

            Aelgen Clorybus geboren ca. 1639 ,is overleden op 16-12-1672, begraven op 19-12-1672 in de Pieters Kerck graf nr. 26.

 

1.1. Willem Jansz Wytt (van het land van Haedlen), beroep: droogscheerder, kruidenier, geboren plm. 1616, Altenbruck. Hij trouwt op 25-06-1639, te Amsterdam met Neeltje Cornelis (van Westerholt) gedoopt 11-12-1611 in Amsterdam. Dochter van Cornelis Claesz van Westerholt, beroep: varensgezel, metselaar, overleden voor 1619, getrouwd op 28 juni 1608 in Amsterdam met Amelken Adriaensdr (Amel Aeriaans), ook genoemd: Annetie ze is geboren in Leyden. Amelken (weduwe) gaat op 5 maart 1619 te Amsterdam in ondertrouw met de 25 jaar oude Arent Barents. Willem Jansz de Wit overleed 01-03-1721, Amsterdam.

Kinderen:

 

                                              

                                               1              Sara de Wit, gedoopt 20-12-1640, Amsterdam. Jong overleden.

                2              Jan de Wit, gedoopt 30-03-1642, Amsterdam.

                3              Cornelis de Wit, gedoopt 21-06-1644, Amsterdam. Jong overleden.

               4              Sara de Wit gedoopt 24-08-1645 in Amsterdam. Sara is begraven in de Westerkerk op 10 december 1686 in Amsterdam

                5              Maria de Wit, gedoopt 16-05-1647, Amsterdam. Jong overleden.

                6              Annitjen de Wit, gedoopt 16-05-1647, Amsterdam.

                7              Cornelis de Wit, gedoopt 27-09-1648, Amsterdam.

                8              Maria de Wit, gedoopt 27-02-1650, Amsterdam. Maria is begraven 24-12-1720, Amsterdam.

                9              Annetie de Wit, gedoopt 21-10-1653, Amsterdam.

10                  Susanna de Wit, gedoopt 30-11-1654, Amsterdam.

 

1.3 Sara de Witte geboren op 26-12-1618 en overleden op 20-06-1673. 54 jaar. Begraven op 23-06-1673 in de Pieter Kerck graf nr. 26. Ondertrouw op 07-12 en getrouwd op 30-12-1640 in Leyden met Pieter Davidts geboren op 22-12-1617 en overleden op 06-05-1666. Hij werd 48 jaar. Zijn ouders: Jaques (janz) Davidts (Jan Davidt) geboren in 1586 en overleden op 1-12-1642 in Amsterdam. Hij werd 56 jaar. Woonde: Nieuwesteech. Beroep:  Instrumenten maker, geometerie toe hij trouwde met Janneken Jans. Het echtpaar woonde: te Heeregraft, Nieuwe Greynreder in Leiden.

 

            Hun kinderen:

            1  Jan Davidts geboren op 07-11-1641 (vernoemd naar zijn Grootvader Jan de Witte) Op 13-04-1666 vertrok

                Jan met Franssoys de Schregel naar Smirna, zijn Moeder schreef: God wil haer geleijden.

                Jan is overleden op 24-10-1671 in Smirna.

            2 Janneken Davidts geboren op 07-09-1643 (vernoemd naar haar Grootmoeder Janneken Jans)

               Ze is overleden op 26-10-1643.

            3 Janneken Davidts geboren op 18-09-1644 (vernoemd naar Vaders Moeder) Ze overleed op 18-10-1672. Ze

               werd 28 jaar en is begraven op 21-10-1672. Ondertrouw op 4-04 en getrouwd op 22-04-1669 (Soeterwoude)

               met Wijnant Hoppenbrouck,geboren in Leyden

            4 Pieter Davidts geboren op 10-07-1646 (vernoemd naar zijn Vader).

            5 Jaques Davidts geboren op 27-02-1649 (vernoemd naar zijn Grootvader). Overleden op 13-08-1649.

            6 Jaques Davidts geboren op22-04-1650 (vernoemd naar zijn Grootvader) Overleden op 23-08-      1655 Begraven

               op 26-08-1655 Hij werd 5 jr. 4 mnd. 1 dag 7 uren.

            7 Clara Davidts geboren op 04-08-1651 (vernoemd naar Grootmoeder Clara)

            8 Sara Davidts geboren op 24-11-1652 (vernoemd naar haar Moeder) Getrouwd met Heindrick Koster. Sara

               stierf 9 dagen na haar kraambed op 05-07-1673 en werd slechts 20 jaar, 7 mnd. en11 dagen oud. Begraven

               op 10-07-1673.

            9 Cathelijna Davidts geboren op 30-01-1654 (vernoemd naar haar Tante Cathelijna Davidts) Ze is overleden op

               19-02-1674 en is begraven op 23-02-1674 Werd slechts 20 jaar en 20 dagen oud.

          10 Maria Davidts geboren op 22-03-1655 (vernoemd naar Tante Maria de Witte)

          11 Suzanna Davidts geboren op 09-05-1656 (vernoemd naar Tante Suzanna Davidts) Overleden op 11-08-1656

               en begraven op 15-08-1656 Ze werd slechts 3 mnd 1 dag en 21 uur oud.

         12 Suzanna Davidts geboren op 19-04-1658 (vernoemd zie boven zus van haar Vader)

         13 Jaques Davidts geboren op 23-08-1659 ( vernoemd naar Grootvader) Overleden op 14-11-1659, begraven op

              17-11-1659 Hij werd slechts 2 mnd. 21 dagen en 14 uren oud.

        14 Fransynna Davidts geboren op 09-01-1661 (vernoemd naar Tante en nicht Fransynna Davidts). Overleden op

             31-01-1661 en werd begraven op 01-02-1661 Ze werd slechts 21 dagen en 23 uren oud.

Al de kinderen van dit echtpaar, op Jan na werden begraven in de Pieter Kerck graf nr. 26 achter de preekstoel.

 

1.1.2. Jan de Wit, gedoopt 30-3-1642, Amsterdam. Hij trouwt op 19-2-1666, te Amsterdam Diewertje Dircks

de Wolde, gedoopt 29-08-1646, Amsterdam. Dochter van Dirck Huygen (geboren ca. 1622 te Alphen a/d Rijn) en Maritje Huygen (ook Marritje), (geboren ca. 1611 te Alphen a/d Rijn). (broer en zus? w.s verwisseling op het doopregister van moeder en de getuige.)

 

Kinderen:

 

                   1        Willem de Wit, gedoopt 08-03-1667, Amsterdam, begraven 24-06-1667, Amsterdam. Jong overleden.

              2        Maria de Wit, gedoopt 20-11-1668, Amsterdam, begraven 06-10-1675, Amsterdam. Jong overleden.

              3        Willem Jansz de Wit, gedoopt 16-01-1671, Amsterdam.

 

1.1.4 Sara de Wit gedoopt 24-08-1645, Amsterdam trouwt op 23 januari 1665 Amsterdam met Michiel Tatinghof (31). Gedoopt, 13 april 1634 gereformeerd in Enkhuizen Beroep: hoedenstoffeerder. Doopgetuigen: Ide Pietersoon en Annetgen Michielse zijn vader.

                               Uit dit huwelijk wordt op 21 augustus 1670 in de Evangelisch Lutherse kerk een zoon gedoopt.

           1) Willem Tatinghof, geboren 12 aug 1670, (Doopgetuigen zijn broer van Sara, Jan Willemsz de Wit en Cornelia de Wit). Die op 20

                    maart 1677 te Amsterdam wordt begraven op het Kathuizerkerkhof.  

 Na de dood van Sara hertrouwt Michiel, die zich dan factoor (zaakgelastigde, tussenpersoon, makelaar) noemt, op 21 oktober 1689, wonende te Amsterdam in de 1e Tuindwarsstraat met Anna Schepers uit Hamburg, weduwe van  de glazenmaker Michiel Smit. Het huwelijk duurt nog geen vier jaar want op 22 mei 1693 wordt zij begraven op het oude Lutherse kerkhof. Zij woonde in de St. Luciensteeg.

 

Sara de Wit is begraven in de Westerkerk op 10 december 1686 in Amsterdam

 

1.1.8 Maria de Wit, gedoopt 27-02-1650, Amsterdam. Begraven 24-12-1720, Amsterdam. Zij trouwt op 16-07-1666 in Amsterdam  met: (1) Jan Dolmaecher (Dollemaker) geboren rond 1660 in Wesel, te Amsterdam, begraven 08-04-1684, Amsterdam.

            Hun kinderen:

            A Cornelia Dollemaker, gedoopt in de Lutherse kerk op 23 september 1668. Getuigen: Willem Jansz de Wit,

                Neeltje Jans de Wit, en Sara Tatinghof. Na enige dagen komt het kind te overlijden en wordt op 1 oktober

                begraven in de Westerkerk. Zij woonde op de Prinsengracht.

            B Hendrik Dollemaker de Oude en Neeltje Cornelis. Ook hij zal niet oud worden. Op 18 januari 1695 wordt

                hij Pro Deo op het Leidsche kerkhof begraven. Hij woonde de Bleekersgangh.

            C Anna Dollemaker, gedoopt in de Lutherse kerk op 14 april 1676. Getuigen: Jan Ars en Cornelia de Wit. Als

                Anna drie jaar oud is, sterft zij en wordt 25 augustus 1679 begraven begaven op het Kathuizerkerkhof. Zij

                woonde toen op de Bloemgracht

 

Maria de Wit gaat in ondertrouw als weduwe op 09-09-1695 met: (2) Wouter van Ulsen, te Amsterdam, begraven 05-01-1696. (weduwnaar van Beelitie Andries.)

 

Maria de Wit gaat in onder trouw als weduwe op 29-12-1696 met: (3) Jan Woutman , te Amsterdam, beroep:  timmerman en gedoopt in Blokzijl, begraven 09-01-1730 in Amsterdam. Jan was eerder getrouwd met en weduwnaar van Marritje Kortenhoef,

 

Maria de Wit is begraven op 24-12-1720 in Amsterdam.

1.1.2.3. Willem Jansz de Wit, gedoopt 16-01-1671, Amsterdam. Beroep: trekwerker  (behandeling van textiel) Hij trouwt op 16-03-1691, te Amsterdam  Elisabeth Schoovenbergh , gedoopt 20-12-1671, Amsterdam, begraven 11-09-1727, Amsterdam. Dochter van Andries Mathijsz Schoovenbergh overleden 9 maart 1696 in Amsterdam en Engeltje Sleckers overleden 26 augustus 1707 in Amsterdam.

            Kinderen:

 

1              Johanna de Wit, geboren 08-06-1692, Amsterdam, overleden 28-09-1698, Amsterdam. Jong overleden.

2              Andries de Wit, geboren 14-04-1694, Amsterdam

3              Hendrikus de Wit, geboren 22-03-1697, Amsterdam, overleden 28-09-1698, Amsterdam. Jong overleden.

4              Marike de Wit, geboren 23-07-1699, Amsterdam, overleden 04-11-1701, Amsterdam, begraven 19-11-1701, Amsterdam.

5              Marike de Wit, geboren 12-07-1702, Amsterdam. Begraven 03-10-1762, Amsterdam.

               Zij trouwt (1) Frederik Buytenwaart, 21-04-1730, te Amsterdam, begraven 29-11-1735, Amsterdam.

               Zij trouwt (2) Joost Hendrik Ebbemeyer, 18-01-1737, te Amsterdam, geboren Herford, begraven 08-09-1763, Amsterdam.

6              Sara de Wit, geboren 24-02-1706, Amsterdam.

               Zij trouwt (1) Johan Fransis van der Brugge, 12-09-1727, te Amsterdam, begraven 23-06-1754, Amsterdam.

               Zij trouwt (2) Gideon Brikou, 16-01-1756, te Amsterdam, begraven 26-03-1786, Amsterdam. Sara begraven 18-06-1786,

               Amsterdam.

7            Cornelia de Wit, geboren 26-06-1709, Amsterdam.

8            Elisabeth de Wit, geboren 08-03-1711, Amsterdam.

 

1.1.2.3.2 Andries de Wit, geboren 14-04-1694, Amsterdam. Hij trouwt (29) op 02-08-1722 in Amsterdam met: (1) Sanneke (van) Sandbeek (22), gedoopt 23-05-1700, Haarlem, begraven 22-01-1723, Haarlem.

Hij (29) trouwt op 14-03-1723, te Haarlem met: (2) Kathrina (Catharina, Kaatje) van der Laan (23), gedoopt 24-05-1699, Haarlem. Dochter van Cornelis Reijersz van Limmen en Willemijntje van Werven uit Steenwijk.

Hij (64) trouwt op 20-08-1758, te Haarlem met: (3) Pieternelletje Gerritz (van Harderwijk), overleden op 18-10-1776, Haarlem. Ze was eerder gehuwd was met Gerrit Bouwman.

 

Kind van Sanneke (van) Sandbeek:

 

            1              Femmetje, gedoopt 13-01-1723, Haarlem, overleden 02-01-1724, Haarlem. Jong overleden.

 

Kinderen van Kathrina van der Laan (Catharina, Kaatje):

 

 

                2              Willempje de Wit, gedoopt 11-02-1725, Haarlem, overleden 09-02-1725, Haarlem. Jong overleden.

                3              Maria de Wit, gedoopt 05-07-1726, Haarlem, overleden 09-11-1730, Haarlem. Jong overleden.

                4              Willemijntie de Wit, gedoopt 20-01-1732, Haarlem, overleden 24-01-1732, Haarlem. Jong overleden.

5                     Willemijntie de Wit, gedoopt 12-06-1733, Haarlem. Zij trouwt Abram Wijkhuisen, op 19-11-1758, te Haarlem.

               Willemijntie is begraven op 05-05-1760, Haarlem.

                6              Cornelia de Wit, gedoopt 08-07-1736, Haarlem.

                7              Cornelis de Wit, gedoopt 08-01-1738, Haarlem. Jong overleden.

                8             Cornelis de Wit, gedoopt 14-08-1740, Haarlem.

9                     Willem de Wit, gedoopt 24-03-1743, Haarlem.

 

Andries de Wit overleed 15-04-1760, Amsterdam net 66 jaar.(1 dag na zijn verjaardag!)

 

1.1.2.3.2.8. Cornelis de Wit, gedoopt op 14-08-1740, Haarlem. Hij (21) trouwt op 20-06-1762, te Haarlem met:

(1) Aletta Cloribus (Gloribus) (32), geboren op 12-02-1730 in Haarlem, overleden op 31-08-1789 in Haarlem. Haar ouders Daniel Cloribus junior en Engeltie Hulscher

Hij (49) trouwt op 20-12-1789, te Haarlem, met: (2) Bartha Barens (44) geboren op 11-04-1745 in Amsterdam, overleden op 29-10-1809 in Haarlem. 64 jaar.

                                                                                                                                                                                           

Kinderen van Aletta Cloribus:

 

1          Daniël de Wit , geboren 07-08-1762, Haarlem. Daniël overleed 14-11-1810, Haarlem. 48 jaar.

2          Johanna Catharina de Wit, geboren 20-06-1764, Haarlem. Johanna overleed 11-10-1834, Haarlem. 70 jaar.   

3          Gerretje de Wit, geboren 14-02-1766, Haarlem. Overleden op 22 september (1865?) in Haarlem.

4          Cornelis de Wit  geboren 14-01-1769, Haarlem. Cornelis overleed 27-03-1844, Heemstede. 75 jaar.

5          Piter de Wit , geboren 14-01-1771, Haarlem. Piter overleed 30-07-1803, aan de Burgwal, bij de

            Korte brug in Haarlem, doodsoorzaak: verstopping op de leeftijd van 32 jaar + 6 maanden.

 

Cornelis de Wit overleed 28-08-1796 in Haarlem. 56 jaar

 

1.1.2.3.2.8.1. Daniël de Wit (Wijnmakersknecht) geboren 07-08-1762 te Haarlem, hij (23) trouwt op 19-08-1785  in Velsen  met  Janneke Stobbelaar (ook bekend als: Janneke, Jannetje, Sanneke, Susanna, Stoppelaar/ Hoppelaar) (28) geboren op 7 januari 1757 in Haarlem. Notitie: Geloof: Gereformeerd. Haar ouders Pieter Stobbelaar getrouwd met Josijntje (Jesijntje Vermeulen) Janneke woonde eerst Sandpoort in Velsen

 

Kinderen uit dit huwelijk:

 

1              Cornelis de Wit geboren op 13-02-1786 te Velsen gedoopt op 19-02-1786 te Velsen. Getuigen: Cornelis de Wit, getrouwd op 20-06-

                1762 in Haarlem met Aletta Cloribus. (Opa en Oma)

2              Catharina geboren op 12-12-1787 te Velsen en gedoopt op 16-12-1787 in Velsen. Getuigen: Abraham de Neuville, Catharina de

                Graaf Catharina is overleden 22-09-1796 in Haarlem 8 jaar.

3              Jacobus de Wit geboren op 20-02-1790 te Velsen Gedoopt op 28-02-1790 te Velsen.  Getuigen: Frans Visser, kleermaker en zijn

                vrouw Magdalena Sernee Jacobus is overleden op 1-09-1809 in Haarlem 19 jaar.

4              Andries de Wit geboren 08-02-1793 te Haarlem. Gedoopt op 17-02- 1793 te Haarlem. Getuigen: Cornelis de Wit, Barta Barentsen.

                (Opa en 2e Oma)

  Het echtpaar vertrok op 3-1-1794 van Velsen naar Haarlem

5              Anna geboren op 9-12-1795 te Haarlem Gedoopt op 13-12-1795 te Haarlem. Getrouwd op 20-05-1829 te Haarlem met Nicolaas

               Gies geboren ca.  1802 in Amsterdam.

 

Daniël de Wit woonde in de Jansweg, waar hij is overleden op 14-11-1810 in Haarlem, aan ‘borstziekte, hij werd 48 jaar en 9 maanden. Aangifte van overlijden werd gedaan door zijn zoon Andries (deze woonde toen in de Raax (De Raaks) nabij ’t Postkantoor.  Janneke Stobbelaar is overleden op 14-5-1834 in de St. Jacobstraat in Haarlem. 77 jaar.

 

1.1.2.3.2.8.2 Johanna Catharina de Wit, geboren 20-06-1764, Haarlem. Zij (30) trouwt op 19-10-1794, te Haarlem met  Pieter Kluit (Klein) (Kluijt), geboren in Purmerend.

                        Hun kind:

Gerrit Kluijt geboren rond 1795 in Purmerend, overleden (61 jr.) op 07-03-1857 in Heemstede, getrouwd op 30-01-1825 in Heemstede met Sara (Saartje) Veldhuijzen, geboren rond 1798 in Heemstede. Haar moeder: Maria Veldhuijzen.

 

Johanna overleed 11-10-1834, Haarlem. 70 jaar. Toen Pieter overleed was hij weduwnaar.

 

1.1.2.3.2.8.3 Gerretje de Wit, geboren 14-02-1766, Haarlem. Overleden op 22 september (1865?) in Haarlem. Zij (24) trouwt 31-10-1790, te Haarlem Hendrik van Amstel (24) geboren 22 juli 1766 in Haarlem, overleden op 7 januari 1818

in Haarlem. Zijn ouders: Hendrik van Amstel geboren op 13 juli 1740 in Haarlem, getrouwd op 27 oktober 1765

in Haarlem met Alida Oldemarkt, geboren rond 1740 in Haarlem, overleden op 15 juli 1790 in Haarlem.

                                   Hun kinderen:

1 Alida van Amstel geboren op 5 december 1790 in Haarlem en overleden op 28 juli 1840 in

   Haarlem. 49 jaar.

2 Hendrik van Amstel geboren op 30 januari 1793 en overleden in Haarlem.

3 Pieter van Amstel geboren op 11 april 1795 in Haarlem en overleden 22 mei 1813 in Haarlem.

   18 jaar.

4 Catharina van Amstel geboren op 24 augustus 1800 en overleden op 6 juli 1802 in Haarlem. 1

   jaar en 11 maanden.

5 Sara van Amstel geboren op 24 augustus 1800 in Haarlem en overleden op 26 mei 1812 in

   Haarlem. 11 jaar en 9 maanden.

6 Gerretje van Amstel op 20 maart 1802 in Haarlem en overleden in Haarlem.

7 Jacob van Amstel geboren op 28 februari 1806 en overleden op 5 maart 1806 in Haarlem.

   6 dagen oud.

 

1.1.2.3.2.8.4 Cornelis de Wit, geboren 14-01-1769, Haarlem.

Hij (35) trouwt op 02-04-1804, te Heemstede met:

(1) Johanna Polder(s) (43), geboren 27-08-1748, Zutphen, overleden 30-09-1828, 80 jaar, begraven 1-10-1828 in  Heemstede. Zij was eerder getrouwd op 11 november 1770 met Frederik Horeman. Deze is geboren te Bebenauw onder Hannover.

Hij (60) trouwt op 01-07-1829, te Heemstede, met:

(2) Maria Anna Elisabeth van Empel(en) (27) (ook geschreven Maria Anna Elisabeth van Empelen en  ook geschreven als Maria Anna Elisabeth van Empel), gedoopt 29-03-1802, in de Sint Bavokerk in Berkenrode, overleden 06-02-1864, in Bloemendaal. 61 jaar. Zij is de dochter van Lambertus (Barth) van Empelen (van Empel) en  Maria Anna Pellen  (ook: Lammert van Empel en Maria Anne Pelle(n).

 

                                               Kinderen van Maria Anna Elisabeth van Empel(en):

 

            1          Cornelis de Wit geboren 01-09-1829, Heemstede

            2          Johanna Catharina de Wit, geboren 19-02-1831, Heemstede. Zij (21) trouwt op 02-05-1852,

                        te  Bloemendaal  met Mattheus Hermanus Rooze (31), geboren 05-04-1820, Bloemendaal,

                        overleden 30-01-1910 in Haarlem. 89 jaar. Johanna overleed 17-06-1906, Haarlem. 75 jaar.

3          Johannes de Wit, geboren en overleden op 05-04-1834 in Heemstede. Jong overleden.

4                    Jan (Johannes) de Wit, geboren 10-04-1835, Heemstede, overleden 03-02-1836, begraven 5-2-1836 in Heemstede. Bijna 9 maanden.

5          Johannes de Wit, geboren 19-05-1837, Heemstede.

 

Cornelis de Wit is overleden op 28-03-1844 (Heemstede) 78 jr. als weduwnaar.

 

1.1.1.3.2.8.5 Piter de Wit, geloof: gereformeerd, geboren op 14-01-1771 en gedoopt op 16-1-1771 in Haarlem, Hij (23) trouwt op 24-07-1796, te Haarlem met Johanna Kamphuynder (29), geboren ca.  1767 en overleden op 07-07-1811 te Haarlem. 44 jaar.

Hun kinderen:

 

1          Jacobus de Wit geboren 12-3-1797 en gedoopt op 15-3-1797 in Haarlem, overleden op 22-8-1800 in de

            Raamsteeg Haarlem, doodsoorzaak: water. Jong overleden.

2          Abraham de Wit geboren en gedoopt op 6-8-1798 in Haarlem. Hij kwam na de dood van zijn moeder

            (1811) in het burger weeshuis van Haarlem.

3          Pieter de Wit geboren op 17-12-1799 in Haarlem (vertrok op 14-9-1823 uit Weeshuis Haarlem).

4         Jacobus de Wit geboren op 8-10-1801 in Haarlem (op 6-9-1823 met Kofschip Sophia vertrokken

           naar Bayonne Baskenland (Spanje), de Kapitein was Christiaan Schoenmaker).

 

Piter de Wit is overleden aan de Burgwal, bij de Korte brug, op 30-07-1803 in Haarlem. 32 jaar.

Op 17-2-1805 gaat Johanna Kamphuynder (38) als weduwe in Haarlem in ondertrouw met Jacobus van der Hoek, weduwnaar van Cath. van der Velden. Hij is van Antwerpen en woonde op dat moment in Haarlem. Op 7-7-1811 overlijdt te Haarlem Johanna Kamphuynder, leeftijd 44 jaar. Doodsoorzaak: koortsen. Zij was de verlaten echtgenote van Jan van der Hoek . Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

 

1.1.1.3.2.8.5.2 Abraham de Wit, beroep: metselaar, geboren 6-8-1798 in Haarlem. Hij (27) getrouwd op 1-2-1826 met Femmina de Klerk (20) geboren op 8-8-1805 in Buiksloot gedoopt op 25-8-1805 in de Noorderkerk te Amsterdam. Abraham woonde op het Klein Heiligland en was metselaar. Femmina is in 1826 dienstbode, woont aan het Spaarne. Bij het huwelijk zijn o.a. getuigen: Albert Camphuijnder, oom, van bruidegom, 58 jaar (koorndrager), Jan de Klerk, 53 jaar (kamerbehanger), oom van de bruid.

Femmina de Klerk is dochter van: Jan de Klerk gedoopt op 2-8-1778 in Haarlem en in ondertrouw gegaan op 15-4-1803 te Amsterdam met Johanna Meerkotter, gedoopt op 24-10-1779 in Amsterdam. Jan de Klerk is in 1803 aan de overtoomse dreg werkzaam in de Coffy en Thee Wb . Woonden op dat moment op het Groot Heiligland.

Hun kinderen:

 

1          Anna de Wit geboren op 28-04-1826 in de Kornelissteeg nr. 494 ’s avonds om 23.30 uur in Haarlem,

            overleden op het Groot Heiligland nr. 361 op 14-9-1884 in Haarlem. 58 jaar.

2          Johannes de Wit geboren op 28-6-1828 op het Groot Heiligland nr. 276, ’s morgens om 9 uur in

            Haarlem (getuigen: Johannes de Klerk, 58 jaar, werkman, wonende Het Groot Heiligland.

3          Abraham de Wit geboren op 29-12-1830 op het Nieuwelandje nr. 135, ’s avonds om 18.00 uur in

            Haarlem en overleden op 8-8-1913 in Amsterdam. 72 jaar.

4          Jansje (Johanna) de Wit geboren op 21-9-1833 in de Franckerpoort nr. 519, ’s ochtends 11 uur  in Haarlem (getuigen: (Opa) Jan de Klerk 56 jaar, (Opa) aardwerker, wonend op Het Groot Heiligland). Getrouwd (33) op 7-11-1866 in Heemstede met Cornelis de Paus (41) geboren rond 1825 in Heemstede. Overleden (60) op 07-08-1885 (Heemstede). Zijn ouders: Bonefacius Faas de Paus getrouwd met Anna Kastoor (Castoor). (als Moeder van Jansje wordt genoemd: Francina de Klerk).

 

                                   Hun kind: Levenloos de Paus geboren op 26-01-1869 (Heemstede)

 

5          Johanna Maria geboren op 12-1-1836 in Haarlem op het Groot Heiligland nr. 361, ’s nachts om 1 uur.

            en overleden op 2-2-1836 (getuigen: Jan de Klerk, (Opa) 59 jaar, aardwerker, wonend op het Groot

            Heiligland, Dirk de Klerk 27 jaar, schilder, wonend in de Gierstraat (vermoedelijk broer van Femmina).

6          Johanna Maria geboren op 29-8-1837 op het Groot Heiligland nr. 361, ’s avonds om 19.00 uur in

            Haarlem en overleden op 27-9-1837 in Haarlem. Jong overleden.

7          Pieter Jacobus de Wit geboren op 16-8-1838 op het Groot Heiligland nr. 361, ’s avonds om 22.00 uur,

            in Haarlem. ,

8          Dirk de Wit geboren op 15-6-1842 op het Groot Heiligland nr. 361, ’s ochtends om 11.00 uur, in

            Haarlem (getuigen: o.a. Johannes de Klerk, 63 jaar, werkman en wonende op het Groot Heiligland).

           

Abraham de Wit is op 8-1-1844 om 15.00 uur aan het Groot Heiligland nr. 361 overleden (getuigen: Jan de Klerk 66 jaar, werkman, schoonvader en Dirk de Klerk 34 jaar, schilder, broer). Van beroep: Werkman,  Metselaar en Opperman. Hij werd 45 jaar.

Femmina de Klerk is op 29-1-1847 ’s ochtends om 11.00 uur overleden aan de Groot Heiligland nr. 363.

te Haarlem. 41 jaar.

 

1.1.2.3.2.8.1.1. Cornelis de Wit geboren op 13-02-1786 te Velsen gedoopt op 19-02-1786 te Velsen. Getrouwd op 14-03-1813 in Alkmaar met Maria van de Velde geboren rond 1780 in Alkmaar. Haar ouders: Abraham van de Velde getrouwd met Helena Reterink

 

1.1.2.3.2.8.1.4. Andries de Wit (Beroep: werkman) geboren op 8‑2‑1793 in Haarlem. Hij (26) trouwde op 30‑06‑1819 in Haarlem met: (1)Catharina van Kampen (24) geboren op 15‑08‑1795 en overleden op 13-12-1825 (30 jr) in de Drapenierstraat nr 664 in Haarlem. Andries woonde voor zijn trouwen op het ‘Nieuwlandje’ en Catharina woonde voor haar trouwen in de Zoetestraat in Haarlem. Haar ouders: Pieter van Kampen geboren op 20-2-1768 en overleden op 30-3-1817 te Amsterdam trouwt op 16-12-1792 in Haarlem met Jansje Doouwsma (Doomon (Domon) Domont (naaister) geboren op 30-11-1773 en overleden op 18-11-1818 (haar Vader Josia Doomon (Domon) Doomont geboren op 21-6-1766 in Londen en was getrouwd met Kaatje Van (H)errewijnen.

Andries de Wit (34) (Beroep: Opperman en Metselaar) Trouwde als weduwnaar op 13-6-1827 in Haarlem met:

(2) Elisabeth Almerood (23), geboren 24-02-1804 in Alkmaar en overleden op 2-11-1864 in Haarlem. 60 jaar. Haar ouders: Coenraad Almerood getrouwd met Caroline Wilhelmina Volkers (overleden voor 13-6-1827). Andries en Elisabeth woonden toen al samen in de Witte Heerensteeg, zijn Moeder Janneke woonde nog steeds in de St. Jacobstraat en is daar uiteindelijk ook overleden.

 

 

Kinderen van Catharina van Kampen:

 

1          Jacobus de Wit geboren op 28-02-1821 Haarlem en overleden op 6-9-1849 Alphen en Rietvelt. 28 jaar.

2          Gerhardus de Wit geboren op  21-3-1823 om 24.00 uur te Haarlem.

3          Andries de Wit geboren op 22-9-1825 te Haarlem en overleden op 2-4-1826 te Haarlem. Jong overleden.

 

Kinderen van Elisabeth Almerood:

 

4          Joannes de Wit geboren op 01-06-1828 om 15.00 uur in de Heerensteeg te Haarlem, overleden op 7-10-1829 in

             Haarlem. 1 jaar en 4 maanden jong.

5          Nicolaas Antonie de Wit geboren 1-6-1830 in Haarlem, overleden op 6-2-1919 in Haarlem 88 jaar

6          Coenraad de Wit geboren 13-07-1833 om 02.00 uur te Haarlem, overleden 23-9-1886 in Haarlem. 53 jaar.

7          Anna Elisabeth geboren op 30-4-1836 in Haarlem en overleden op 19-6-1836 in Haarlem. Jong overleden.

8          Andries de Wit geboren 11-07-1837 om 04.00 uur te Haarlem en overleden op 25-2-1908 in Haarlem. 68 jaar.

9           Johannes Philippus de Wit geboren op 06-04-1840 om 15.00 uur te Haarlem.

 

Andries de Wit is overleden op 10-12-1845 in Haarlem. Notitie: Is overleden op 10-12-1845 om 11.00 uur te Haarlem op 52 jarige leeftijd. Aangifte werd gedaan door: Gerrit Vermeer (46) werkman, wonende aan de Lange Heerenvest en Jan Klinger, (53) turfdrager, wonende aan de Ve… Bekenden  welke verklaarde dat in het huis staande Bijlspoort, wijk 3 nr. 255 hij is overleden…Echtgenoot van Elisabeth Almerood  (zijn 2e vrouw) 

 

1.1.2.3.2.8.4.1 Cornelis de Wit, geboren op 1-09-1829, Heemstede. Hij (25) trouwt op 20-08-1856, te Heemstede met: (1) Maria Helena Geeven (33), geboren 04-09-1823, Heemstede, overleden op 05-04-1867, (43 jaar.) Heemstede Dochter van Pieter Geeve(n) en Margrietha (Margaretha (Grietje) Visser. Hij (38) trouwt op 05-02-1868, te Heemstede met: (2) Allegonda Giebels (38), geboren 03-05-1829, Bloemendaal, overleden 08-11-1868, (39 jaar), begraven op 09-11-1868 in Bloemendaal. Haar ouders: Pieter Giebels getrouwd met Geziena Harren. Hij (47) trouwt op 16-05-1877 te Heemstede met: (3) Anna Maria Vooren (46), geboren 05-02-1831, Amsterdam, overleden 10-02-1905, in Haarlem. (74 jaar) Haar ouders: Gerardus Vooren getrouwd met Alida Gijsen

 

Kinderen allen geboren aan de Zandvaart te Heemstede van Maria Helena Geeven:

 

1          Maria Elisabeth, geboren 23-09-1857, Heemstede. Zij (25) trouwt op 01-08-1883, te Haarlem met

            Hermanus Josephus Bresson (31), geboren 30-11-1851 in Nijmegen, overleden 29-12-1890 in

 Amsterdam. Hij werd 39 jaar.

Kinderen uit het huwelijk Bresson:

 

1              Johannes Cornelis Bresson, geboren 17 augustus 1884 te Haarlem.

2              Norbertus Johannes Bresson, geboren 15 november 1887 te Haarlem.

3              Anna Helena Maria Bresson, geboren 16 juli 1888 te Haarlem.

4              Gerard Lodewijk Nicolaas Hubertus Bresson, geboren 24 december 1889 te Amsterdam.

 

Maria overleed 30-03-1939, Amsterdam. 81 jaar

 

2          Gerardus Cornelis de Wit geboren 07-01-1859, Amsterdam

3          Wilhelmina de Wit, geboren 26-06-1861, Heemstede. Zij trouwt (23) op 5-11-1884, te Heemstede met

            Anthonie van Rossum (19) geboren 15-04-1865, Bennebroek, overleden 2-11-1950, Heiloo. 85 jaar.

            Zijn ouders: Anthonie van Rossum jr. getrouwd met Maria van der Putten.

            Wilhelmina overleed 21-06-1944, Amsterdam. Ze werd 82 jaar en 360 dagen.

 

Kinderen uit dit huwelijk van Rossum:

 

            1              Anthonie Cornelis van Rossum , 10 december 1884.

2              Anna Maria van Rossum, 22 december 1886.

3              Hubertus Hendricus van Rossum, 14 maart 1890. Overleden 17 oktober 1891. Jong overleden

4              Hubertus Gerardus van Rossum, 8 maart 1893.

5              Hendrikus Gerardus van Rossum, 15 april 1895.

 

4          Adrianus de Wit, geboren 16-01-1864, Heemstede, overleden op 1-11-1865, en begraven 2-11-

            1865 (Heemstede) 21 maanden jong .

5          Maria Helena de Wit, geboren 5-04-1867, Heemstede. Maria overleed 1-09-1932 in Haarlem.

            Zij (26) trouwt op 10-05-1893, te Heemstede met: (1) Wilhelmus Albertus Lensen (26) geboren 25-05-1867, Bennebroek, overleden 14-09-1909 te Hillegom. Hij werd 42 jaar. Zijn ouders: Adrianus Petrus Lensen getrouwd met Gezina Berdina Dernison. Na het overlijden van haar echtgenoot….Trouwt ze met: (2) met Nicolaas van der Krogt. Wanneer ook hij komt te overlijden….Trouwt ze met:  (3) met Theodorus Vink, hij is overleden op 22-05-1950 in Heemstede (86 jr.) Waarvan zij later van tafel en bed is gescheiden. Zijn ouders: Simon Vink getrouwd met Theodora van Galen. Maria de Wit oefent het beroep uit van koffiehuishoudster.

           

   

Kinderen uit  het (eerste) huwelijk met Wilhelmus Albertus Lensen :

 

1          Gezina Berendina Lensen, geboren 6 februari 1894.

2          Anna Maria Lensen, geboren 5 augustus 1895 en overleden 5 oktober 1895. 2 maanden.

3          Cornelis Gerardus Lensen, geboren 18 september 1896.

4          Antonius Wilhelmus Lensen, geboren 12 februari 1899 overleden 3 mei 1899. 2½maand.

 

Cornelis de Wit overleed 18-04-1910, Hillegom. 79 jaar.

 

1.1.2.3.2.8.4.5  Johannes de Wit (27), geboren 19-05-1837, Heemstede. Beroep: Werkman. Hij trouwt op 01-06-1864, te Haarlem, met Anna Maria van Wienen (29), geboren 17-11-1834, Schooten, overleden 04-08-1910, in Haarlem. 75 jaar. Haar ouders: Simon van Wienen getrouwd met Margaretha Scheivis

 

Kinderen van Johannes de Wit en Anna Maria van Wienen:

 

1          Anna Maria Elisabeth de Wit, geboren te Haarlem op 20 juni 1865 en overleden 28 juni d.a.v.

2          Simon de Wit, geboren 30 april 1867 te Haarlem en overleden 24 oktober d.a.v.

3          Alida Hendrica de Wit, geboren 11 juli 1869 te Haarlem. Overleden op 15 maart 1942 72 jaar.

           Getrouwd (21) op 10 september 1890 in Bloemendaal met Willem Telleman (24) geboren op 20 mei

           1866 in Schoorl, overleden op 28 augustus 1946. Hij werd 80 jaar.

            Zijn ouders: Gerrit Telleman geboren 1824, getrouwd rond 1860 met Jannetje Rietveld overleden op

            31-01-1910 in Heemstede, 83 jaar (ze was weduwe).

 

            Hun kinderen:

 

                1 Anna Maria Telleman (25) geboren rond 1890, getrouwd op 15-11-1916 te Vinkeveen en Waverveen  met Adrianus

                 Marinus Maria Segers (28) geboren rond 1888 in Roosendaal en Nispen

                 Zijn ouders: Cornelis Segers getrouwd met Johanna van Geel.

                2 Willem Cornelis Johannes Telleman (22) geboren rond 1895 in Haarlem, getrouwd op 11-04-1917 te Laren met Klasina

                 van der Veer (23), geboren rond 1894 te Laren.  Haar ouders:  Johannes van der Veer getrouwd met Anna Bon.

                 (volgends de huwelijksakte: erkennen ze 1 kind)

 

Johannes de Wit overleed 4-01-1902, Haarlem. 64 jaar.

 

 

1.1.1.3.2.8.5.2.2. Johannes de Wit geboren op 28-6-1828 in Haarlem, Hij (25) trouwt op 7-6-1854 in Haarlem met Johanna Maria Smit (27) geboren op 3-4-1826 in Den Haag.

Hun kinderen:

1          Jansje de Wit geboren op 23-1-1855 in Haarlem en overleden op 19-7-1855 in Haarlem Jong overleden

2          Johannes de Wit geboren op 9-7-1856 in Haarlem en overleden op 19-1-1933 in Haarlem. 76 jaar.

3          Dirk de Wit geboren op 9-2-1859 in Haarlem overleden op 3-8-1859 in Haarlem. Jong overleden

4          Pieter Jacobus de Wit geboren op 11-3-1861 in Haarlem en overleden op 17-1-1933 in Haarlem

            Pieter bleef ongehuwd. Hij werd 71 jaar.

5          Abraham de Wit geboren op 13-8-1863 in Haarlem en Jong overleden op 1-12-1863 in Haarlem

6          Johanna Maria de Wit geboren op 30-10-1864 in Haarlem en jong overleden op 9-12-1864 in Haarlem

7          Helena de Wit geboren op 29-4-1866 in Haarlem en overleden op? In Haarlem, getrouwd op 28-11-

            1888 in Haarlem met Petrus Jacobus Hetem geboren ca. 1866 in Haarlem

8          Abraham de Wit geboren 27-6-1872 (vertrokken naar Bloemendaal?)

Dit echtpaar woonde in de Kleine Houtstraat 751 te Haarlem (tijdens de geboorte van de eerste 3 kinderen).

 

 

1.1.2.3.2.8.5.2.3 Abraham de Wit geboren op 29-12-1830 in Haarlem Hij (25) is getrouwd op 6-8-1856 Nieuwer Amstel (sinds ca.  1956 gemeente Amstelveen, in verkleinde schaal de rest was geannexeerd door Amsterdam, het deel waar Abraham is geboren ook) met Johanna Kraaijveld (23) geboren op 24-5-1833 in Gorinchem en overleed op 23-4-1907 in Amsterdam. 73 jaar. Dochter van: Willem Kraaijveld (was al overleden in 1856 tijdens zijn dochters trouwen) en Huiberdina Sas, in 1856 woonde in Gorinchem en kwam in dat jaar in Amsterdam wonen.

Hun kinderen:

 

1          Abraham de Wit geboren op 28-1-1858 om 7 uur, in wijk 5 nr. 110, Nieuwer Amstel, overleden op

            19-9-1939 in Amsterdam. 81 jaar.

2          Johanna Huiberdina geboren op 25-5-1861 om 17.00 uur in de Rustenburgerpad nr. 110 in

            Nieuwer Amstel (getuigen: Johannes de Klerk, 40 jaar, schilder en wonende aldaar) en overleden in

            de Weesperstraat nr. 52 op 2-12-1872 om 14.00 uur in Amsterdam. 11 jaar.

3          Jansje geboren op 21-9-1863 om 14.00 uur in de Weesperstraat in Amsterdam overleden op

           25-8-1888 om 11 uur in Govert Flinckstraat nr. 45b in Amsterdam. 24 jaar.

4          Cornelis de Wit geboren op 20-1-1867 om 11.00 uur in de Weesperstraat in Amsterdam en overleden

            op 20-9-1946 Amsterdam. 79 jaar.

5         Femmina geboren op 20-1-1869 om 9 uur in de Weesperstraat in Amsterdam en overleden op

           4- 1-1875 om 1900 uur in Weesperstraat. 5 jaar en 340 dagen.

 

Het echtpaar Abraham de Wit getrouwd met Johanna Kraaijveld woonde:

Rustenburgerpad nr. 110, Nieuwer Amstel (tot 1863) Weesperstraat nr 103 in Amsterdam (1864)

Govert Flinkckstraat 45b ( februari 1878) Govert Flinkckstraat 45a (-2-1881) Govert Flinkckstraat 37 ( maart 1888)

 

Abraham (Levensloop voor zijn huwelijk) beroep: (huis)schilder woont vanaf 1847 op het Groot Heiligland in het Gereformeerde Weeshuis te Haarlem. Hij is schildersknecht. Op 26-8-1854 vertrekt hij naar Arnhem, vanwaar hij op 4-1-1855 weer vertrekt naar Haarlem Hij trekt in bij zijn broer Johannes de Wit (geboren 28-6-1828) die is getrouwd met Johanna Maria Smit geboren op 3-4-1826 in Den Haag. Op 3-8-1855 vertrekt Abraham naar Amsterdam, hij gaat daar wonen aan de kerkstraat nr. 623, in januari 1856 vertrekt hij naar de Nieuwer Amstel en gaat wonen aan het Kuiperspad nr. 28. Hij trekt nu in bij een broer van zijn Moeder (Oom en Tante van hem dus) Johannes de Klerk (geboren op 7-7-1820 in Haarlem en diens vrouw Johanna Roskam geboren op 27-12-1826 in Amsterdam) en hun dochtertje Catharina geboren op 28-1-1840 in Haarlem.

 

Abraham de Wit is overleden op 8-8-1913 in Amsterdam. 82 jaar.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2 Gerhardus de Wit (beroep: Kleermaker, brandersknecht) geboren uit het eerste huwelijk op 21-3-1823 in Haarlem, overleden op 6-4-1895 in Dordrecht, 73 jaar. Hij (26) trouwt op 15-09-1849 te ‘s Hertogenbosch met Susanna Jacoba Boumans (20)(beroep: linnen naaister) geboren 19-8-1829 aldaar, overleden te Rotterdam 6 januari 1921. Ze werd 91 jaar. Haar ouders: Joannes Boumans (kramer, metselaarsknecht, arbeider, leidekker), geboren te 's Hertogenbosch op 25 september 1793, overleden te 's Hertogenbosch op 13 augustus 1850, wonende Wijk E nr. 28 (15 januari 1820), Wijk A nr. 47 (23 januari 1826), Kleine Hekel wijk D nr 367 (1827), wijk D nr 431 (1832), St.Janskerkhof wijk C 314 (1850). Hij trouwt te ’s Hertogenbosch op 28 maart 1818 met Helena Barbara van Wijnbergen, geboren te Heusden 4 augustus 1788, overleden ná 1850, was ook naaister.

 

Hun kinderen:

 

1  Maria Petronella geboren 6-07-1850 te ’s Hertogenbosch

2aWilhelmus Johannes de Wit, geboren op 20-07-1854 om 21:00 uur te ’s-Hertogenbosch, overleden op 13-10-1854

     om 17:00 uur te ’s-Hertogenbosch. 2½ maand. (Ze woonden toen: Sint Jacobskerkhof wijk D 359)

2  Tilemanus Leonardus de Wit geboren 12-4-1856 ’s Hertogenbosch.

3  Johanna Liberta geboren op 23-04-1868 in Delftshaven op 7-10-1890 werd ze thuis uitgeschreven (ouderlijk huis).

4  Cornelis Jacobus de Wit geboren op 2-11-1870 in Delftshaven.

                        >>> Cornelis Adrianus de Wit, geboren in 1874 in Dordrecht (is dit een broer?)

 

Notitie bij Gerhardus de Wit: Het gezin woonde volgens het bevolkingsregister van 1850 in bij haar ouders in de Diepstraat 469. In 1854 woonden zij op het St Jacobskerhof wijk D 359. Woonden weer  in 1856 in bij de familie Bouwmans, tijdens de geboorte van hun zoon Tilemanus Leonardus, aan de Windmolenstraat nr 359, een straat die evenwijdig ligt aan de Diepstraat. Ze zijn op 27 april 1857 verhuisd naar Schiedam en op 30 januari 1886 werd het echtpaar ingeschreven in Delfshaven en woonden aan de Schoonerbergerweg 249. Op 9 maart 1892 zijn ze weer vertrokken uit Delfshaven.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.5  Nicolaas Antonie de Wit geboren 1-6-1830 in Haarlem, overleden op 6-2-1919 in Haarlem. 88 jaar. Hij (37) is getrouwd op 4-12-1867 in Haarlem met Margaretha Assies (33) geboren 5-7-1834 in Haarlem, overleden op 4-9-1888 in Haarlem. Ze werd 54 jaar.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.6  Coenraad de Wit geboren op 13-07-1833 om 02.00 uur te Haarlem, overleden op 23-9-1886 in Haarlem. Werd 53 jaar. Hij (26) trouwde op 16-11-1859 in Haarlem met Geertruy Maria Topstoert (24) geboren 16-7-1835 in Heemstede.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.8. Andries de Wit geboren op 11-07-1837 om 04.00 uur te Haarlem en overleden op 25-2-1908 in Haarlem. Werd 71 jaar. Hij (26) is getrouwd op 18-2-1863 in Haarlem met Sara Johanna Eykenaar (23) geboren op 9-6-1840 in Westzaan en overleden 9-8-1917 in Haarlem. Ze werd 77 jaar.

 

hun kinderen:

 

            1          Jansje geboren op 23-7-1863 in Haarlem en overleden op 8-1929 in Haarlem Ze werd 76 jaar.

            2          Geertrui Marietje geboren 8-5-1865 te Haarlem

            3          Andries de Wit geboren op 14-9-1866 in Haarlem

            4          Nicolaas de Wit geboren op 21-1-1870 Haarlem. Getuige Johannes Theodorus de Wit.

            5          Johannes Philippus de Wit geboren op 28-10-1871 in Haarlem.

            6          Margaretha geboren 18-8-1878 in Haarlem en overleden op 1-1-1937 in Haarlem. Ze werd 58

                        jaar. Ze (21) trouwt op 22-2-1900 in Haarlem met Jan Bronkhorst geboren in Haarlem.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.9 Johannes Philippus de Wit geboren op 06-04-1840 om 15.00 uur te Haarlem. Getrouwd (30) op 09-11-1870 in Rottterdam met Wilhelmina Josephina Wittenberg (26), geboren rond 1844 in Venlo.

Haar ouders: Lambertus Johannes Wittenberg Geboren op 11-06-1815 in Nijmegen. Getrouwd op 26-09-1840 in ‘s Hertogenbosch met Christina Verheugt . Geboren op: 15-03-1820 in ’s-Hertogenbosch.

 

            hun kind:

 

        Wilhelmina Josephina de Wit (22) geboren rond 1873 in Rotterdam, getrouwd op 06-02-1895 in

        Rotterdam met Jacobus Lamers, (27) geboren rond 1868 in Rotterdam.

        Zijn ouders: Everardus Lamers getrouwd met Martina Theresia Kousbroek.

 

                        Hun kind:

 

                               1 Gerardus Martinus Lamers (26) geboren rond 1900 in Rotterdam, getrouwd op 21-04-1926 in Rotterdam met

                                Neeltje Hendrika Mulder (31) geboren rond 1895 in Hillegersberg.  Haar ouders: Jacob Mulder getrouwd met

                                Klazina Stofberg

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2. Gerhardus Cornelis de Wit, geboren 07-01-1859, Amsterdam. Beroep keurmeester.

Hij (26) trouwt op 11-11-1885, te Amsterdam met: (1) Anna Maria Errestink (29) geboren 15-02-1856, Amsterdam, overleden 24-06-1898, Amsterdam. 42 jaar. Dochter van Coenraad Errestink en Maria Kars.

Hij (40) trouwt op 31-05-1899, te Amsterdam met: (2) Christina Huberta van Oers (35), geboren 13-04-1864, Amsterdam, overleden 19-11-1937, Amsterdam. Ze werd 73 jaar.  Zij is de dochter van Francis van Oers en Hendrika van der Horst.

 

                                                      Kinderen van Anna Maria Errestink:

 

1          Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit , geboren op 28-11-1886, Amsterdam.

            2          Maria Hendrika Cornelia, geboren op 18-07-1888, Amsterdam. Zij (42) trouwt 29-04-1931, te

                       Amsterdam met Jacobus Commandeur (38) geboren op 21-10-1892 in Blokker, overleden

                        op 22-12-1978, Maastricht. Hij werd 85 jaar. (Was weduwnaar van Agnes Christina Kerkhoven,

                        geboren op 31 december 1880 en ze overleed op 28 februari 1930 te Amsterdam), Jacob

                        Commandeur, trouwt een jaar, na het overlijden van Maria Hendrika Cornelia de Wit, op 10

                         september 1963 te Maastricht (72 jaar), voor de derde keer met de weduwe Sophia

                        Maria Louise. .                       Maria overleed op 21-09-1962 in Heemstede. Ze werd 74 jaar.

3          Wilhelmina, geboren 18-02-1890, Amsterdam, overleden 21-06-1894, Amsterdam. 4 jaar.

4          Hendrik Frederik Coenraad de Wit geboren 25-09-1893, Amsterdam

 

                                                      Kinderen van Christina Huberta van Oers:

5                    Paulina Maria, geboren 08-10-1900, Amsterdam. Paulina overleed 31-12-1983, Amsterdam.

            Ze werd 83 jaar. Zij (25) trouwt op 02-09-1925 te Amsterdam met Johannes Hermanus

            Uiterwijk (28) geboren op 23-06-1897 te Sloten, overleden 16-09-1986, Rotterdam. Hij werd

            89 jaar. Dit echtpaar krijgt 2 zonen en 1 dochter.

6                    Hendrika Gerardina, geboren 18-04-1902, Amsterdam, overleden 16-03-1993, Rotterdam. Hendrika is enigszins geestelijk gehandicapt en blijft ongehuwd. Ze werd 90 jaar.

 

Gerardus de Wit overleed 10-08-1927, aan leverkanker te Amsterdam. 13 augustus is de begrafenis op het kerkhof Sint Barbara. Christina overleeft hem tien jaar en is 73 jaar oud als zij op 19 november 1937 sterft. Evenals haar man is zij op Sint Barbara begraven.

 

1.1.1.3.2.8.5.2.7  Pieter Jacobus de Wit geboren op 16-8-1838 op het Groot Heiligland nr. 361, ’s avonds om 22.00 uur, in Haarlem, Hij (24) trouwt op 9-8-1863 in Haarlem met Helena Groenings (25) geboren op 7-3-1838 in Haarlem. 

Dit echtpaar kreeg 3 kinderen:

            1 Femmina Helena de Wit, geboren op 7-9-1866 in Haarlem. Getrouwd (29) op 09-09-1896 te

               Heemstede met Franciscus van Dort (29), geboren 27-08-1867 in Heemstede.

               Zijn ouders: Hendrik Willem van Dort geboren 1834 Koudekerk, getrouwd op 07-02-1858 in

                 Heemstede met Hendrina Maatje Sneevliet geboren 1831 Oosterland.

 

                        hun kinderen:

 

                               1a Hendrina Maatje van Dort geboren op 31-07-1897 in Heemstede.

                               1b Hendrina Naatje van Dort: geboren 01-08-1897 en overleden op 02-08-1897 (Heemstede) 1 dag oud

                               2  Pieter Jacobus van Dort geboren op 10-11-1898 in Heemstede                           

                               3  Hendrik Willem van Dort geboren 06-03-1900 in Heemstede.

                               4  Franciscus van Dort geboren op 26-02-1902 in Heemstede

            2 Pieter Jacobus de Wit geboren op 28-10-1868 in Haarlem

            3 Dirk Cornelis de Wit geboren rond 1870 Haarlemmermeer.

1.1.1.3.2.8.5.2.7.2  Pieter Jacobus de Wit geboren op 28-10-1868 in Haarlem, hij (29) trouwt op 17-2-1897 in Haarlem met Cornelia Geertruida de Waal Halefeit (Malefijt), geboren in Haarlemmerluide en Spaarnewoude.

 

            Hun kinderen:

 

            1 Helena Maria de Wit geboren op 27-12-1897 in Heemstede.      

            2 Maria Elisabeth de Wit geboren op 20-07-1899 in Heemstede

            3 Geertruida Cornelia de Wit geboren op 16-04-1901 in Heemstede

 

1.1.1.3.2.8.5.2.7.3 Dirk Cornelis de Wit geboren rond 1870 Haarlemmermeer, getrouwd (28) op 05-01-1898 in Heemstede met Alberdina Wilhelmina Jautze (25) geboren rond 1873 in, Haarlem.

Haar ouders: Johannes Lambertus Jautse getrouwd met Elisabeth Zonneveld

 

1.1.1.3.2.8.5.2.8  Dirk de Wit geboren op 15-6-1842 op het Groot Heiligland nr. 361, ’s ochtends om 11.00 uur, in Haarlem (getuigen: o.a. Johannes de Klerk, 63 jaar, werkman en wonende op het Groot Heiligland).

Hij (26) trouwt op 11-11-1868 in Heemstede met Susanna Ploeg (25), geboren rond 1843 in Bennebroek,

Haar ouders: Andries Ploeg getrouwd met Renata Anthonia Romsé

 

                        Hun kinderen:

 

            1          Renata Antonia de Wit geboren op 28-03-1870 in Loosduinen

            2          Karel Franciscus de Wit (24) geboren 1-10-1871 in Loosduinen.

            3         Dirk de Wit , geboren rond 1882 in  ’s-Gravenhage.

 

1.1.1.3.2.8.5.2.8.2  Karel Franciscus de Wit (24) geboren 1-10-1871 in Loosduinen getrouwd op 24-01-1896 in Maarsseveen met Maria Versteeg (23) geboren rond 1873 in Maarsseveen

Haar ouders: Cornelis Versteeg getrouwd met Marritje van Hoegee

 

1.1.1.3.2.8.5.2.8.3  Dirk de Wit , geboren rond 1882 in  's-Gravenhage, getrouwd op 13-06-1917 in Heemstede met Neeltje Veerman, geboren 5-10-1886 in Medemblik.

Haar ouders: Pieter Veerman geboren op 12-09-1857 in Oostwoud/Midwoud getrouwd op 17-05-1885 in Medemblik met Antje Nugter geboren op 6-11-1860 om 5.00 uur in Bovenkarspel (N-H).

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 Tilemanus Leonardus de Wit Beroep: Molenaar, geboren op 12-4-1856 in 1.30u in de ouderlijke woning in de Windmolenbergstraat Wijk D nr 359 ’s HERTOGENBOSCH, trouwde op 4-3-1880 in Dordrecht met Sophia Bozua geboren op 29-12-1856 in Dordrecht en overleden op 5-5-1942 in Dordrecht.

Haar ouders: Jacob Bernardus Bozua (Scheepsmaker) Geboren op 03-02-1821 in Dordrecht en overleden op 23-01-1901, getrouwd op 10-04-1844 met Cristina Josina Solcer, geboren op 27-01-1806 en overleden op 13-03-1875 te Dordrecht. Zijn beroepen: Blikslager, Metselaar en Molenaar.

Woonden: tijdens de geboorte van zijn zoon Gerardus (geboren 22-11-1885) en zijn 2 oudste zussen in Delfshaven (periode 1880 tot 03-05-1886) Van 1887-1890 weer in Dordrecht, hier werden nog een jongere zus en broer geboren. Op 10 april 1890 tot 1896 verhuisde ze een tijdje naar Rotterdam, waar 1 jongere broer en 2 zussen werden geboren, vanaf 1898 verhuisde ze definitief naar Dordrecht en woonde toen in de Toulonselaan 3 en hier kreeg het echtpaar nog 1 zoon.In 1889 kwam ‘schoonvader’Jacob Bernardus Bozua (Weduwnaar) inwonen.

 

           Kinderen van Tilemanus Leonardus de Wit en Sophia Bozua:

 

1 Jacoba Suzanna de Wit (ook Jacoba Johanna) geboren op 21-09-1880 in Delftshaven getrouwd met

   Hendrik Lambertus de Roo Winkelier in groenten en kruidenierswaren, geboren te Dordrecht (ZH) op

   11 oktober 1880, overleden aldaar op 23 maart 1966, zoon van: Hendrik de Roo gehuwd met  Maria Souljé

 

                               hun kinderen:

 

 

                               1              Maria de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 19 januari 1904.

                               2              Sophia de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 29 januari 1906, overleden  aldaar op 15 maart 1971.

                                           Zij was gehuwd met Johannes Plazier, geboren te Dordrecht (ZH) op 16 mei 1904.

                               3              Johanna de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 3 april 1910, overleden aldaar op 14 juni 1987. 

                                           Zij was gehuwd met Pieter Armand Bernaards,  geboren te Dordrecht (ZH) op 3 april 1907.

                               4              Hendrik de Roo, Monteur, groentenhandelaar, geboren te Dordrecht (ZH) op 3 augustus 1912, overleden

                                           aldaar op 22 december 1988.

                               5              Tilemanus Leonardus de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 3 augustus 1912, overleden aldaar op 12

                                           november 1978,  Hij was gehuwd met  Maaike Apolonia Noorland, geboren te Dordrecht (ZH) op

                                               4 augustus 1917. Hun kind:  Jacoba Susanna de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 24 oktober 1950.

                               6              Jacoba Susanna de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 6 juli 1914.

                               7              Elizabeth Geertruida de Roo, geboren te Dordrecht (ZH) op 23 augustus 1917, overleden te Bergen (LI)

                                           op 20 juni 1994. Zij was gehuwd met Johannes Philippus van der Giessen, geboren te Dordrecht (ZH) op

                                           30 mei 1915.

2 Christina Josina de Wit geboren op 6-11-1883 Delftshaven en overleden op 3-06-1916 trouwt op

   17-5-1906 met Aart Mijnders in Dordrecht. Kregen 1 dochter.

3 Gerardus de Wit geboren op 22-08-1885 in Dordrecht. Overleden op 29-03-1970 in Dordrecht.

4 Johanna Josina de Wit geboren op 30-04-1888 in Dordrecht

5 Cornelis Jacobus de Wit geboren op 23-02-1890 in Dordrecht

6 Tilemanus Leonardus de Wit geboren op 30-10-1891 in Rotterdam Zijn beroep Metselaar

7 Sophia de Wit geboren op 2-08-1893 in Rotterdam en overleden op 6-10-1901 in Rotterdam

8 Maria Petronella de Wit geboren op 05-11-1895 Rotterdam en trouwt op 23-6-1927 met Aart Mijnders

   Geboren op 20-5-1895 in Dordrecht. Het echtpaar kreeg 1 dochter Riet en ze hadden 1 pleegdochter w.s.

   uit het huwelijk van Christina Josina de Wit en Aart Mijnderssr. .

9 Jacob Bernardus  de Wit geboren op 06-05-1898 in Dordrecht en overleden op 03-01-1920 in Dordrecht

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.4  Cornelis Jacobus de Wit geboren op 2-11-1870 in Delftshaven (20) getrouwd op 17-06-1891 in Rotterdam met Maria Helena Willemsen (21) Haar ouders: Henricus Leonardus Isaac Willemsen getrouwd op 27-04-1864 in Rotterdam met Catharina Maria Lievegoed.

 

Hun kinderen:

 

            1 Suzanna Jacoba Maria de Wit geboren ca. 1892, getrouwd (28) 28-04-1920 (Aktenummer e108v) in

                Rotterdam met Jacobus van de Velde (29), geboren ca 1891 in Rotterdam, zijn ouders: Jacobus van de Velde

               Geboren 27 augustus 1853 Rotterdam ZH Beroep: Schoenmaker, Stucadoor, Metselaar, getrouwd op

              16 juli 1879 in Rotterdam met Maria van Galen (21) geboren ca. 1858 in Rotterdam .

 

            2 Cornelis Jacobus de Wit geboren ca. 1895

 

            3 Maria Catharina de Wit geboren ca. 1903 (17) getrouwd op 30-06-1920 in Rotterdam met Richardus

                Wilhelmus Marie van Baardwijk (18) geboren in Rotterdam, zijn ouders: Franciscus Richardus van

                Baardwijk (29) Geboren 1870 in Rotterdam, getrouwd op 17-05-1899 in Rotterdam met Geertrui Glavimans

               (24) geboren 1875 in Rotterdam.

 

                       

1.1.2.3.2.8.1.4.8.3  Andries de Wit geboren 14-9-1866 in Haarlem, getrouwd op 18-11-1891 in Haarlem met

Leentje Bakker geboren op 8-9-1864 in Weststellingerwerf.

Dochter van Abraham Bakker (22) getrouwd op 15-04-1853 in Vledder met Aagje van Kooten (25) geboren op 15-12-1827 te? Wonende te Frederiksoord. (Aagje was al weduwe en had al 1 kind). Overlijdensdatum: 04-03-1866 Overlijdensplaats: Frederiksoord (Vledder).

hun kinderen:

 

1 Andries de Wit (24) geboren 28-9-1892 Haarlem.

2 Petronella geboren 19-2-1894 Haarlem getrouwd in Lemmer met (1) de Vries (notaris) en als weduwe met

   (2) Piet Stottelaar. Geen kinderen.

3 Abraham Nicolaas de Wit (25)geboren 18-05-1896 Haarlem.

4 Sara Johanna (24) geboren 27-1-1898 in Haarlem, trouwt op 28-09-1922 in Amersfoort met Hendrik Piet

   Luik (25) geboren 12 november 1896 Geboorteplaats: Tjalleberd. (Geboorteakte Aengwirden)

   Zijn moeder: Jantje Luik (Vader is of  Sies Martens de Jong (trouwdatum:  28 januari 1867 in Opsterland) of   

   Berend Oosterbaan (trouwdatum: 14 juni 1867 in Opsterland).  Het echtpaar kreeg geen kinderen.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.8.4  Nicolaas de Wit geboren 21-1-1870 Haarlem, getrouwd op 12-2-1896 in Haarlem (getuige bij het huwelijk Johannes Theodorus de Wit), met Elisabeth Post geboren 24-4-1862 in Meppel, dochter van Hendrik Post, beroep: schipper, geboren Het Krakeel C881 (Hoogeveen) op 5-02-1823, overleden te Enkhuizen op 24-04-1885, 62 jaar Getrouwd 26 jaar op 9 mei 1849 in Meppel met: Gerredina Meinen, oud: 25 jaar, geboren: 15-05-1823, in Meppel, overleden op 02-04-1899 te Meppel.

.

Elisabeth Post is in Meppel overleden na 1910.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.8.5  Johannes Philippus de Wit geboren 28-10-1871 in Haarlem, getrouwd op 19-8-1897 in Haarlem met Hendrika Bronkhorst geboren in Haarlem.

 

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.1    Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit, geboren 28-11-1886, Amsterdam. Huisschilder

Hij trouwt op 09-05-1912, te Bovenkarspel met (1) Aafje Boekweit, geboren 21-11-1882, Bovenkarspel, overleden op 24-07-1934, Amsterdam. Dochter van Leendert Boekweit beroep veldarbeider en Cornelia Roosje. (Woonden op 2 mei 1907 te Bovenkarspel [N-H]).

Hij hertrouwt als weduwnaar, op 28-10-1936, te Amsterdam, met (2) Catharina van Veen geboren op 16-05-1890, Maarsseveen.

Kinderen van Aafje Boekweit:

 

1          Gerhardus Cornelis de Wit, geboren op 27 april 1913 in Amsterdam. Overleden 29 januari

           1993 te North Vancouver.

2          Leonardus Jacobus Josephus de Wit, geboren op 18 maart 1915 in Amsterdam. Overleden in

            Canada.

3          Hendrikus Coenraad Frederik de Wit, geboren op 25 november 1916 in Amsterdam. Hij is 

            overleden te Amsterdam 9 juni 1973.

4          Jacobus Johannes de Wit, geboren 9 januari 1918, gestorven op 13 april 1918. Jong overleden

5          Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit, geboren op 26 december 1919 genoemd naar z’n vader.

            6          Anna Maria Hendrika, geboren op 18 februari 1921, genoemd naar haar vaders moeder.

 

Cornelis overleed op 2-12-1944, Grossrozen (Concentratiekamp in Duitsland). Begraven in de Plaats: Rogoznica – Polen. Beroep: Schilderspatroon, lid verzet. Na het overlijden van Cornelis hertrouwt Catharina op 31 oktober 1951 te Utrecht met Adrianus Peter de Lange. Op 29 augustus 1973 is zij te Utrecht overleden.

 

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.4  Hendrik Frederik Coenraad de Wit, geboren 25-09-1893, Amsterdam. Hij trouwt Jacoba de Kaste, op 14-06-1923, te Amsterdam, geboren 15-06-1892, Amsterdam, overleden op 8 juli 1965 te Amsterdam, dochter van Albert de Kaste, geboren op maandag 21 mei 1855 in Amsterdam, Albert overleed op vrijdag 8 october 1926 te Amsterdam op 71 jarige leeftijd. Beroep: melkslijter, getrouwd op zondag 18 juli 1880 te Uitgeest met Maartje Jongejans, geboren op vrijdag 12 maart 1858 in Uitgeest Op woensdag 08 maart 1933 overleed Maartje op 74 jarige leeftijd .

Kinderen:

            1          Frederik Jacobus de Wit geboren 11-03-1926. Amsterdam.

            2          Alphonse Louis de Wit , geboren 05-04-1930, Amsterdam,  Jong overleden op  05-10-1931,

                        Amsterdam aan hersenvliesonsteking.

3              Anna Maria Carharina de Wit geboren 19-06-1933 in Amsterdam. Zij trouwt op 07-11-1960

            te Amsterdam  met Bernardus Johannes Willers, geboren 02-09-1932 in  Alkmaar.

 

Hendrik Frederik Coenraad de Wit overleed 11-04-1965, De Bilt.

Jacoba is overleden: 8 juli 1965 te Amsterdam.

 

1.1.1.3.2.8.5.2.2.2  Johannes de Wit geboren op 9-7-1856 in Haarlem, getrouwd op 2-5-1883 in Haarlem met Wilhelmina Agatha Henriette Mossau geboren ca. 1849 in Haarlem

Johannes de Wit is overleden op 19-1-1933 in Haarlem.

 

1.1.2.3.2.8.5.2.3.1  Abraham de Wit (werkman)geboren op 28-1-1858 Nieuwer Amstel, overleden op 19-9-1939 in Amsterdam getrouwd op 20-8-1885 in Amsterdam met Maria van de Riet (dienstbode) geboren op 22-4-1860 in Amsterdam en overleden op 16-1-1939 in Amsterdam. Maria van de Riet is de dochter van Nicolaas van de Riet en Jannetje Elisabeth de Laive (haar Vader was van Katholieke huize, zijn ouders waren kort voor 1800 vanuit Luik, Den Bosch naar Amsterdam gekomen (familie van horlogemakers)).

 

Hun kinderen:

 

1  Johanna Femmina de Wit geboren op 22-10-1886 ’s ochtends om 4 uur aan de Govert Flinckstraat nr. 292 in Amsterdam. (Vermelding: haar Vader is geemployeerd. Getuigen: Abraham de Wit, 56 jaar, schilder en wonende aan de Govert Flinckstraat 48a  en Nicolaas van de Riet, 59 jaar, schilder wonende aan de Fokke Simonsstraat 56. Jo diende in de 2e Wereld oorlog bij het Zweedse consulaat, zo kwam ze in aanraking met het VERZET. Aan deze periode hield zij een flinke tik over (ze dacht na de oorlog regelmatig achtervolgd te worden door de vijand). Zij werd op latere leeftijd ‘kinds’en werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Hilversum omdat er in Amsterdam geen plaats voor haar was. Johanna Femmina is overleden op 14-5-1979 (ongehuwd)

2 Josephina Helena (Fien) de Wit geboren op 20-8-1888 om 10 uur in de Govert Flinckstraat nr. 292 in Amsterdam (Vermelding: haar Vader is geemployeerd. Getuigen: Abraham de Wit, 57 jaar, schilder en wonende aan de Govert Flinckstraat 37a en Nicolaas van de Riet, 60 jaar, schilder wonende aan de Fokke Simonsstraat 69. Fien is ongehuwd gebleven en is huishoudster geweest bij een bemiddelde man in Haarlem bij de familie van Wijngaarden, wonend aan het Vondelpark in Amsterdam. Het echtpaar had een zoon die geestelijk gehandicapt was en omdat Fien had beloofd na hun dood voor hem te zorgen erfde ze tal van mooie spulletjes. Ze kocht zich op oudere leeftijd in, in een bejaardenhuis in Zandvoort alwaar ze voor het eerst van haar leven verliefd werd, helaas voor haar was dat niet wederzijdig en verhuisde ze uit liefdesverdriet naar een bejaardenhuis in Oosterwijk. Ze is overleden op 28-1-1976 in Valkenswaard

3 Abraham de Wit geboren op 4-5-1891 ’s ochtends om 3 uur in de Govert Flinckstraat nr. 292 in Amsterdam (Vermelding: zijn Vader is  beambte/tramconducteur. Getuigen: Nicolaas Franciscus Joseph van de Riet, horlogemaker, 23 jaar wonende aan de Spiegelgracht nr. Abraham is overleden op 15-10-1919 in Amsterdam.

4 Nicolaas (Nico) de Wit geboren op 22-1-1895 in Amsterdam, bleef ongehuwd en was werkzaam bij de grote vaart (Hij kwam veel in Indië) en was hoofdwerktuigbouwkundige bij de KPN, Hij is overleden op 30-9-1970 in Amsterdam

5 Jannetje Elisabeth (Jannie) de Wit geboren op 15-7-1897 in Amsterdam en overleden op 2-4-1977 in Naarden, getrouwd op 9-3-1933 met Jan Frederick (Frits) Seyffert geboren op 7-7-1907 in Amsterdam en overleden in 2003 Jannie was dienstbode bij Mac. Gillavrij te Amsterdam.

 

Het echtpaar kreeg 2 kinderen:

 

1 Elly Seyffert geboren op 9-8-1937, beroep makelaar.

2 Frits Seyffert.

 

6          Maria de Wit geboren op 6-9-1900 in Amsterdam en overleden op 11-10-1988 in Amsterdam, getrouwd op 11-4-1928 in Amsterdam met Ferdinand Gottfried Kzasek geboren op 1-4-1898 in Amsterdam en overleden op 24-9-1958 in Amsterdam. Rie was dienstbode bij van Ledden Hulsebosch in Amsterdam (een arts voor criminele zaken/lijkschouwer)

 

Hun kinderen:

 

1 Maria Gottfried geboren op 3-2-1929 in Amsterdam en getrouwd op 13-4-1954 met J. Hoekstra

2 Ferdinand Gottfried geboren op 1-9-1930 in Amsterdam en getrouwd op 12-3-1954 met J. de Jong.

3 Abraham Nicolaas geboren op 22-6-1933 in Amsterdam en getrouwd op 29-10-1963 met M. van der Sluys.

 

 

1.1.2.3.2.8.5.2.3.4  Cornelis de Wit geboren op 20-1-1867 om 11.00 uur in de Weesperstraat in Amsterdam en overleden op 20-9-1946 Amsterdam. Hij is getrouwd op 20-5-1891 in Amsterdam met Dirkje van Lunteren

geboren ca. 1872 in Ravenswaag (gem Mourik) en overleden op 21-8-1935 in Amsterdam.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.Gerardus de Wit Van beroep: Blikslager geboren op 22-08-1885 in Delftshaven, overleden op 29-03-1970 in Dordrecht trouwt op 1-11-1906 te Dordrecht met Johanna Volkert geboren op 29-1-1889 te Dordrecht Haar Ouders: Adrianus Volkert (Varensgezel) geboren 17-01-1856 en getrouwd ca.  1883 met Dorethea Koster geboren op 23-12-1861 alles te Dordrecht.

Hun Kinderen:

 

1  Tilemanus Leonardus de Wit geboren op 14-11-1906 in Dordrecht en overleden op 11-12-1964 in

    Brunssum.

2  Dorothea (Door) de Wit, geboren op 25-06-1908 in Dordrecht.

 

3 Adrianus de Wit, geboren op 23-04-1910 in Dordrecht verdronken op 5 jarige leeftijd Jong overleden.

4 Sofia de Wit, geboren 1911 en overleden ca. 1917 in Dordrecht Jong overleden.

            5 Gerardus de Wit, geboren op 10-10-1912 in Dordrecht Beroep: emballage Victoria.

6  Sophia de Wit, geboren op 08-05-1915 Dordrecht en overleden in Dordrecht op 17-08-1918

7 Annie de Wit, geboren op 28-09-1917 Dordrecht.

8 Adrianus (Arie) de Wit, geboren 29-1-1921 Dordrecht.

9  Jacobus (Jaap) de Wit, geboren 31-1-1924 Dordrecht.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2.5 Cornelis Jacobus de Wit geboren op 23 februari 1890 in Dordrecht. Zijn beroep Blikslager, trouwt op donderdag 8 april 1915 in Dordrecht met Maria Jonkers geboren op vrijdag 6 mei 1892 in Dordrecht. Haar ouders: Martinus Jonkers geboren op woensdag 25 augustus 1852 in Dordrecht (zh). Martinus is overleden vóór 1915 in Dordrecht (zh), ten hoogste 63 jaar oud.. Beroep timmerman, getrouwd met Agatha Bestenbreur geboren op maandag 30 juli 1849 in Dordrecht (zh). Agatha is overleden na 1915 in Dordrecht (zh), minstens 66 jaar oud.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.4.2 Cornelis Jacobus de Wit (23) geboren rond 1895, getrouwd op 25-09-1918 in Rotterdam met Antonia Timmermans (25), geboren in Rosmalen, haar ouders: Gerardus Timmermans en Johanna van de Ven.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.8.3.1  Andries de Wit geboren 28-9-1892 Haarlem trouwt op 09-05-1917 in Amersfoort met

Anna Catrina Margaretha Singewald (25) geboren 30-06-1891 in Amersfoort. Overleden in 1958

Haar ouders: Christoph Friederich Singewald geboren in Amsterdam rond 1865, getrouwd op 06-08-1890 in

Amersfoort met Lambarta Johanna van Nus geboren op 08-05-1868 in Amersfoort.

Hun kinderen:

1 Helena Lambartha Johanna de Wit, geboren op 28-04-1919 te Amersfoort, getrouwd op 9-11-1943 te

   Amersfoort met Arie Johannes van Leeuwen, geboren op 21-02-1917 in Amersfoort en overleden op

   29 januari 2002 in Portugal te Monte Gordo.

   Zijn ouders: Arie van Leeuwen (24) geboren 02-02-1892 in Delft getrouwd op 17-05-1916 in Amersfoort met

   Giepje Bonsel (19) geboren 03-11-1896 in Amersfoort.

 

Hun kinderen:

 

Roland Arnoud van Leeuwen geboren 16 maart 1945 te Amersfoort

Funke Onno van Leeuwen geboren 15 dec 1946 te Amersfoort

Eric Hilmar van Leeuwen geboren 23- maart 1950 te Amersfoort

Ivo Constant van Leeuwen geboren 19 juli 1952 te Amersfoort

Diana Iris van Leeuwen geboren 8 nov 1954 te Amersfoort

Carmen Bianca van Leeuwen geboren 8 juli 1960 te Amersfoort

Axel Reinhart van Leeuwen geboren 4 juli 1962 te Amersfoort

2 Cristoph Friedrich (Frits) de Wit geboren te Amersfoort getrouwd in Amersfoort met (Rie) van Gils

Hun kind: Agnes de Wit geboren januari 1952 getrouwd met E. Oostveen.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.8.3.3  Abraham Nicolaas de Wit (25) geboren 18-05-1896 Haarlem Trouwt op 08-03-1922 in Amersfoort met Jantiena de Vries (22) Rond 1900 Geboorteplaats: Steenwijk.

Haar ouders: Andries de Vries (28) Geboorteplaats: Oldemarkt rond 1854 getrouwd op 21-04-1882 in Oldemarkt met Harmtje Pieterson (25) Geboorteplaats: Oldemarkt rond 1857 .

Hun kinderen:

1 Helena de Wit (overleden t.g.v. auto ongeluk rond 1931)

2 Andries (André) de Wit, geboren op 13 juli 1927 te Zwolle en overleden te Den Haag op 7 mei 1999.

   Begraven: 12-05-1999 "Oud Eik en Duinen" Den Haag

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.1.1  Gerhardus Cornelis de Wit, 27 april 1913 in Amsterdam. Overleden 29 januari 1993 te North Vancouver. Gehuwd 9 oktober 1935 te Amsterdam met Agatha Christina de Boer. Geboren 24 juli 1914 te Amsterdam. Overleden 22 juli 1966 te North Vancouver.

Kinderen uit dit huwelijk:

1 Gerhardus Aloysius de Wit, geboren 8 oktober 1940 te Amsterdam.

2 Gusta Afra Cornelia de Wit, geboren 2 oktober 1942 te Amsterdam

 

 1.1.2.3.2.8.4.1.2.1.3  Hendrikus Coenraad Frederik de Wit, 25 november 1916 in Amsterdam. Hij is overleden te Amsterdam 9 juni 1973. Oefende verschillende beroepen uit zoals huisschilder en ijsberijder

Hij trouwde (1) op 22 mei 1940 met Gerritje Rijnhart, geboren te Amsterdam op 8 april 1917. Gescheiden op 6 januari 1947 te Amsterdam.

Hij trouwde (2) met Andrea Cornelia Rijff, geboren op 1 september 1926 te Amsterdam. Het huwelijk wordt gesloten te ’s-Gravenzande op 3 december 1947 en eveneens te ’s-Gravenzande ontbonden op 21 juni 1956.

Hij trouwde (3) op 3 augustus 1956 met Catharina van ’t Klooster, geboren 13 oktober 1929 te Soest.

 

Kinderen uit dit huwelijk met Gerritje Rijnhart:

 

1   Gerridina Elisabeth de Wit, geboren 24 mei 1941 te Amsterdam.

2   Hendrikus Frederik de Wit, geboren 29 juli 1942 te Amsterdam.

3   Elisabeth de Wit, geboren 12 april 1945 te Amsterdam.

4   Johan de Wit, geboren 28 april 1946 te Amsterdam.

5   Marijke de Wit, geboren 28 april 1947 te Amsterdam.

 

Kinderen uit dit huwelijk met Andrea Cornelia

6   Pieternella Cleopatra de Wit, geboren 4 januari 1949 te ’s-Gravenzande.

7   Agnes Andra de Wit, geboren 6 mei 1950 te ’s-Gravenzande.

8   Andrea Claire de Wit, geboren 11 juni 1951 te ’s-Gravenzande.

 

Kinderen uit dit huwelijk met Catharina:

 

9   Antoinette Adriana de Wit, geboren 4 november 1956 te ’s-Gravenzande.

10 Catharina Jeanette de Wit, geboren 7 februari 1958 te Soest.

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.1.5  Cornelis Gerhardus Coenraad de Wit, geboren op 26 december 1919, genoemd naar zijn vader. Tijdens zijn leven heeft hij diverse beroepen uitgeoefend. Hij noemde zich kantoorbediende in effecten, handelsvertegenwoordiger in medische instrumenten, magazijnmeester en papierdeskundige.

Hij trouwt (1) te ’s-Gravenzande op 16 februari 1949 met Theodora Margaretha Louisa Jaspers,

Geboren op 12 april 1921 te s-Gravenzande. De scheiding vindt plaats op 9 januari 1962 te s-Gravenzande.

Hij trouwt (2) op 23 juli 1963 te Voorburg met Anna Petronella Maria van den Ende, geboren op 6 mei 1922 te s-Gravenzande. Ze is overleden op 6 april 1984 in Voorburg. Haar ouders: Nicolaas (Klaas) Thomas van den Ende geboren op 7 maart 1882 ’s-Gravenzande overleden op 25 oktober 1930 in Naaldwijk, ZH getrouwd op 7 juni 1909 in Schipluiden met Margrieta (Griet) Hendrika Hofstede geboren op 17 maart 1884 in Schipluiden en overleden op 15 juli 1956 in Voorburg.

 

Kinderen uit het huwelijk met Theodora Margaretha Louisa:

 

1 Theodora Gerhardina Margaretha de Wit, geboren 18 augustus 1949 te ’s-Gravenzande.

2 Henriette Elizabeth de Wit, geboren 6 oktober 1952 te s-Gravenzande.

3 Robert Gerhardus de Wit, geboren 28 november  ?? te, s-Gravenzande.

 

Cornelis sterft op 30 september 1968 te Voorburg. Begraven op 3 oktober 1968 in Den Haag R.K. Kerkhof St. Barbara.

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.4.1 Frederik Jacobus de Wit, geboren 11-03-1926, Amsterdam. Hij trouwt Hendrika Maria Antonia Lambregts, op 12-10-1957, te Amsterdam, geboren 29-06-1930, Amsterdam. Haar ouders:  Cornelius Lambregts geboren op 20 maart 1901 te Amsterdam en overleden op 26 januari 1985 te Woerden,    getrouwd op  21 april 1926 te Amsterdam  met  Hendrika Adriana Maria Veenboer , geboren op 30 juli 1905 in ? en overleden op  8 apr 1983 in  ? Op 1 april 1959 vertrekken zij naar Mijdrecht waar zij een woning betrekken in de Steven van Rumelaerstraat nummer 4. Daar wonen ze nu nog hoewel het gemeentebestuur de straatnaam en het huisnummer heeft gewijzigd in Maarschalkstraat nummer 9.

 

In dit huwelijk worden vier kinderen geboren:

 

1          Hedwigus Frederika Jacoba (Hette) de Wit, geboren in ‘t Mariapaviljoen op het ’s-Gravesandeplein

            te Amsterdam op 13 september 1958. Hette trouwt op 7 mei 1986 in het Mijdrechtse raadhuis en in de

           Parochiekerk van Mijdrecht-Wilnis. De voorgangers bij deze dienst zijn pastoor H.G. Roling en ds. J.W.

           de Vos. Haar echtgenoot, Klaas Louis Teerhuis, op 9 mei 1960 te Marken geboren. Is programmeur

           van beroep. Zijn ouders zijn Pieter Teerhuis geboren op 25 maart 1931 getrouwt op 19 maart 1959 in

           Marken met Luutje Visser geboren op 29 september 1934 en overleden te Marken op 11 oktober 1998.

         . Het echtpaar betrekt een woning in Marken.

 

Het echtpaar krijgt twee zoons:

 

                                   1              Sander Corné Teerhuis, geboren 05-02-1989, Purmerend.

                                                2              Auke Jawik Teerhuis, geboren 27-07-1993, Purmerend.

 

2          Josepha Francisca Maria de Wit, geboren 20-03-1960, Mijdrecht trouwt op 30 augustus 1985 in

            het gemeentehuis te Mijdrecht waar haar schoonvader als gemeentesecretaris en als ambtenaar van de

            Burgerlijke stand het huwelijk sluit. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Rooms-Katholieke kerk

            te Mijdrecht-Wilnis. Dezelfde kerk waar zij is gedoopt. Zij trouwt met Antonius Franciscus

            Hendrikus Maria Arts uit Mijdrecht, geboren 12 september 1957 te Wijchen. Zoon van Hendrikus

            Antonius Arts en Grada Maria Peters. Hij is servicetechnieker van beroep. Zij gaan wonen in

            Amstelhoek.

 

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:

 

                                    1              Suzanne Maria Arts, geboren 11-10-1990, Woerden.

                                                2              Thimo Antonius Arts, geboren 20-04-1993, Woerden.

 

3          Alphonsus Hendrikus Cornelis de Wit geboren 29-01-1962 in Mijdrecht

4          Maria Catherina (Martine) de Wit, geboren 11-08-1967, Mijdrecht, trouwt op 22 februari 1989 te

            Mijdrecht op het gemeentehuis en kerkelijk in de parochie te Mijdrecht-Wilnis met Remco Hans

            Oldenburger uit Vinkeveen, geboren te Amstelveen op 11 mei 1964. Zoon van Hendrik Oldenburger

            en Elise Hermine Eekhuis en Zij vestigen op de jachthaven Oldenburger aan de Baambrugse Zuwe

           waarover Remco het Beheer voert.

 

Zij krijgen twee zoons:

 

                                               1              Jelle Rik Oldenburger, geboren 05-02-1992, Amstelveen.

2             Tijs Richard Oldenburger, geboren 01-01-1997, Vinkeveen.

 

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1 Tilemanus Leonardus de Wit geboren 14-11-1906 te Dordrecht. Beroep: Mijnwerker/ Opzichter, trouwde op 2 juni 1927 te Dordrecht met: (1) Lena Stolk geboren op 18-9-1909 te H-I Ambacht. Haar ouders: Machiel Stolk geboren op 21 juli 1874 in Hendrik Ido Ambacht, (arbeider) getrouwd op 27 juni 1901 in Hendrik Ido Ambacht, met Hendrika Krijgsman geboren 26 februari 1880 in Hendrik Ido Ambacht. Lena is 2x hertrouwd en is overleden op 11 september 1980, 70 jaar oud. Tilemanus de Wit trouwde op 4-10-1941 in Warschau met: (2) Marianna (Marie) Zedlewski (Poolse) geboren op 9-10-1913 in Löbau Duitsland. Overleden te Heerlen op 16-11-1975. Haar ouders: Roman Zedlewski geboren op 9-7-1881 te Rosenthal Duitsland en Marianna Gorzka geboren op 12-5-1883 in Chelst Duitsland.

 

Uit het huwelijk met Lena Stolk:

 

1 Gerardus Machiel de Wit geboren op 7-10-1927 en overleden op 25-6-1988 in Dordrecht

 

Uit het huwelijk met Marianna (Marie) Zedlewski:

 

2 Johanna Mari, geboren op 18-7-1942 in Dordrecht, jong aan difterie overleden op 24 juni 1945 in

   Dordrecht.

Het echtpaar woonde Sophiastraat 15rd, Wijnstraat 55 rd achter Sophiastraat 15rd in Dordrecht (29 –11-1941 t/m 1948), Boomweg 2 Schaesberg (24-1-1949 t/m 1955), Ginsterlaan 27 (6-3-1956) en Den Haagstraat 32 in Heerlen (vanaf 16-11-1959).

 

Tilemanus Leonardus de Wit is overleden op 11-12-1964 (verongelukt te Brunssum).

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.2 Dorothea (Door) de Wit, geboren op 25-06-1908 in Dordrecht trouwt op 16-7-1931 in Dordrecht met Cornelis Jacobus van de Graaf geboren op 21-1-1904 in Dordrecht.

 

Het echtpaar kreeg 1 zoon:

 

Jacob van de Graaf, geboren 26-12-1932 in Dordrecht getrouwd op 3-2-1955 in  Dordrecht met Johanna Maria Ligtmans geboren 21-6-1934 Thimahi Indonesië bij Bandoeng (adres: Viottekade 86 in Dordrecht)    Dit echtpaar kreeg 1 zoon: Cornelis Theodoor van de Graaf, geboren op 6-8-1955 in Dordrecht.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.5 Gerardus de Wit, geboren op 10-10-1912 in Dordrecht Beroep: emballage Victoria, trouwt op 26-5-1937 in Dordrecht met Maria Jenetta Evers, geboren op 12-11-1913 in Dordrecht. Woonden in de Sumatrastraat 31 en Museumstraat 2rd sinds 29-8-1939). Overleden op 11-12-2004 in Dordrecht.

Begraven op 15 december 2004 op de Essenhof in Dordrecht.

 

Hun kinderen:

 

                          1 Rijk de Wit

                    2 Gerardus Rijk de Wit geboren op, geboren op 16 augustus 1942 in Dordrecht, overleden op

                        11-10-2001 in Malaga, Spanje. Getrouwd  met Thea van der List

                    3 Astrid de Wit is overleden.

                    4 Bianca de Wit

                    5 Ron de Wit getrouwd met Tineke, Wonen anno 2004: Hoenderhei 20, 5685 GS in Best.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.7 Annie de Wit, geboren op 28-09-1917 Dordrecht, getrouwd op 24-4-1940 in Dordrecht met Willem Nunnikhoven geboren 15-01-1912 in Dordrecht Beroep: werktuigkundige Aviolanda te Papendrecht. Woonden in de H.W. Mesdagstraat 3 in Dordrecht, 21-9-1936 naar Utrecht (Goudsbloemstraat 2) uit Utrecht 21-1-1937 naar de Utrechtseweg in Amersfoort, thans in Spanje. Zijn ouders: Johannes Cornelis Nunnikhoven geboren op 20-12-1888 in Dordrecht, beroep: Stuurman Veerbedrijf, overleden 10-11-1919 in Dordrecht getrouwt in Dordrecht op 28-7/9-1911 met Maria Anna Jansen,  geboren op 21-6-1872 in Dordrecht. Overleden op 13-10-1923 in Dordrecht

 

 Hun kinderen:

1          Fred Nunnikhoven (arts)

2             Arthur Nunnikhoven (woonachtig in Spanje) 

3             Loes Nunnikhoven woont in Vlissingen.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.8 Adrianus (Arie) de Wit, geboren 29-1-1921 Dordrecht getrouwd 1946 in Dordrecht met Jo Thiele, geboren 20-11-1921 in Rotterdam.

 

Het echtpaar kreeg 2 dochters:

 

1                    Ra(mona) Patricia de Wit geboren op 7-2-1947 in Dordrecht, getrouwd met Helmut Peters (woont: DUISBURG).

2                    Elisabeth Johanna Regina (Els) de Wit geboren op 11-10-1948 in Dordrecht. Heeft sinds 1994 een relatie met Arie Stijnweg.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.9 Jacobus (Jaap) de Wit, geboren 31-1-1924 Dordrecht getrouwd op 9-05-1946 in Dordrecht met Neeltje (Nel) Martina Ariena Bouw geboren 16-11-1919 in Sliedrecht, overleden op 11-04-1993 in Dordrecht.

 

Het echtpaar kregen 4 zoons:

 

1                    Gerard de Wit getrouwd met Mijnie Bos

2                    Peter de Wit getrouwd met Willy van Dale

3                    Joop de Wit getrouwd met Ellen ?

4                    Leo de Wit .

 

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.1.3.2  Hendrikus Frederik de Wit, geboren 29 juli 1942 te Amsterdam. Op 30 oktober 1964 te Amsterdam getrouwd met Annegje Sijmons, geboren op 5 juni 1944 te Amsterdam.

 

In dit huwelijk twee zonen,

 

1          Richard de Wit, geboren 9 april 1969 te Amsterdam op 1 september 1995 te Monnikendam.

            Gehuwd met Pia Stallenberg, geboren te Monnikendam.

2          Dennis de Wit, geboren 30 oktober 1974 te Amsterdam.

 

1.1.2.3.2.8.4.1.2.4.1.3 Alphonsus Hendrikus Cornelis de Wit, geboren 29-01-1962, Mijdrecht. Voordat hij trouwt woont hij enige jaren samen met Cecilia Maria Stahl, geboren op 5 mei 1964 te Uithoorn. Dochter van Johannes Heinrich Stahl en Theodora Dorre, geboren op 5 juli 1932. Fons en Cecile trouwen op 3 september 1999 op het gemeentehuis te Uithoorn en in de parochiekerk aan de Schans. Fons is van beroep bouwkundige.

 

Zij krijgen een zoon en een dochter:

 

1          Niels Henrik de Wit, geboren 24-09-1997, Amstelveen, gedoopt 02-11-1997, Uithoorn.

2          Jildau Dorieke de Wit, geboren 25-04-2001, Uithoorn, gedoopt 24-06-2001, Uithoorn.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1.1 Gerardus Machiel de Wit Beroepen: Machine bankwerker, verwarming monteur geboren 7 oktober 1927 in Dordrecht, overleden 25 juni 1988 in Dordrecht trouwde 31 oktober 1946 in Dordrecht met Francina Anthonia Romijnsen geboren 11 juni 1926 in Dordrecht. Haar ouders: Daniël Romijnsen geboren op 4 november 1900 te Kruiningen en overleden op 12 december 1979 Dordrecht getrouwd op 29 juni 1922 Dordrecht met Johanna, Louiza, Hendrika van Dongen geboren op 25 maart 1902 en overleden op 10 februari 1986 in Dordrecht

 

Hun kinderen:

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1.1.1   Tilemanus Leonardus Gerardus Machiel de Wit geboren op 16-04-1947 in Dordrecht. Getrouwd op 7-1-1977 in Ridderkerk met Teunie van Rijnsbergen geboren op 7-1-1946 Slikkerveer. Gerrit overleed op 31-07-2006 in Verzorgingshuis ‘Crabbenhof’ in Dordrecht, hij werd begraven op 04-08-2006 op de Essenhof in Dordrecht. Hij werd 59 jaar.

 

Hun kinderen:

 

1          Tieneke de Wit geboren op 27-02-1984 in Slikkerveer.

2          Gerritje de Wit geboren op 06-04-1986 in Slikkerveer.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1.1.2 Johanna Gerardina Francina Helena de Wit geboren op 25-08-1950 in Dordrecht trouwt 25-4-1984 Dordrecht Hendrikus Mager geboren op 12-12-1930 Dubbeldam. Zijn ouders: Albertus Mager geboren op 13-04-1898 in Bruinisse en overleden op 03-11-1983 in Dordrecht, getrouwd op 26-04-1926 met Christina Capelle geboren op 30-10-1893 in Hoogeveen en overleden op 30-10-1973 in Dordrecht.

Hun kind:

 

1 Henry Mager op 28 november 1985 in Dordrecht

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1.1.3 Frans Louis de Wit geboren op 17-03-1956 in Dordrecht trouwt op 24-10-1977 in Dordrecht Geertruida Janny Dirkje Hofwegen geboren op 3-9-1958 in Papendrecht. Haar ouders: Jacob Hofwegen geboren op 17 februari 1931 in Papendrecht. Getrouwd op 4 juli 1957 te Dordrecht met Reijdina Stuurman geboren op 12 oktober 1935 en overleden op 21 augustus1975 in Dordrecht

 

Hun kinderen:

 

1 Reijndina Franchina Wendy de Wit geboren 24-10-1978 in Dordrecht.

2 Linda de Wit geboren 10-12-1985 in Dordrecht.

 

1.1.2.3.2.8.1.4.2.2 3.1.1.4 Gerardus Johannes Daniël de Wit geboren op 25-06-1968 in Dordrecht trouwt

9-5-1996 Dordrecht Elisabeth Anna Maria Brugmans geboren op 5-8-1965 in Dordrecht.

 

Hun Kinderen:

 

1 Thalitha de Wit op 14-07-1998 in Dordrecht.

2 Lenuwel de Wit op 09-11-1999 in Dordrecht.

 

Nog uit te zoeken:

 

Anneke de Wit geboren ca. 1946, overleden op 13-08-1994 te Dordrecht op 48-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-08-1994 te Dordrecht