Parenteel van Jacques Beaugeois


I Jacques Beaugeois.
Notitie bij Jacques: Bron: H.Bosua (Oud-Beijerland)
Beroep: Serrurier (slotenmaker)††††
Jacques begon een relatie met Marie Francoise Rambure.

Kinderen van Jacques en Marie Francoise:

1 Jacques Francois Beaugeois, geboren in 1706 in Hesdin (FR). Jacques Francois is overleden op 04-07-1711 in Hesdin (FR), 5 jaar oud.
2 Jacques Joseph Beaugeois, geboren op 20-06-1709 in Hesdin (FR). Jacques Joseph is overleden.
3 Pierre Beaugeois, geboren op 19-09-1710 in Hesdin (FR). Pierre is overleden op 07-07-1711 in Hesdin (FR), 9 maanden oud.
4 Jacques Bernardin Beaugeois, geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR) Volgt II.
5 Marie Barbe Beaugeois, geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR). Marie Barbe is overleden op 08-03-1713 in Hesdin (FR), 9 maanden oud.
6 Marie Barbe Louise Jeanne Beaugeois, geboren op 07-06-1716 in Hesdin (FR). Marie Barbe Louise Jeanne is overleden op 28-02-1717 in Hesdin (FR), 8 maanden oud.


II Jacques Bernardin Beaugeois is geboren op 20-05-1712 in Hesdin (FR), zoon van Jacques Beaugeois en Marie Francoise Rambure. Jacques Bernardin is overleden op 17-08-1783 in Batavia, 71 jaar oud.
Notitie bij Jacques Bernardin:
Was opvarende van het Schip "'t Huys ten Donck", varend voor de Kamervan Rotterdam, jaar 1763, opvarende nr. 276: Jacobus BernardinusBOURGOIS, van Duinkerken (ter vergelijking: ook opvarende nr. 275:Jacobus Franciscus Gupijn, was van Duinkerken). De spelling van zijnnaam is soms BOUGOIS.

Per maandbrief keert hij van zijn gage een vast bedrag uit ("3/m) aan zijn vrouw Catarijna Petronella van TORRE. Dit bedrag wordt jaarlijks(nov, dec) aan haar uitbetaald op de rede (van Rotterdam) tot aan haaroverlijden; zij tekende steeds met een kruisje.

Zij blijkt (kort) voor januari 1784 te zijn overleden; dit wordt perschip "de Vrijheid" naar India bericht.
Jacobus Bernadinus BOU(R)GOIS voer heen en weer tussen Batavia, Makassaren Negapatam (in Zuid-India, niet ver van het voormalig Ceylon), en kwamvermoedelijk in die tijd niet in Nederland.
Op 17 augustus 1783 blijkt hij te zijn overleden. Zijn nalatenschapwordt (met aftrek van reeds betaalde begrafenisonkosten voor de vrouw)uitbetaald aan de dochter Maria Josepha BEUGEOIJ, namens de gezamenlijkekinderen.

Opmerkingen bij de aantekeningen uit de scheepsmonsterrol:
De bedragen zijn in guldens-stuivers-plakken ("xx.xx.xx") of in ponden(Ļ).
Het narekenen van de optellingen wordt bemoeilijkt door omrekeningenenz. Niet alle afkortingen zijn duidelijk, mogelijk ook onjuistovergenomen.
ultņ = ultimo = laatste / Dņ = dņ=dito.

SCHEEPSMONSTERROLLEN in het Rijksarchief te Den Haag, nr. 140
(Inventaris nr. 83: lijst 1633-1699)

140:
Schip "'t Huys ten Donck", Voijagie No 2. Jaar 1763
varend voor de kamer van Rotterdam

opvarende 276: Jacob Bernardinus BOUGOIS, van Dujnkerke

nr. 276 linker bladzijde:
Jacobus Bernardinus BOURGOIS van Duijnkerken 3/m jaarlijks vermaakt aanzijn vrouw C.P. van Torre

1763 1C Juni a D.'E Comp over 2/m q ag op hand 18
schuld aan Jan Jans 14,0
1 pc kist a:10
M6 Linne Packken 1 Pak 1:18
Hembden 1 P.ees 1:a
Schoenen 1 Paar 1:1a

117:16:-
1767 20 Nov. P. Tranp. bw f 374----69.-.-
1768 12 Dec P. Dņ " 404 9.3.-

78.3.-
1765 27 Nov betd aan de vrouw op de maandb(rief) op reete 20.16.-
het merk van X K: Pieternelle van Torren

1766 1 Dec bet. aan de vrouw op de maandb. 33. 4.-
1767 8 Dec (Catarijna Petronella van Torre 27. -.-
1768 22 Nov " 27. -.-
1769 13 Dec " 27. -.-
1770 18 Dec " 27. -.-
1771 19 Nov " 36. -.-
1772 10 Nov " op Reete 21. -.-
1773 14 Dec " op reet v.2 jaer 41.18.-
1774 21 Dec " op reete van 3 jr 36. -.-

f 296.18.-
1776 2 Jan. betd aan de vrouw op de maandb.v. 1775 36. -.-
1777 19 Nov bet. " op reete 10.13.-

1784 16 Jan: bet. aan deze action: op (Transp) 771.17.-
Ļ 176 No 222 Jacobus Kogel 150.-
1784 6 April op Maria Jesepha BEUGEOIJ bet. aan de maandb. tot
slot van 3 jaren als procuratie hebbend van de gesamentlijke 115
Ļ 176 kinderen van bovenstaande, voor begraefenis onkosten als :7
No241 anderen aan de overleden moeder gedaan, geliass. als in
magine benevens de maandbriev
458.18.
dat is het merk X van Maria Josepha Bougois

Beroep: Zeesoldaat VOC†††††
Jacques Bernardin trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1737 in Duinkerken (FR) [bron: Archief Ville de Dunkerque] met Catharine Petronille van Torre(n), 29 jaar oud. Catharine Petronille is geboren op 01-06-1708 in Duinkerken (FR). Catharine Petronille is overleden op 11-12-1783 in Dordrecht (ZH), 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharine Petronille: vermoedelijk begraven in de Nieuwe Kerk te Dordrecht
Notitie bij Catharine Petronille: woonde in Dordrecht in de Raamstraat (vanaf 1770). Bij haar overlijdenin 1783 woonde zij in de Kleine Spuistraat te Dordrecht.

Kinderen van Jacques Bernardin en Catharine Petronille:

1 Marie Isabelle Beaugeois, geboren op 29-06-1739 in Duinkerken (FR) Volgt III-a.
2 Marie Catherine Beaugeois, geboren in 1742 in Duinkerken (FR) Volgt III-b.
3 Marie Josephe Beaugeois, geboren op 27-01-1743 in Duinkerken (FR) [bron: Archief Ville de Dunkerque]. Marie Josephe is overleden op 06-01-1795 in Dordrecht (ZH), 51 jaar oud.
4 Jacques Bernadin Bozuwa, geboren op 20-02-1746 in Duinkerken (FR) Volgt III-c.
5 Pierre Henry Louis Bosua, geboren op 30-08-1747 in Duinkerken (FR) Volgt III-d.
6 FranÁois (Bernard?) Beaugeois, geboren op 08-05-1750 in Duinkerken (FR) [bron: archief Ville de Dunkerque] Volgt III-e.


III-a Marie Isabelle Beaugeois is geboren op 29-06-1739 in Duinkerken (FR), dochter van Jacques Bernardin Beaugeois en Catharine Petronille van Torre(n). Marie Isabelle is overleden op 18-06-1776 in Dordrecht (ZH), 36 jaar oud. Marie Isabelle trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1765 in Dordrecht (ZH) met Jurriaan Jansen, nadat zij op 06-06-1765 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Jurriaan is geboren in Utrecht (Ut), zoon van Jan Jansen en Catrina van den Bergh. Hij is gedoopt op 23-01-1742 in Utrecht (Ut). Jurriaan is overleden. Hij is begraven op 12-04-1777 te Dordrecht (ZH).

III-b Marie Catherine Beaugeois is geboren in 1742 in Duinkerken (FR), dochter van Jacques Bernardin Beaugeois en Catharine Petronille van Torre(n). Marie Catherine is overleden op 17-12-1834 in Dordrecht (ZH), 92 jaar oud. Marie Catherine trouwde, 31 jaar oud, op 17-10-1773 in Dordrecht (ZH) met Johannes Soet, nadat zij op 05-06-1773 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren in Gouda (ZH).

III-c Jacques Bernadin Bozuwa is geboren op 20-02-1746 in Duinkerken (FR), zoon van Jacques Bernardin Beaugeois en Catharine Petronille van Torre(n). Jacques Bernadin is overleden op 03-12-1827 in Dordrecht (ZH), 81 jaar oud. Jacques Bernadin trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1770 in Dordrecht (ZH) met Aartje van den Heuvel, 23 jaar oud, nadat zij op 10-05-1770 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Aartje is geboren op 23-09-1746 in Dordrecht (ZH), dochter van Arie van den Heuvel en Jenneke Boelhouwers. Aartje is overleden op 19-04-1834 in Dordrecht (ZH), 87 jaar oud.

Kinderen van Jacques Bernadin en Aartje:

1 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 17-02-1771 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-a.
2 Arie Bosua Bozuwa, geboren op 24-03-1773 in Dordrecht (ZH). Arie is overleden.
3 Pieternella Bosua Bozuwa, geboren op 15-09-1775 in Dordrecht (ZH). Pieternella is overleden op 16-04-1856 in Dordrecht (ZH), 80 jaar oud.
4 Jenneke Bosua Bozuwa, geboren op 30-05-1778 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-b.
5 Aartje Bosua Bozuwa, geboren op 07-10-1781 in Dordrecht (ZH). Aartje is overleden op 10-02-1820 in Dordrecht (ZH), 38 jaar oud.
6 Ary Bosua Bozuwa, geboren op 21-05-1784 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-c.
7 Gijsbert Bosua Bozuwa, geboren op 01-03-1789 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-d.

 

III-d Pierre Henry Louis Bosua is geboren op 30-08-1747 in Duinkerken (FR), zoon van Jacques Bernardin Beaugeois en Catharine Petronille van Torre(n). Pierre Henry Louis is overleden op 12-12-1832 in Dordrecht (ZH), 85 jaar oud.
Beroep: Slachter
Pierre Henry Louis trouwde, 28 jaar oud, op 30-09-1775 in Dordrecht (ZH) met Trijntje Harmans (Harreman), 23 jaar oud. Trijntje is geboren in 1752 in Hendrik Ido Ambacht (ZH), dochter van Pieter Arienszn Harmans en Geertruy Romijn. Trijntje is overleden op 06-06-1833 in Dordrecht (ZH), 81 jaar oud.

Kinderen van Pierre Henry Louis en Trijntje:

1 Jacob Bosua, geboren op 11-05-1776 in Dordrecht (ZH). Jacob is overleden.
2 Geertruij Bosua, geboren op 05-01-1779 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-e.
3 Catharina Pieternella Bosua, geboren op 24-11-1780 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-f.
4 Pieter Bosua, geboren op 28-03-1783 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-g.
5 Maria Josepha Bosua, geboren op 11-09-1785 in Dordrecht (ZH). Maria Josepha is overleden. Zij is begraven op 03-10-1789 te Dordrecht (ZH).
6 Johannes Bosua, geboren op 05-10-1787 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-h.
7 Doodgeboren kind, geboren op 13-02-1790 in Dordrecht (ZH). is overleden op 13-02-1790 in Dordrecht (ZH), 0 dagen oud.
8 Gijsbert Bosua, geboren op 19-05-1791 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-i.

 

III-e FranÁois (Bernard?) Beaugeois is geboren op 08-05-1750 in Duinkerken (FR) [bron: archief Ville de Dunkerque], zoon van Jacques Bernardin Beaugeois en Catharine Petronille van Torre(n). FranÁois (Bernard?) is overleden op 07-04-1818 in Dordrecht (ZH), 67 jaar oud. FranÁois (Bernard?) trouwde, 35 jaar oud, op 03-07-1785 in Dordrecht (ZH) met Martijntje Snel, nadat zij op 26-06-1785 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Martijntje is geboren in Dordrecht (ZH), dochter van Frederik Snel en Maaike Borremans. Zij is gedoopt op 02-02-1752 in Dordrecht (ZH).

Kinderen van FranÁois (Bernard?) en Martijntje:

1 Pieternella Bosua, geboren op 29-03-1786 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-j.
2 Frederik Bosua, geboren op 12-08-1789 in Dordrecht (ZH) Volgt IV-k.
3 Jacob Bosua, geboren op 15-11-1792.

 


IV-a Jacob Bernardus Bozuwa is geboren op 17-02-1771 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacques Bernadin Bozuwa en Aartje van den Heuvel. Jacob Bernardus is overleden op 20-04-1832, begraven op 23-04-1832 in Dordrecht (ZH), 61 jaar oud.
Beroep: Arbeider†††††††††
Jacob Bernardus begon een relatie met Annegje Breda. Annegje is geboren op 02-11-1768 in Groningen (Gr). Annegje is overleden op 29-04-1834 in Dordrecht (ZH), 65 jaar oud.

Kinderen van Jacob Bernardus en Annegje:

1 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 31-03-1799 in Dordrecht (ZH). Jacob Bernardus is overleden op 08-04-1799 in Dordrecht (ZH), 8 dagen oud.
2 Elsje Bozuwa, geboren op 06-03-1800 in Dordrecht (ZH). Elsje is overleden op 02-12-1868 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud.
3 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 22-02-1803 in Dordrecht (ZH) Volgt V-a.
4 Anthonie Bozuwa, geboren op 05-02-1806 in Dordrecht (ZH) Volgt V-b.
5 Aartje Bozuwa, geboren op 25-01-1809 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Aartje: [bron: Leen Bozuwa]

IV-b Jenneke Bosua Bozuwa is geboren op 30-05-1778 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacques Bernadin Bozuwa en Aartje van den Heuvel. Jenneke is overleden op 11-07-1841 in Dordrecht (ZH), 63 jaar oud. Jenneke trouwde met Gerrit Soethout.

IV-c Ary Bosua Bozuwa is geboren op 21-05-1784 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacques Bernadin Bozuwa en Aartje van den Heuvel. Ary is overleden. Ary trouwde, 19 jaar oud, op 03-09-1803 in Dordrecht (ZH) met Alida Breitenbach.

Kind van Ary en Alida:

1 Jacob Bozua, geboren op 26-11-1803.


IV-d Gijsbert Bosua Bozuwa is geboren op 01-03-1789 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacques Bernadin Bozuwa en Aartje van den Heuvel. Gijsbert is overleden op 31-10-1835 in Dordrecht (ZH), 46 jaar oud.
Beroep: Steenhouwer††
Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1812 in Dordrecht (ZH) met Francijntje Van der Vlies, 24 jaar oud. Francijntje is geboren in 1788 in Hardinxveld-Giessendam, dochter van Dirk Van der Vlies en Neeltje Van der Wulp. Francijntje is overleden op 03-01-1855 in Dordrecht (ZH), 67 jaar oud.

Kinderen van Gijsbert en Francijntje:

1 Jacob Bernardus Bosua, geboren op 14-04-1813 in Dordrecht (ZH). Jacob Bernardus is overleden op 17-04-1813 in Dordrecht (ZH), 3 dagen oud.
2 Aartje Bosua, geboren op 13-07-1814 in Dordrecht (ZH). Aartje is overleden op 22-04-1899 in Dordrecht (ZH), 84 jaar oud.
3 Cornelia Bosua, geboren op 25-11-1817 in Dordrecht (ZH). Cornelia is overleden op 07-11-1845 in Dordrecht (ZH), 27 jaar oud.
4 Jacob Bernardus Bosua, geboren op 03-02-1821 in Dordrecht (ZH) Volgt V-c.
5 Dirk Bosua, geboren op 27-12-1823 in Dordrecht (ZH). Dirk is overleden op 25-09-1859 in Bergen op Zoom, 35 jaar oud.
6 Gijsberdina Bosua, geboren op 21-10-1826 in Dordrecht (ZH). Gijsberdina is overleden op 02-09-1898 in Dordrecht (ZH), 71 jaar oud.

 

IV-e Geertruij Bosua is geboren op 05-01-1779 in Dordrecht (ZH), dochter van Pierre Henry Louis Bosua en Trijntje Harmans. Geertruij is overleden op 26-01-1867 in Dordrecht (ZH), 88 jaar oud. Geertruij trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1802 in Dordrecht (ZH) met Martinus de Roo, 22 jaar oud, nadat zij op 29-05-1802 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Martinus is geboren op 04-06-1780 in Dordrecht (ZH), zoon van Thomas de Roo en Martina Smidts. Martinus is overleden op 28-02-1845 in Dordrecht (ZH), 64 jaar oud.

IV-f Catharina Pieternella Bosua is geboren op 24-11-1780 in Dordrecht (ZH), dochter van Pierre Henry Louis Bosua en Trijntje Harmans. Catharina Pieternella is overleden op 11-08-1833 in Dordrecht (ZH), 52 jaar oud. Catharina Pieternella begon een relatie met Willem Van der Hoek. Willem is geboren in 1795 in Kouderkerk a/d IJssel (ZH), zoon van Willem Van der Hoek en Maria Jongeneel. Willem is overleden op 08-02-1832 in Alblasserdam (ZH), 37 jaar oud.
Beroep: schipper

IV-g Pieter Bosua is geboren op 28-03-1783 in Dordrecht (ZH), zoon van Pierre Henry Louis Bosua en Trijntje Harmans. Pieter is overleden op 13-03-1854 in Dordrecht (ZH), 70 jaar oud.
Beroep: Slachter
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 05-03-1808 in Dordrecht (ZH) met Willemina (Hermina) Spits, 21 jaar oud, nadat zij op 18-02-1808 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: [Spits zou een nicht geweest moeten zijn van Pieter] Bron: Jan PostSoest
Willemina is geboren op 23-04-1786 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis Spits en Pieternella Harmans. Willemina is overleden op 27-04-1855 in Dordrecht (ZH), 69 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Willemina:

1 Pieter Bosua, geboren op 17-04-1808 in Dordrecht (ZH) gedoopt op 22-4 Volgt V-d.
2 Cornelis Bosua, geboren op 16-02-1810 in Dordrecht (ZH) Volgt V-e.
3 Johannes Bosua, geboren op 25-01-1813 in Dordrecht (ZH). Johannes is overleden op 06-05-1813 in Dordrecht (ZH), 3 maanden oud.
4 Johannes Bosua, geboren op 05-05-1814 in Dordrecht (ZH). Johannes is overleden op 12-03-1875 in Dordrecht (ZH), 60 jaar oud.
5 Hermanus Bosua, geboren op 28-11-1816 in Dordrecht (ZH) Volgt V-f.
6 Letje Bosua, geboren op 07-06-1819 in Dordrecht (ZH). Letje is overleden op 21-06-1819 in Dordrecht (ZH), 14 dagen oud.
7 Trijntje Bosua, geboren op 22-07-1820 in Dordrecht (ZH) Volgt V-g.
8 Gijsbert Bosua, geboren op 06-12-1822 in Dordrecht (ZH). Gijsbert is overleden op 04-04-1823 in Dordrecht (ZH), 3 maanden oud.
9 Lisetta Bosua, geboren op 30-05-1824 in Dordrecht (ZH). Lisetta is overleden op 01-10-1824 in Dordrecht (ZH), 4 maanden oud.
10 Willem Bosua, geboren op 01-09-1825 in Dordrecht (ZH) Volgt V-h.
11 Martinus Bosua, geboren op 21-02-1831 in Dordrecht (ZH). Martinus is overleden op 05-12-1832 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.

 

Dordrecht, Otr. 18 feb 1808

Pieter Bozua jongeman wonende in de vleeshouwersstraat, geassisteert met zijnen vader Pieter Bozua, met Willemina Spits, jongedochter, wonende in de Raamstraat, beiden geboren te Dordrecht, geassisteert met haren vader Cornelis Spits, den 5 dito (maart) getrouwt.

 

Dordrecht, overlijdensakte, 28 apr 1855, nr. 314

Hermina Spits, 69 jaar oud, geboren en wonend te Dordrecht, weduwe van Pieter Bozua, dochter van Cornelis Spits en Pieternella Harman, allen in Dordrecht overleden, is overleden op 27 apr 1855 om 18 uur in huis D505 op den Hil.

 

IV-h Johannes Bosua is geboren op 05-10-1787 in Dordrecht (ZH), zoon van Pierre Henry Louis Bosua en Trijntje Harmans. Johannes is overleden op 19-10-1832 in Rotterdam (ZH), 45 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende†††††
Johannes trouwde, 22 jaar oud, in 1809 in Dordrecht (ZH) met Magdalena de Bruyn, 23 jaar oud, nadat zij op 07-12-1809 in Dordrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk: [Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Rotterdam op 14-07-1821] Bron:Jan Post
Magdalena is geboren op 14-10-1786 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis de Bruyn en Anna de Groot. Magdalena is overleden op 06-01-1848 in Rotterdam (ZH), 61 jaar oud.

IV-i Gijsbert Bosua is geboren op 19-05-1791 in Dordrecht (ZH), zoon van Pierre Henry Louis Bosua en Trijntje Harmans. Hij is gedoopt op 25-05-1791 in Dordrecht (ZH). Gijsbert is overleden op 19-01-1860 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud. Notitie bij overlijden van Gijsbert: mogelijk ook 19-06-1860 (bron:internet:www.geocities.com/petsburgh/zoo/4091/roots.html
Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1812 in Dordrecht (ZH) met Christina van Andel, 21 jaar oud. Christina is geboren op 24-02-1791 in Dordrecht (ZH), dochter van Gerrit van Andel en Adriana Zeeman. Christina is overleden op 14-03-1868 in Dordrecht (ZH), 77 jaar oud.

Kinderen van Gijsbert en Christina:

1 Jacobus Bernardus Bozua. Jacobus Bernardus is overleden op 20-04-1813.
2 Trijntje Bozua.
3 Pieter Bozua, geboren op 02-02-1813. Pieter is overleden op 29-11-1813, 9 maanden oud.
4 Gerrit Bosua Bozuwa, geboren op 25-08-1814 in Dordrecht (ZH) Volgt V-i.
5 Adriana Bozua, geboren op 08-01-1819.
6 Maria Elisabeth Bozua, geboren op 26-02-1821 in Dordrecht (ZH).

 

IV-j Pieternella Bosua is geboren op 29-03-1786 in Dordrecht (ZH), dochter van FranÁois (Bernard?) Beaugeois en Martijntje Snel. Pieternella is overleden op 22-06-1854 in de Mijl (?), 68 jaar oud. Pieternella begon een relatie met Willem Groenenberg. Willem is geboren op 09-04-1787 in Dordrecht (ZH). Willem is overleden op 18-05-1859 in Middelburg (Zl), 72 jaar oud.
Beroep: tuinman en timmerman††††

IV-k Frederik Bosua is geboren op 12-08-1789 in Dordrecht (ZH), zoon van FranÁois (Bernard?) Beaugeois en Martijntje Snel. Frederik trouwde, 20 jaar oud, op 27-01-1810 in Dordrecht (ZH) met Jacoba Nols.

Kinderen van Frederik en Jacoba:

1 Frans Bosua, geboren op 08-05-1810 in Dordrecht (ZH). Frans is overleden op 14-08-1816 in Dordrecht (ZH), 6 jaar oud.
2 Hendrika Bosua, geboren op 24-11-1811 in Dordrecht (ZH). Hendrika is overleden op 12-12-1812 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.
3 Martinus Bosua, geboren op 14-04-1814 in Dordrecht (ZH). Martinus is overleden op 31-08-1818 in Dordrecht (ZH), 4 jaar oud.
4 Hendrik Bosua, geboren op 15-12-1815 in Dordrecht (ZH). Hendrik is overleden op 12-01-1820 in Dordrecht (ZH), 4 jaar oud.
5 Martijntje Bosua, geboren op 01-04-1819 in Dordrecht (ZH) Volgt V-j.
6 Hendrika Bosua, geboren op 15-03-1821 Volgt V-k.
7 Frans Bosua, geboren op 11-01-1823.
8 Jacoba Bosua, geboren op 19-03-1825 Volgt V-l.
9 Frederik Bosua, geboren op 30-09-1829.


V-a Jacob Bernardus Bozuwa is geboren op 22-02-1803 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Annegje Breda. Jacob Bernardus is overleden op 13-06-1849 in Dordrecht (ZH), 46 jaar oud. Jacob Bernardus:
(1) begon een relatie met Margrita Blom. Margrita is overleden op 10-04-1832.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 12-09-1832 in Dordrecht (ZH) met Cornelia Vernes, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-03-1806 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Vernes en Johanna Baggerman. Cornelia is overleden op 12-01-1875 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud.

Kinderen van Jacob Bernardus en Margrita:

1 Annigje Bozuwa, geboren op 11-04-1829 in Dordrecht (ZH). Annigje is overleden op 20-04-1832 in Dordrecht (ZH), 3 jaar oud.
2 Johanna Maria Elizabeth Bozuwa, geboren op 19-09-1831.

Kinderen van Jacob Bernardus en Cornelia:

1 Johanna Cornelia Bozuwa, geboren op 29-05-1833 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-a.
2 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 11-07-1835 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-B.
3 Pieter Bozuwa, geboren op 21-01-1838 in Dordrecht (ZH). Pieter is overleden op 21-03-1912, 74 jaar oud.
4 Leendert Bozuwa, geboren op 12-06-1840 in Dordrecht (ZH). Leendert is overleden op 03-08-1841, 1 jaar oud.
5 Elsje Bozuwa, geboren op 05-04-1842 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Elsje: [geb.dat 15-04-1842 / bron: Leen Bozuwa]
Elsje is overleden op 19-11-1842, 7 maanden oud.


V-b Anthonie Bozuwa is geboren op 05-02-1806 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Annegje Breda.
Notitie bij de geboorte van Anthonie: [05-02-1806, Doopreg NH Kerk DTB 10 II blz 461]
Anthonie is overleden op 31-10-1855 in Dordrecht (ZH), 49 jaar oud. Anthonie trouwde, 29 jaar oud, op 30-09-1835 in Dordrecht (ZH) met Pieternella Mulder Johdr.

V-c Jacob Bernardus Bosua is geboren op 03-02-1821 in Dordrecht (ZH), zoon van Gijsbert Bosua Bozuwa en Francijntje Van der Vlies. Jacob Bernardus is overleden op 23-06-1901 in Dordrecht (ZH), 80 jaar oud.
Beroep: scheepsmaker
Jacob Bernardus trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1844 in Dordrecht (ZH) met Christina Jozina Solcer, 21 jaar oud. Christina Jozina is geboren op 27-01-1823 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes Solcer en Jannetje Frossenburg. Christina Jozina is overleden op 13-03-1875 in Dordrecht (ZH), 52 jaar oud.

Kinderen van Jacob Bernardus en Christina Jozina:

1 Willem Bosua, geboren op 28-09-1844 in Dordrecht (ZH). Willem is overleden op 29-10-1923 in Dordrecht (ZH), 79 jaar oud.
2 Fransina Bosua, geboren op 08-11-1846 in Dordrecht (ZH). Fransina is overleden op 04-01-1915 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud.
3 Hermanus Johannes Gerardus Bosua, geboren op 24-07-1849. Hermanus Johannes Gerardus is overleden.
4 Gijsbert Bosua, geboren op 26-10-1851 in Dordrecht (ZH). Gijsbert is overleden op 07-01-1891 in Dordrecht (ZH), 39 jaar oud.
5 Jannetje Bosua, geboren op 16-05-1854 in Dordrecht (ZH). Notitie bij de geboorte van Jannetje: [GA:343] Jannetje is overleden op 23-02-1939 in Dordrecht (ZH), 84 jaar oud.Volgt VI-b
6 Sophia Bosua, geboren op 29-12-1856 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-c.
7 Josina Bosua, geboren op 22-12-1858 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-d.
8 Eise Carel Bosua, geboren op 08-08-1861 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-e.
9 Aaltje Bosua, geboren op 16-12-1863 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-f.
10 Maria Bosua, geboren in 1867 in Dordrecht (ZH). Maria is overleden op 14-11-1870 in Dordrecht (ZH), 3 jaar oud.


V-d Pieter Bosua is geboren op 17-04-1808 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Willemina Spits. Hij is gedoopt op 22-04-1808 in Dordrecht (ZH). Pieter is overleden op 16-08-1861 in Dordrecht (ZH), 53 jaar oud.
Beroep: slager††††
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 02-12-1829 in Dordrecht (ZH) met Maria Cornelia van Eysden, 22 jaar oud. Maria Cornelia is geboren op 26-01-1807 in Dordrecht (ZH), dochter van Frans van Eysden en Commerijna de Jong. Zij is gedoopt op 30-01-1807 in Dordrecht (ZH). Maria Cornelia is overleden op 17-10-1874 in Dordrecht (ZH), 67 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Maria Cornelia:

1 Wilhelmina Bosua, geboren op 09-02-1830 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-g.
2 Commerijna Bosua, geboren op 09-07-1831 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-h.
3 Pieter Bosua, geboren op 16-12-1836 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-i.
4 Nicolaas Bosua, geboren op 31-07-1838 in Dordrecht (ZH). Nicolaas is overleden op 01-01-1840 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.
5 Johannes Bosua, geboren op 21-07-1840 in Dordrecht (ZH).
6 Maria Cornelia Bosua, geboren op 08-03-1843 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-j.
7 Gerrit Bosua, geboren op 01-06-1845 in Dordrecht (ZH). Gerrit is overleden op 24-12-1845 in Dordrecht (ZH), 6 maanden oud.
8 Nicolaas Bosua, geboren op 01-11-1849 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-k.


V-e Cornelis Bosua is geboren op 16-02-1810 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Willemina Spits.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: [bron: Leen Bozuwa]
Cornelis is overleden op 27-09-1878 in Ommerschans (Gr), 68 jaar oud.
Beroep: grutter††
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 04-10-1831 in Dordrecht (ZH) met Alida de Vries, 18 jaar oud. Alida is geboren op 12-12-1812 in Dordrecht (ZH), dochter van Dirk de Vries en Soetje Knoppers. Alida is overleden op 29-12-1880 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Alida:

1 Pieter Bozua, geboren op 14-10-1845 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-l.
2 Dirk Bosua, geboren op 16-03-1850.
3 Willemina Bosua, geboren op 04-01-1855 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-m.

 

V-f Hermanus Bosua is geboren op 28-11-1816 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Willemina Spits.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: [geb. 30-11-1816 / bron: Leen Bozuwa]
Hermanus is overleden op 05-02-1869 in Dordrecht (ZH), 52 jaar oud.Beroep: Kuiper†††††††††††††††††††††††††††††††††††
Hermanus trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1841 in Dordrecht (ZH) met Anthonia Verhaar, 23 jaar oud. Anthonia is geboren op 06-02-1818 in Dordrecht (ZH), dochter van Karel Verhaar en Lijsje Zoeteman. Anthonia is overleden op 12-10-1876 in Dordrecht (ZH), 58 jaar oud.
Notitie bij Anthonia: [Verharen / bron: Leen Bozuwa]
Beroep: water- en vuurverkoopster††††††††

Kinderen van Hermanus en Anthonia:

1 Pieter Bosua, geboren op 18-04-1841 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-n.
2 Carolina Elisabeth Bosua, geboren op 29-08-1842 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Carolina Elisabeth: [geb. 30-8-1842 / bron: Leen Bozuwa]
Carolina Elisabeth is overleden op 01-10-1842 in Dordrecht (ZH), 1 maand oud.
Notitie bij Carolina Elisabeth: [Elisabeth Carolina / bron: Leen Bozuwa]
3 Karel Bosua, geboren op 25-03-1844 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Karel: [geb. 26-3-1847 / bron: Leen Bozuwa]
Karel is overleden op 27-06-1844 in Dordrecht (ZH), 3 maanden oud.
4 Catharina Bosua, geboren op 08-01-1851 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-o.
5 Karel Bosua, geboren op 09-02-1852 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Karel: [geb. 10-2-1852 / bron : Leen Bozuwa]
Karel is overleden op 13-10-1852 in Dordrecht (ZH), 8 maanden oud.
6 Hermanus Bosua, geboren op 05-10-1853 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Hermanus: [geb. 20-9-1853 / bron: Leen Bozuwa][overl. 20-9-1857 / bron: Leen Bozuwa] Hermanus is overleden op 30-09-1857 in Dordrecht (ZH), 3 jaar oud.
7 Elisabeth Bosua, geboren op 29-09-1855 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: [geb. 1-10-1855 / bron: Leen Bozuwa]
Elisabeth is overleden op 23-11-1855 in Dordrecht (ZH), 1 maand oud.
8 Karel Bosua, geboren op 05-10-1856 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-p.
9 Willemina Bosua, geboren op 10-08-1860 in Dordrecht (ZH). Willemina is overleden op 05-08-1861 in Dordrecht (ZH), 11 maanden oud.
10 Elisabeth Bosua, geboren op 31-12-1861 in Dordrecht (ZH). Elisabeth is overleden op 20-11-1934 in Dordrecht (ZH), 72 jaar oud.

 

Dordrecht, huwelijksakte, 2 jun 1841, nr. 71

Hermanus Bosua, 24 jaar oud, geboren en wonend te Dordrecht, bierbrouwersknecht, zoon van Pieter Bosua, 54 jaar oud, spekslager, en Willemina Spits, 55 jaar oud, beiden wonend te Dordrecht, trouwt met

Anthonia Verhaar, 23 jaar oud, geboren en wonend te Dordrecht, dochter van Karel Verhaar, 42 jaar oud, olijmolenaar, en Lijsje Zoeteman, 42 jaar oud, beiden wonend te Dordrecht. Bij dit huwelijk werd hun zoon Pieter gewettigd, die in 1841 werd geboren. Mogelijk verwante getuige: Willem Hendrik Bosua, 58 jaar. Ondertekend door: H. Bosua, A. Verhaaren, W.H. Bosua

 

V-g Trijntje Bosua is geboren op 22-07-1820 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Bosua en Willemina Spits. Trijntje is overleden op 05-03-1895 in Dordrecht (ZH), 74 jaar oud.
Beroep: naaister
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 09-10-1844 in Dordrecht (ZH) met Gerrit van Russel, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 04-11-1816 in Dordrecht (ZH), zoon van Martinus van Russel en Jannetje de Lie. Gerrit is overleden op 20-11-1886 in Dordrecht (ZH), 70 jaar oud.
Beroep: Smid†††††

V-h Willem Bosua is geboren op 01-09-1825 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Willemina Spits. Willem is overleden op 12-07-1900 in Dordrecht (ZH), 74 jaar oud.
Beroepen: Olieperser†† Arbeider†††
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 21-08-1850 in Dordrecht (ZH) met Christina Reijers, 27 jaar oud. Christina is geboren op 07-06-1823 in Dordrecht (ZH), dochter van Albert Reijers en Catharina van Dam. Christina is overleden op 07-05-1904 in Dordrecht (ZH), 80 jaar oud.(ovl ald 7 Nov 1904??)

Kinderen van Willem en Christina:

1 Willemina Bosua, geboren op 10-04-1848 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-q.
2 Catrina Maria Bosua, geboren op 22-11-1850 in Dordrecht (ZH).
3 Trijntje Bosua, geboren op 10-11-1853 in Dordrecht (ZH).
4 Albert Bosua, geboren op 09-03-1857 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-r.
5 Pieternella Bosua, geboren op 23-03-1860.
6 Hermanus Bosua, geboren op 12-06-1863 in Dordrecht (ZH). Hermanus is overleden.
7 Antonia Geertruida Bosua, geboren op 21-07-1866.

V-j Martijntje Bosua is geboren op 01-04-1819 in Dordrecht (ZH), dochter van Frederik Bosua en Jacoba Nols. Martijntje is overleden op 06-04-1867 in Dordrecht (ZH), 48 jaar oud. Martijntje begon een relatie met Cornelis Krijgsman.

Kind van Martijntje en Cornelis:

1 Maria Krijgsman, geboren op 27-02-1846.


V-i Gerrit Bosua Bozuwa is geboren op 25-08-1814 in Dordrecht (ZH), zoon van Gijsbert Bosua en Christina van Andel. Notitie bij de geboorte van Gerrit: [26-08-1814]? Bron: Leen Bozuwa
Gerrit is overleden op 21-07-1906 in Dordrecht (ZH), 91 jaar oud. Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 05-07-1837 met Cornelia Versluis, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 11-08-1810, dochter van Frans Versluis en Maria Schouten. Cornelia is overleden op 30-01-1888, 77 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Cornelia:

1 Gijsberta Christina Bosua Bozuwa, geboren op 25-07-1837.
Notitie bij Gijsberta Christina: [Gijsbertina Christina / bron: Leen Bozuwa]
2 Maria Bosua Bozuwa, geboren op 16-03-1839 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-s.
3 Adriana Bosua Bozuwa, geboren op 10-09-1840.
Notitie bij de geboorte van Adriana: [bron: Leen Bozuwa]
Adriana is overleden op 20-12-1918, 78 jaar oud.
4 Gerrit Bosua Bozuwa, geboren op 19-09-1842 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-t.
5 Cornelia Bosua Bozuwa, geboren op 27-03-1845. Cornelia is overleden op 02-11-1852, 7 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: [bron: Jan Boele]
6 Trijntje Bosua Bozuwa, geboren op 16-03-1847. Trijntje is overleden op 24-07-1868, 21 jaar oud.
7 Gijsbert Bosua Bozuwa, geboren op 09-12-1850 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-u.
8 Cornelia Bosua Bozuwa, geboren op 25-08-1853.


V-k Hendrika Bosua is geboren op 15-03-1821, dochter van Frederik Bosua en Jacoba Nols.

Kind van Hendrika uit onbekende relatie:

1 Frederik Bosua, geboren op 12-05-1848 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-v.


V-l Jacoba Bosua is geboren op 19-03-1825, dochter van Frederik Bosua en Jacoba Nols.

Kind van Jacoba uit onbekende relatie:

1 Jacobus Bosua, geboren op 22-12-1847 in Dordrecht (ZH) Volgt VI-w.


VI-a Johanna Cornelia Bozuwa is geboren op 29-05-1833 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bozuwa en Cornelia Vernes. Johanna Cornelia is overleden op 17-06-1857 in Dordrecht (ZH), 24 jaar oud. Notitie bij overlijden van Johanna Cornelia: [bron: Leen Bozuwa] Johanna Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1866 in Dordrecht (ZH) met Johannes Lambertus Franssen.

VI-B Jacob Bernardus Bozuwa is geboren op 11-07-1835 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Cornelia Vernes. Jacob Bernardus is overleden op 06-04-1888 in Dordrecht (ZH), 52 jaar oud.
Beroep: blikslager†††††††
Jacob Bernardus begon een relatie met Alida Van der Want. Alida is geboren op 01-04-1838 in Dordrecht (ZH).

Kinderen van Jacob Bernardus en Alida:

1 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 13-05-1867 Rotterdam (ZH) Volgt VII-a.
2 Nicolaas Bozuwa, geboren op 13-11-1869 in Rotterdam (ZH) Volgt VII-b.
3 Lambertus Casper Bozuwa, geboren op 14-03-1872 Dordrecht (ZH) Volgt VII-c.
4 Simon Hugo Bozuwa, geboren op 27-09-1874 in Dordrecht (ZH). Simon Hugo is overleden op 06-09-1876 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.
5 Simon Hugo Bozuwa, geboren op 09-12-1876 in Dordrecht (ZH). Simon Hugo is overleden op 01-01-1877 in Dordrecht (ZH), 23 dagen oud.
6 Willem Frederik Bozuwa, geboren op 10-01-1878 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-d.
7 Hendrik Alexander Bozuwa, geboren op 25-02-1883 in Dordrecht (ZH).


VI-b Jannetje Bosua, geboren op 16-05-1854 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bosua en Christina Jozina Solcer Notitie bij de geboorte van Jannetje: [GA:343] Jannetje is overleden op 23-02-1939 in Dordrecht (ZH), 84 jaar oud. Getrouwd op 08-03-1875 in Dordrecht met Arend Spoor

 

VI-c Sophia Bosua is geboren op 29-12-1856 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bosua en Christina Jozina Solcer.Notitie bij de geboorte van Sophia: [GA 728]
Sophia is overleden op 05-05-1942 in Dordrecht (ZH), 85 jaar oud. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 04-03-1880 in Dordrecht (ZH) met Tilemanus Leonardus de Wit, 23 jaar oud. Tilemanus Leonardus is geboren op 12-04-1856 in 's-Hertogenbosch (NB). Tilemanus Leonardus is overleden. [Bron: F.L. de Wit Zwijndrecht]

 

Hun kinderen:

1 Jacoba Suzanna de Wit†††† geboren op 21-09-1880 in Delftshaven getrouwd met Hein de Roo

2 Christina Josina de Wit†††† geboren op 06-11-1883 Delftshaven en overleden op 03-06-1916

trouwtop 17-5-1906 met Aart Mijnders geboren op 20-5-1895 in Dordrecht. Kregen 1 dochter

3 Gerardus de Wit††††††††††††††† geboren op 22-08-1885 in Dordrecht. Overleden op 29-03-1970 in

Dordrecht. getrouwt op 1-11-1906 te Dordrecht met Johanna Volkert geboren op 29-1-1889 te DordrechtHaar Ouders: Adrianus Volkert (Varensgezel) geb. 17-01-1856 en getrouwd Ī 1883 met Dorethea Koster geboren op 23-12-1861 alles te Dordrecht

4 Johanna Jodina de Wit†† †††geboren op30-04-1888 in Dordrecht

5 Cornelis Jacobus de Wit †††geboren op 23-02-1890 in Dordrecht Zijn beroep Blikslager, trouwtop 8-4-1915 (Dordrecht) met Maria Jonkers geboren op 06-05-1892in Dordrecht. Haar ouders Jonkers + Agatha Bestenbreur geboren 30-07-1849 in Dordrecht

6 Tilemanus Leonardusde Wit geboren op30-10-1891 in Rotterdam Zijn beroep Metselaar

7 Sophia de Wit†††††††††††††††††††† geboren op 02-08-1893 in Rotterdamen overleden op 06-10-1901 in

Rotterdam

8 Maria Petronella de Wit††† geboren op05-11-1895 Rotterdam en trouwt op 23-6-1927 met Aart

Mijnders geboren op 20-5-1895 in Dordrecht. (weduwnaar van haar zus Christina Josina). Het echtpaar kreeg 1 dochter Riet en 1 pleegdochter uit zijn 1e huwelijk.

9 Jacob Bernardusde Witgeboren op 06-05-1898 in Dordrechten overleden op03-01-1920 in

Dordrecht


VI-d Josina Bosua is geboren op 22-12-1858 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bosua en Christina Jozina Solcer.
Notitie bij de geboorte van Josina: [GA 849]
Josina is overleden. Josina trouwde, 25 jaar oud, op 12-11-1884 met Jacob van de Waart.

VI-e Eise Carel Bosua is geboren op 08-08-1861 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bosua en Christina Jozina Solcer. Notitie bij de geboorte van Eise Carel: [GA 568]
Eise Carel is overleden op 21-10-1936 in Dordrecht (ZH), 75 jaar oud. Eise Carel trouwde, 30 jaar oud, op 13-08-1891 in Dordrecht (ZH) met Johanna Peternella Hazenbosch.

VI-f Aaltje Bosua is geboren op 16-12-1863 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bosua en Christina Jozina Solcer. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 02-04-1885 met Adrianus Hubertus van Keulen.

VI-g Wilhelmina Bosua is geboren op 09-02-1830 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Bosua en Maria Cornelia van Eysden. Wilhelmina is overleden op 10-02-1887 in Ridderkerk (ZH), 57 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 26-09-1849 in Dordrecht (ZH) met Johannes George Vrolijk, 18 jaar oud. Johannes George is geboren op 07-09-1831 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacobus Vrolijk en Sija Van der Koog. Johannes George is overleden op 01-04-1896 in Ridderkerk (ZH), 64 jaar oud.
Beroep: Smid†††††

Kinderen van Wilhelmina en Johannes George:

1 Seija Vrolijk, geboren op 24-12-1849 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-e.
2 Pieter Jacobus Vrolijk, geboren op 31-07-1851 in Dordrecht (ZH). Pieter Jacobus is overleden op 07-01-1854 in Dordrecht (ZH), 2 jaar oud.
3 Jacoba Vrolijk, geboren op 06-10-1853 in Dordrecht (ZH). Jacoba is overleden op 11-05-1854 in Dordrecht (ZH), 7 maanden oud.
4 Pieter Jacobus Vrolijk, geboren op 07-02-1855 in Dordrecht (ZH). Pieter Jacobus is overleden op 27-03-1855 in Dordrecht (ZH), 1 maand oud.
5 Jacobus Johannes Vrolijk, geboren op 07-04-1856 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-f.
6 Maria Cornelia Vrolijk, geboren op 03-03-1858 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-g.
7 Johannes George Vrolijk, geboren op 06-07-1861 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-h.
8 Pieter Vrolijk, geboren op 30-09-1863 in Dordrecht (ZH). Pieter is overleden op 03-07-1864 in Dordrecht (ZH), 9 maanden oud.
9 Maaike Vrolijk, geboren op 13-04-1865 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-i.
10 Willemina Pieternella Vrolijk, geboren op 18-08-1868 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-j.
11 Pieternella Vrolijk, geboren op 05-08-1871 in Dordrecht (ZH). Pieternella is overleden op 13-05-1889 in Ridderkerk (ZH), 17 jaar oud.
12 Jacob Vrolijk, geboren op 13-02-1874 in Ridderkerk (ZH). Jacob is overleden op 15-04-1874 in Ridderkerk (ZH), 2 maanden oud.
13 Klazina Vrolijk, geboren op 18-04-1875 in Ridderkerk (ZH). Klazina is overleden op 10-09-1875 in Ridderkerk (ZH), 4 maanden oud.


VI-h Commerijna Bosua is geboren op 09-07-1831 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Bosua en Maria Cornelia van Eysden. Commerijna is overleden na 1890, minstens 59 jaar oud. Commerijna trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1855 in Dordrecht (ZH) met Christiaan Diderik de Haan, 22 jaar oud. Christiaan Diderik is geboren op 21-01-1833 in Dordrecht (ZH), zoon van Christiaan Diderik de Haan en Johanna Hakman. Christiaan Diderik is overleden op 16-02-1890 in Dordrecht (ZH), 57 jaar oud.
Beroep: geweermaker

VI-i Pieter Bosua is geboren op 16-12-1836 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Maria Cornelia van Eysden. Pieter is overleden op 21-08-1899 in Dordrecht (ZH), 62 jaar oud.
Beroep: schilder
Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 17-11-1869 in Dordrecht (ZH) met Jacoba van Roosendaal, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 19-01-1844 in Dordrecht (ZH), dochter van Aart van Roosendaal en Johanna van Berkel. Jacoba is overleden na 1899, minstens 55 jaar oud.

Kind van Pieter en Jacoba:

1 Aart (Aart) Bosua, geboren op 02-04-1878 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-k.

 

VI-j Maria Cornelia Bosua is geboren op 08-03-1843 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Bosua en Maria Cornelia van Eysden. Maria Cornelia is overleden op 11-06-1866 in Dordrecht (ZH), 23 jaar oud. Maria Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 16-08-1865 in Dordrecht (ZH) met Albertus van den Berg, 25 jaar oud. Albertus is geboren op 27-05-1840 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis van den Berg en Adriana Magdalene Reus. Albertus is overleden na 1866, minstens 26 jaar oud.
Beroep: blikslager†††††††

VI-k Nicolaas Bosua is geboren op 01-11-1849 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Maria Cornelia van Eysden. Nicolaas is overleden op 03-05-1916 in Dordrecht (ZH), 66 jaar oud.
Beroep: koetsier en gemeentereiniger†††††
Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1876 in Dordrecht (ZH) met Alida van Wel, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: [bij het huwelijk zijn beide ouders van Nicolaas al overleden.Toestemming van de commandant van het regiment van de RijdendeArtillerie. Nicolaas tekent zonder 'w'. / bron: Leen Bozuwa]
Alida is geboren op 15-11-1851 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes van Wel en Klazina Groenmeijer. Alida is overleden op 07-05-1905 in Dordrecht (ZH), 53 jaar oud.

VI-l Pieter Bozua is geboren op 14-10-1845 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Alida de Vries.Notitie bij de geboorte van Pieter: [GA: 04-10-1845]
Beroep: Arbeider†††††††††
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 19-09-1866 in Dordrecht (ZH) met Janne Mijnders.
Notitie bij het huwelijk: [In het huwelijksregister vermeldt de ambtenaar: "Bozuwa of Bozua".Vader geeft schriftelijk toestemming] Bron: Leen Bozuwa
Zij is een dochter van Aart Mijnders en Janna Zwang.

Kinderen van Pieter en Janne:

1 Alida Bozua, geboren op 29-09-1866 Volgt VII-l.
2 Janna Bozua, geboren op 25-11-1868 Volgt VII-m.


VI-m Willemina Bosua is geboren op 04-01-1855 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis Bosua en Alida de Vries. Willemina trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1880 in Dordrecht (ZH) met Bartholomeus Termond.

VI-n Pieter Bosua Beroep: Kuiper, is geboren op 18-04-1841 in Dordrecht (ZH), zoon van Hermanus Bosua en Anthonia Verhaar. Notitie bij de geboorte van Pieter: [geb.19-4-1841 / bron: Leen Bozuwa]
Pieter is overleden op 03-02-1905 in Dordrecht (ZH), 63 jaar oud.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1865 in Dordrecht (ZH) met Christina Rutten, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: [In de huwelijksakte vermeldt de ambtenaar: "Pieter Bosua, eigenlijk Bosua" Pieter tekent met Bozua en vader Hermanus met Bosua] Bron: LeenBozuwa
Christina is geboren op 18-06-1840 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes Rutten geb./ged. in Dordrecht 12/14-8-1801, Molenaar, houtsjouwer, overleden inDordrecht 1-8-1869, tr. Dordrecht

Op27-4-1823 Christina Willemsdr van Schelt, geb. Dordrecht ca. 1799. Christina is overleden op 16-04-1903 in Dordrecht (ZH), 62 jaar oud.

Kind van Pieter en Christina:

1 Antonia Bozua, geboren op 22-10-1870 Volgt VII-n.


VI-o Catharina Bosua is geboren op 08-01-1851 in Dordrecht (ZH), dochter van Hermanus Bosua en Anthonia Verhaar. Notitie bij de geboorte van Catharina: [geb. 8-2-1851 / bron: Leen Bozuwa]
Catharina is overleden. Catharina trouwde, 36 jaar oud, op 26-05-1887 in Dordrecht (ZH) met Cornelis de Vries.

VI-p Karel Bosua is geboren op 05-10-1856 in Dordrecht (ZH), zoon van Hermanus Bosua en Anthonia Verhaar. Notitie bij de geboorte van Karel: [GA 05-10-1856. nr. 636] Bron: Leen Bozuwa
Karel is overleden op 11-07-1934 in Dordrecht (ZH), 77 jaar oud.
Beroep: Kuiper††
Karel trouwde, 24 jaar oud, op 05-01-1881 in Dordrecht (ZH) met Petronella Nodelik, 24 jaar oud. Petronella is geboren op 18-03-1856 in 's-Hertogenbosch (NB), dochter van Hermanus Nodelik en Maria van Erp. Petronella is overleden op 12-12-1934 in Dordrecht (ZH), 78 jaar oud.

Kinderen van Karel en Petronella:

1 Hermanus Bosua, geboren op 01-05-1879 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-o.
2 Karel Bosua, geboren op 11-01-1883 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-p.
3 Pieter Bosua, geboren op 02-08-1885 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-q.
4 Maria Bosua, geboren op 08-07-1887 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-r.
5 Anthonia Bosua, geboren op 22-08-1889 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-s.
6 Elisabeth Bosua, geboren op 13-07-1891 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-t.
7 Petronella Jacoba Bosua, geboren op 01-02-1893 in Dordrecht (ZH). Petronella Jacoba is overleden op 26-05-1893 in Dordrecht (ZH), 3 maanden oud.
8 Petronella Jacoba Bosua, geboren op 10-07-1894 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-u.
9 Cornelis Bosua, geboren op 15-09-1896 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-v.
10 Christiaan Bosua, geboren op 07-02-1899 in Dordrecht (ZH). Christiaan is overleden in 1955 in Dordrecht (ZH), 56 jaar oud [bron: Omgekomen bij een auto-ongeluk].


VI-q Willemina Bosua is geboren op 10-04-1848 in Dordrecht (ZH), dochter van Willem Bosua en Christina Reijers. Willemina is overleden op 23-02-1941 in Dordrecht (ZH), 92 jaar oud.
Notitie bij Willemina: CONC Betreft in ieder geval een kind dat geboren is ruim twee jaar VOOR het
CONC huwelijk van de ouders.
CONT Gegevens zijn afkomstig van een op internet aangetroffen stamboom
CONT (www.geocities.com/Petsburgh/zoo/4091/roots.html)

Willemina trouwde, 22 jaar oud, op 15-06-1870 in Dordrecht (ZH) [bron: akte 88] met Arie Vaes, 24 jaar oud. Arie is geboren op 23-05-1846 in 's-Gravendeel (ZH) (Leerambacht). Arie is overleden op 30-11-1927 in Dordrecht (ZH), 81 jaar oud.Zijn ouders: Johannes Vaes geboren op 25-03-1817 in Goes beroep: Arbeider, overleden 16-05-1865 op 48 jarige leeftijd (Act 354) om 1.00 uur vm op E599 ít Pad Dordrecht. Getrouwd met Geertrui Paulina Bakker geboren op 14-02-1818 te ís Gravendeel en overleden na 1870.

Kinderen van Willemina en Arie:

1 Johannes Vaes, geboren op 17-08-1870 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-w.
2 Christina Vaes, geboren op 03-03-1873 in Dordrecht (ZH).
3 Geertruida Vaes, geboren op 30-11-1874 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-x.
4 Willem Vaes, geboren op 07-09-1876 in Dordrecht (ZH). Willem is overleden.
Beroep: stoker†††
5 Arie Vaes, geboren op 02-11-1878 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-y.
6 Johanna Vaes, geboren op 10-04-1880 in Dordrecht (ZH). Johanna is overleden.
Beroep: Dienstbode††††
7 Catharina Vaes, geboren op 03-09-1882 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-z.
8 Josephus Vaes, geboren op 26-08-1884 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-aa.
9 Willemina Vaes, geboren op 11-07-1886 Volgt VII-ab.
10 Albertus Vaes, geboren op 12-12-1887 in Dordrecht (ZH). Albertus is overleden. Beroep: arbeider, Hij was gehuwd met Sjaan ? in Rotterdam/Schiedam. Zij hadden een aangenomen zoon Theo.
11 Antonia Vaes, geboren op 31-08-1890 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-ac.
12 Pieternella Vaes, geboren op 03-11-1894 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-ad.
13 Johan Herman Vaes, geboren op 30-03-1898 in Dordrecht (ZH). Johan Herman is overleden.

 

VI-r Albert Bosua is geboren op 09-03-1857 in Dordrecht (ZH), zoon van Willem Bosua en Christina Reijers.
Notitie bij de geboorte van Albert: [GA 09-03-1857, nr. 190]
Beroep: Smid†††††
Albert trouwde, 27 jaar oud, op 30-07-1884 in Dordrecht (ZH) met Johanna Christina Helena Vollewens.

Kind van Albert en Johanna Christina Helena:

1 Catharina Hendrika Bosua, geboren op 24-06-1899 in Dordrecht (ZH) Volgt VII-ae.

 

VI-w Jacobus Bosua is geboren op 22-12-1847 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacoba Bosua.
Beroep: Arbeider†††††††††
Jacobus trouwde, 37 jaar oud, op 03-06-1885 in Dordrecht (ZH) met Jannigje Bijl.

 

VI-s Maria Bosua Bozuwa is geboren op 16-03-1839 in Dordrecht (ZH), dochter van Gerrit Bosua Bozuwa en Cornelia Versluis. Maria is overleden op 16-02-1932 in Utrecht (Ut), 92 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1867 in Dordrecht (ZH) met Johannes Schenau, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 02-03-1838 in Dordrecht (ZH), zoon van Hendricus Johannes Schenau en Theodora Grobben. Johannes is overleden op 04-10-1929 in Gorinchem, 91 jaar oud.
Beroep: Koekbakker†††

VI-t Gerrit Bosua Bozuwa is geboren op 19-09-1842 in Dordrecht (ZH), zoon van Gerrit Bosua Bozuwa en Cornelia Versluis. Gerrit is overleden op 10-11-1911, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 09-10-1867 met Dirkje Johanna van Welie, 24 jaar oud. Dirkje Johanna is geboren op 17-06-1843 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis van Welie en Cornelia van Attenhove. Dirkje Johanna is overleden op 12-01-1914, 70 jaar oud.
Notitie bij Dirkje Johanna: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele & Stadsarchief Dordrecht

Kinderen van Gerrit en Dirkje Johanna:

1 Gerrit Bozuwa, geboren op 01-09-1868 Volgt VII-af.
2 Cornelis Bozuwa, geboren op 01-05-1873 Volgt VII-ag.
3 Johannes Bozuwa, geboren op 31-07-1875. Johannes is overleden op 12-02-1901, 25 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
4 Cornelia Bozuwa, geboren op 05-08-1877.
Notitie bij Cornelia: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
5 Adriana Cornelia Bozuwa, geboren op 03-12-1879.
Notitie bij Adriana Cornelia: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
6 Dirk Johannes Bozuwa, geboren op 02-12-1881.
Notitie bij Dirk Johannes: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
7 Katharina Bozuwa, geboren op 09-01-1884 in Dordrecht (ZH).
8 Gijsberta Christina Bozuwa, geboren op 11-03-1886 in Dordrecht (ZH).


VI-u Gijsbert Bosua Bozuwa is geboren op 09-12-1850 in Dordrecht (ZH), zoon van Gerrit Bosua Bozuwa en Cornelia Versluis.
Beroep: Timmerman†††
Gijsbert trouwde, 22 jaar oud, op 06-08-1873 met Janna Teuntje van Houwelingen.

VI-v Frederik Bosua is geboren op 12-05-1848 in Dordrecht (ZH), zoon van Hendrika Bosua.
Beroep: Bierbottelaar
Frederik:
(1) begon een relatie met Willemina Martina Vogel.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 19-11-1890 in Dordrecht (ZH) met Aartje Hardam.

VII-a Jacob Bernardus Bozuwa is geboren op 13-05-1867 in Rotterdam (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Alida Van der Want. Jacob Bernardus is overleden in 1895 in verm. Utrecht (Ut), 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob Bernardus: Is vermoedelijk op ca. 27-jarige leeftijd verdronken
Beroep: blikslager†††††††
Jacob Bernardus trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1889 in Dordrecht (ZH) met Willempje Tieleman, 25 jaar oud. Willempje is geboren op 02-03-1864 in Zuid-Beijerland (ZH), dochter van Johannes Tieleman en Pieternella Van der Sloot.

Kinderen van Jacob Bernardus en Willempje:

1 Cornelis Bernardus Bozuwa, geboren op 18-07-1890 in Dordrecht (ZH). Cornelis Bernardus is overleden op 07-11-1890 in Dordrecht (ZH), 3 maanden oud.
2 Pieter Jacob Bozuwa, geboren op 18-07-1890 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-a.
3 Alida Bozuwa, geboren omstreeks 1892 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-b.
4 Dirk Bozuwa, geboren op 25-12-1894 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-c.
5 Willempje Bozuwa, geboren op 14-08-1896 in Utrecht (Ut) Volgt VIII-d.VII-b Nicolaas Bozuwa is geboren op 13-11-1869 in Rotterdam (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Alida Van der Want. Nicolaas is overleden op 06-09-1944 in Dordrecht (ZH), 74 jaar oud.
Beroep: huisschilder†††
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1897 in Dordrecht (ZH) met Willemina Spiering, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 26-12-1874, dochter van Nicolaas Spiering en Pieternella Brussaard.
Notitie bij de geboorte van Willemina: [GA: 26-12-1874, nr. 972] Bron: Leen Bozuwa
Willemina is overleden op 29-01-1956 in Den Haag (ZH), 81 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Willemina:

1 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 26-06-1898 in Dordrecht (ZH). Jacob Bernardus is overleden op 05-06-1953 in Den Haag (ZH), 54 jaar oud.
2 Nicolaas Bozuwa, geboren op 13-11-1899 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-e.
3 Pieternella Catharina Bozuwa, geboren op 09-11-1901 in Dubbeldam (ZH). Pieternella Catharina is overleden op 13-07-1982 in Den Haag (ZH), 80 jaar oud.
4 Alida Bozuwa, geboren op 22-10-1903 in Dordrecht (ZH). Alida is overleden op 05-04-1905 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.
5 Lambertus Kasper Bozuwa, geboren op 10-12-1905 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-f.
6 Jacobus Bozuwa, geboren op 09-10-1907 in Dordrecht (ZH). Jacobus is overleden op 06-02-1982 in Den Haag (ZH), 74 jaar oud.
7 Adriana Bozuwa, geboren op 01-07-1910 in Dordrecht (ZH).
8 Alida Bozuwa, geboren op 09-01-1914 in Dordrecht (ZH).
9 Willemina Bozuwa, geboren op 15-03-1915 in Dordrecht (ZH). Willemina is overleden op 09-01-1920 in Dordrecht (ZH), 4 jaar oud.
10 Clazina Jacoba Bozuwa, geboren op 29-10-1916 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-g.
11 Johan Maria Bozuwa, geboren op 18-06-1918 in Dordrecht (ZH). Johan Maria is overleden op 08-01-1920 in Dordrecht (ZH), 1 jaar oud.
12 Johan Marie (Jan) Bozuwa, geboren op 22-12-1920 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-h.

 

VII-c Lambertus Casper Bozuwa is geboren op 14-03-1872 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Alida Van der Want.
Notitie bij Lambertus Casper: CONC bevolkingsadministratie in het gemeentearchief te Dordrecht.
CONT Huwelijks- en geboorteregisters nog niet gecheckt.

Lambertus Casper trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1894 in Dordrecht (ZH) met Hendrika van Mourik, 22 jaar oud. Hendrika is geboren op 12-04-1871 in Dubbeldam (ZH).

Kind van Lambertus Casper en Hendrika:

1 Bart Bozuwa, geboren op 04-07-1892 in Dordrecht (ZH).


VII-d Willem Frederik Bozuwa is geboren op 10-01-1878 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Alida Van der Want.
Notitie bij Willem Frederik: CONC te Dordrecht. Huwelijks- en geboorteregister zijn hier nog niet op
CONC nagecheckt.

Willem Frederik trouwde, 31 jaar oud, op 24-05-1909 met Margaretha van Beek, 35 jaar oud. Margaretha is geboren op 16-01-1874 in Dordrecht (ZH).

Kinderen van Willem Frederik en Margaretha:

1 Margaretha Cornelia Bozuwa, geboren op 13-09-1894 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-i.
2 Willem Frederik Bozuwa, geboren op 04-09-1897 in Dordrecht (ZH).


VII-e Seija Vrolijk is geboren op 24-12-1849 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Seija is overleden op 18-04-1904 in Ridderkerk (ZH), 54 jaar oud. Seija begon een relatie met Jacobus Sleeuwenhoek.
Beroep: los werkman††

VII-f Jacobus Johannes Vrolijk is geboren op 07-04-1856 in Dordrecht (ZH), zoon van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Jacobus Johannes is overleden op 13-02-1919 in Krimpen a/d Lek (ZH), 62 jaar oud.
Beroep: smid en kaashandelaar††††††
Jacobus Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1879 in Ridderkerk (ZH) met Adriaantje Molendijk, 20 jaar oud. Adriaantje is geboren op 13-07-1859 in IJsselmonde (ZH), dochter van Cornelis Molendijk en Gerrigje van Kwawegen. Adriaantje is overleden op 27-01-1932 in Ridderkerk (ZH), 72 jaar oud.

VII-g Maria Cornelia Vrolijk is geboren op 03-03-1858 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Maria Cornelia is overleden op 15-10-1911 in Ridderkerk (ZH), 53 jaar oud. Maria Cornelia begon een relatie met Pieter Sparreboom.

VII-h Johannes George Vrolijk is geboren op 06-07-1861 in Dordrecht (ZH), zoon van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Johannes George is overleden op 05-01-1906 in Ridderkerk (ZH), 44 jaar oud.
Beroep: scheepssmid†††
Johannes George trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1888 in IJsselmonde (ZH) met Klaasje Westbroek, 20 jaar oud. Klaasje is geboren op 22-11-1867 in Ouderkerk a/d IJssel (NH), dochter van Aalbert Westbroek en Marrigje Huisman. Klaasje is overleden op 10-02-1957 in Ridderkerk (ZH), 89 jaar oud.

VII-i Maaike Vrolijk is geboren op 13-04-1865 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Maaike is overleden op 10-06-1928 in Amsterdam (NH), 63 jaar oud. Maaike trouwde, 19 jaar oud, op 14-04-1884 in Ridderkerk (ZH) met Arie Marinus Vleggaar, ongeveer 19 jaar oud. Arie Marinus is geboren omstreeks 1865 in IJsselmonde (ZH), zoon van Jan Vleggaar en Japhetje Brink. Arie Marinus is overleden in Amsterdam (NH).

VII-j Willemina Pieternella Vrolijk is geboren op 18-08-1868 in Dordrecht (ZH), dochter van Johannes George Vrolijk en Wilhelmina Bosua. Willemina Pieternella is overleden op 21-12-1896 in Ridderkerk (ZH), 28 jaar oud. Willemina Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1892 in IJsselmonde (ZH) met Jacob Van der Sluis, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1868 in IJsselmonde (ZH), zoon van Leendert Van der Sluis en Cornelia Kool.

VII-k Aart (Aart) Bosua is geboren op 02-04-1878 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Bosua en Jacoba van Roosendaal. Aart is overleden op 23-04-1953 in Pretoria, 75 jaar oud.
Notitie bij Aart: GeŽmigreerd naar Zuid-Afrika. Aankomst aldaar in 1906
Beroep: onderwijzer†††
Aart trouwde, 33 jaar oud, op 03-07-1911 in Rustenburg met Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff, 19 jaar oud. Emmarencia Petronella is geboren op 15-09-1891 in Rustenburg. Emmie is overleden op 14-10-1961 in Pretoria, 70 jaar oud.
Beroep: huisvrouw†††††

Kinderen van Aart en Emmie:

1 Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua, geboren op 17-04-1913 in Rustenburg Volgt VIII-j.
2 Gerhardus (Gerrit) Bosua, geboren op 21-10-1919 in Hartebeestfontein Volgt VIII-k.
3 Pieter (Piet) Bosua, geboren op 25-10-1922 in Krugersdorp Volgt VIII-l.
4 Tjaart Andries (Tjaart) Bosua, geboren op 15-02-1926 in Krugersdorp Volgt VIII-m.
5 Arthur (Aartie) Bosua, geboren op 12-07-1930 in Krugersdorp Volgt VIII-n.


VII-l Alida Bozua is geboren op 29-09-1866, dochter van Pieter Bozua en Janne Mijnders. Alida begon een relatie met P.A. Wallaart.

VII-m Janna Bozua is geboren op 25-11-1868, dochter van Pieter Bozua en Janne Mijnders. Janna begon een relatie met Johannes van Dijk.

VII-n Antonia Bozua is geboren op 22-10-1870, dochter van Pieter Bosua en Christina Rutten. Antonia begon een relatie met Gerrit Klein.

VII-o Hermanus Bosua is geboren op 01-05-1879 in Dordrecht (ZH), zoon van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Hermanus is overleden op 24-02-1962 in Rotterdam (ZH), 82 jaar oud.
Beroep: Kuiper††
Hermanus trouwde, 39 jaar oud, op 16-10-1918 in Rotterdam (ZH) met Bastiana van Beek, 38 jaar oud. Bastiana is geboren op 17-11-1879 in Dordrecht (ZH). Bastiana is overleden op 24-12-1946 in Rotterdam (ZH), 67 jaar oud.

Kind van Hermanus en Bastiana:

1 Hermanus Bosua, geboren op 24-04-1918 in Rotterdam (ZH) Volgt VIII-o.


VII-p Karel Bosua is geboren op 11-01-1883 in Dordrecht (ZH), zoon van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Karel is overleden op 24-02-1962 in Dordrecht (ZH), 79 jaar oud. Karel begon een relatie met Susanna onbekend.

VII-q Pieter Bosua is geboren op 02-08-1885 in Dordrecht (ZH), zoon van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Pieter is overleden op 07-07-1966 in Dordrecht (ZH), 80 jaar oud. Pieter begon een relatie met Johanna onbekend.

VII-r Maria Bosua is geboren op 08-07-1887 in Dordrecht (ZH), dochter van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Maria is overleden in 1945 in Den Haag (ZH), 58 jaar oud. Maria begon een relatie met Antoon van Bommel. Antoon is geboren in Den Haag (ZH).

Kind van Maria en Antoon:

1 Willem van Bommel. Willem is overleden in 1948 in Oslo [bron: Overleden Oslo airport / KL17 aircraftcrash].


VII-s Anthonia Bosua is geboren op 22-08-1889 in Dordrecht (ZH), dochter van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Anthonia is overleden op 26-03-1928 in Dordrecht (ZH), 38 jaar oud. Anthonia begon een relatie met Huibert Teuling.
Beroep: stoker†††

Kind van Anthonia en Huibert:

1 Elisabeth Teuling, geboren op 22-04-1910 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-p.VII-t Elisabeth Bosua is geboren op 13-07-1891 in Dordrecht (ZH), dochter van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Elisabeth begon een relatie met Karel van Kekeren. Karel is geboren in Sliedrecht.

VII-u Petronella Jacoba Bosua is geboren op 10-07-1894 in Dordrecht (ZH), dochter van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Petronella Jacoba is overleden op 21-01-1924 in Dordrecht (ZH), 29 jaar oud. Petronella Jacoba begon een relatie met van Engelen. is overleden in 1930 in Dordrecht (ZH).

VII-v Cornelis Bosua is geboren op 15-09-1896 in Dordrecht (ZH), zoon van Karel Bosua en Petronella Nodelik. Cornelis is overleden op 11-08-1971 in Dordrecht (ZH), 74 jaar oud.
Beroep: Kuiper.Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op 30-09-1915 in Dordrecht (ZH) met Helena Pieternella Makkelie, 18 jaar oud. Helena Pieternella is geboren op 01-11-1896 in Dordrecht (ZH). Helena Pieternella is overleden op 21-08-1975 in Dordrecht (ZH), 78 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Helena Pieternella:

1 Pieternella Jacoba Bosua, geboren op 10-02-1915 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-q.
2 Gerardus Petrus Bosua, geboren op 06-12-1917 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-r.
3 Karel Bosua, geboren op 28-08-1919 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-s.
4 Johannes Bosua, geboren op 28-04-1921 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-t.
5 Cornelis Bosua, geboren op 13-09-1922 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-u.
6 Koenraad Bosua, geboren op 19-02-1927 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-v.
7 Hermanus Bosua, geboren op 22-06-1930 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-w.
8 Borghardus Bosua, geboren op 07-05-1935 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-x.

 

VII-w Johannes Vaes is geboren op 17-08-1870 in Dordrecht (ZH), zoon van Arie Vaes en Willemina Bosua. Johannes is overleden. Johannes trouwde met Akke Yda Veenema. Akke Yda is geboren op 28-10-1854 in Middelburg (Zl). Akke Yda is overleden. Zij vestigden zich in Dordrecht komend v.u. Rotterdam 02-11-1903 en vertrok weer op 27-01-1904 naar Rotterdam.

VII-x Geertruida Vaes is geboren op 30-11-1874 in Dordrecht (ZH), dochter van Arie Vaes en Willemina Bosua. Geertruida begon een relatie met Dirk Rietveld.

VII-y Arie Vaes is geboren op 02-11-1878 in Dordrecht (ZH), zoon van Arie Vaes en Willemina Bosua. Arie is overleden.
Beroep: reiziger
Arie trouwde, 34 jaar oud, op 08-03-1913 in Dordrecht (ZH) met Hendrika Martina Hoeks, 34 jaar oud. Hendrika Martina is geboren op 10-08-1878 in Dordrecht (ZH).

VII-z Catharina Vaes is geboren op 03-09-1882 in Dordrecht (ZH), dochter van Arie Vaes en Willemina Bosua. Catharina is overleden in 1915, 33 jaar oud. Catharina begon een relatie met Johan Philip Ringeling. Johan Philip is geboren op 14-12-1884 in Dordrecht (ZH). Johan Philip is overleden op 19-02-1968 in Dordrecht (ZH), 83 jaar oud.

VII-aa Josephus Vaes is geboren op 26-08-1884 in Dordrecht (ZH), zoon van Arie Vaes en Willemina Bosua. Josephus is overleden.
Beroep: Arbeider†††††††††
Josephus trouwde met Sientje Elizabeth Schillemans. Sientje Elizabeth is geboren op 14-03-1885 in Dordrecht (ZH).

VII-ab Willemina Vaes is geboren op 11-07-1886, dochter van Arie Vaes en Willemina Bosua. Willemina is overleden op 20-07-1975, 89 jaar oud. Willemina trouwde, 30 jaar oud, op 12-10-1916 in Dordrecht (ZH) met haar zwager Johan Philip Ringeling, 31 jaar oud. Johan Philip is geboren op 14-12-1884 in Dordrecht (ZH). Johan Philip is overleden op 19-02-1968 in Dordrecht (ZH), 83 jaar oud. Willemina bleef kinderloos. Johan Philip Ringeling was weduwnaar van haar zuster Catharina.

VII-ac Antonia Vaes is geboren op 31-08-1890 in Dordrecht (ZH), dochter van Arie Vaes en Willemina Bosua. Antonia is overleden op 20-10-1953 in Dordrecht (ZH), 63 jaar oud. Antonia begon een relatie met Cornelis Eeuwijk. Cornelis is geboren in 1899. Cornelis was later gehuwd met A. Dembiany. Cornelis is overleden op 03-10-1973 in Dordrecht (ZH), 74 jaar oud. Antonia bleef kinderloos.

VII-ad Pieternella Vaes is geboren op 03-11-1894 in Dordrecht (ZH), dochter van Arie Vaes en Willemina Bosua. Pieternella is overleden vůůr 25-02-1981, ten hoogste 86 jaar oud. Pieternella begon een relatie met Cornelis van Breugel. Cornelis is geboren in 1894. Cornelis is overleden op 25-02-1981 in Dordrecht (ZH), 87 jaar oud.
Beroep: melkbezorger DMI

Kinderen van Pieternella en Cornelis:

1 Apolonia van Breugel, geboren in 1923 in Dordrecht (ZH). Getrouwd 1946-1948 met Fred G. Por.
2 Willemina van Breugel, geboren in 1925. Getrouwd in Dordrecht met Arie van ít Hof.


VII-ae Catharina Hendrika Bosua is geboren op 24-06-1899 in Dordrecht (ZH), dochter van Albert Bosua en Johanna Christina Helena Vollewens. Catharina Hendrika is overleden na 1975, minstens 76 jaar oud. Catharina Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1926 in Dordrecht (ZH) met Cornelis Hendrik Ridderhof, Beroep: mijnwerker, stoker, 29 jaar oud. Cornelis Hendrik is geboren op 19-11-1896 in Dordrecht (ZH). Cornelis Hendrik is overleden op 16-07-1975 in Dordrecht (ZH), 78 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1975 te Rotterdam.Zijn ouders: Cornelis RIDDERHOF , geb. Dordrecht 7-7-1857, Beroep: arbeider, overleden inDordrecht op 30-4-1896, getrouwd in Dordrecht op 11-12-1889 met Sophia VAN DE VEN, geboren inDordrecht op 2-8-1858, overleden na 8-1926.

 

Kinderen van Catharina Hendrika Bosua en Cornelis Hendrik Ridderhof:


1. Sophia RIDDERHOF, geboren in Dordrecht op 21-1-1928, getrouwd in Dordrechtop 20-12-1963 met W.C. EVERS.VII-af Gerrit Bozuwa is geboren op 01-09-1868, zoon van Gerrit Bosua Bozuwa en Dirkje Johanna van Welie. Notitie bij Gerrit: CONC bevolkingsadministratie in het gemeente-archief te Dordrecht.
CONC Huwelijkregister en geboorteregisters nog niet gechecktGegevens afkomstig van schema Jan Boele.
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1896 in Dordrecht (ZH) met Johanna Christina Wilhelmina Roode, 30 jaar oud. Johanna Christina Wilhelmina is geboren op 05-08-1865 in Dordrecht (ZH). Notitie bij Johanna Christina Wilhelmina: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele

Kinderen van Gerrit en Johanna Christina Wilhelmina:

1 Dirkje Johanna Bozuwa, geboren op 05-06-1898 in Dordrecht (ZH).
2 Willem Johan Christiaan Bozuwa, geboren op 03-07-1901 in Dordrecht (ZH).
3 Johanna Christina Bozuwa, geboren op 06-08-1918 in Dordrecht (ZH).


VII-ag Cornelis Bozuwa is geboren op 01-05-1873, zoon van Gerrit Bosua Bozuwa en Dirkje Johanna van Welie. Cornelis is overleden op 15-10-1950 in Dordrecht (ZH), 77 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
Beroep: huisschilder†††
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1897 met Helena Vlasblom, 23 jaar oud. Helena is geboren op 30-05-1873 in Dordrecht (ZH). Helena is overleden op 13-08-1917 in Dordrecht (ZH), 44 jaar oud.
Notitie bij Helena: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele

Kinderen van Cornelis en Helena:

1 Gerrit Bozuwa, geboren op 21-12-1897.
Notitie bij Gerrit: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
2 Anna Elisabeth Bozuwa, geboren op 27-10-1900 Volgt VIII-y.
3 Dirkje Johanna Bozuwa, geboren op 01-04-1902 Volgt VIII-z.
4 Cornelis Bozuwa, geboren op 09-01-1913 in Dordrecht (ZH) Volgt VIII-aa.


VIII-a Pieter Jacob Bozuwa is geboren op 18-07-1890 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Willempje Tieleman. Pieter Jacob is overleden op 07-01-1978 in Dordrecht (ZH), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 12-01-1978 te Rotterdam (ZH).
Beroep: Fabrieksarbeider†††††
Pieter Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 29-02-1912 in Dordrecht (ZH) met Geertje Beijer, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 03-02-1890 in Dordrecht (ZH). Geertje is overleden op 05-06-1956 in Dordrecht (ZH), 66 jaar oud. Zij is begraven op 09-06-1956 te Dordrecht (ZH).

Kinderen van Pieter Jacob en Geertje:

1 Jacob Bernardus Bozuwa, geboren op 19-05-1912 in Dordrecht (ZH). Jacob Bernardus is overleden op 16-04-1924 in Dordrecht (ZH), 11 jaar oud. Hij is begraven te Dordrecht (ZH).
2 Jacobus Bozuwa, geboren op 22-07-1914 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-a.
3 Willempje (Wil) Bozuwa, geboren op 20-01-1916 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-b.
4 Anthonia Bozuwa, geboren op 30-08-1917 in Dordrecht (ZH). Anthonia is overleden op 23-05-1918 in Dordrecht (ZH), 8 maanden oud. Zij is begraven te Dordrecht (ZH).
5 Dirk Pieter (Dick) Bozuwa, geboren op 11-01-1921 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-c.
6 Pieter Jacob Bozuwa, geboren op 23-01-1927 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-d.


VIII-b Alida Bozuwa is geboren omstreeks 1892 in Dordrecht (ZH), dochter van Jacob Bernardus Bozuwa en Willempje Tieleman.Notitie bij de geboorte van Alida: (nr.geb.akte: 465)
Alida is overleden op 06-11-1988 in Dordrecht (ZH), ongeveer 96 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1988 te Dordrecht (ZH).
Notitie bij Alida: Bron: PK
Alida trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-12-1913 in Dordrecht (ZH) met Johannes Tanis, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 09-09-1892 in Goedereede (ZH). Johannes is overleden op 19-03-1980 in Dordrecht (ZH), 87 jaar oud.

VIII-c Dirk Bozuwa is geboren op 25-12-1894 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacob Bernardus Bozuwa en Willempje Tieleman. Notitie bij Dirk: Bron: PK van Oudheusden, Pietje (20021897)
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1920 in Dordrecht (ZH) met Pietje van Oudheusden, 23 jaar oud. Pietje is geboren op 20-02-1897 in 's-Gravendeel (ZH), dochter van Jan van Oudheusden en Leentje Bos. Notitie bij de geboorte van Pietje: (nr.geb.akte: 24) Notitie bij Pietje: Bron: PK

VIII-d Willempje Bozuwa is geboren op 14-08-1896 in Utrecht (Ut), dochter van Jacob Bernardus Bozuwa en Willempje Tieleman.
Notitie bij Willempje: Gegevens afkomstig van H. Bozuwa-Koorneef (pers.nr. 69)
Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 10-06-1920 in Dordrecht (ZH) met Hendrik Pauw. Hendrik is geboren in Dordrecht (ZH), zoon van Egbertus Pauw en Hendrika Regina van den Bogaart.
Beroep: Fabrieksarbeider†††††

VIII-e Nicolaas Bozuwa is geboren op 13-11-1899 in Dordrecht (ZH), zoon van Nicolaas Bozuwa en Willemina Spiering. Nicolaas is overleden op 09-02-1987 in Den Haag (ZH), 87 jaar oud.
Beroep: Instrumentmaker†††††
Nicolaas trouwde, 27 jaar oud, op 25-08-1927 in Dordrecht (ZH) met Jannigje Vogels, 27 jaar oud. Jannigje is geboren op 23-09-1899 in Dordrecht (ZH). Jannigje is overleden op 20-02-1974 in Den Haag (ZH), 74 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Jannigje:

1 Nicolaas Johannes Bozuwa, geboren op 03-12-1930 in Rotterdam (ZH) Volgt IX-e.
2 Johanna Willemina Bozuwa, geboren op 07-05-1933 in Den Haag (ZH) Volgt IX-f.
3 Gerard Bozuwa, geboren op 04-05-1935 in Den Haag (ZH) Volgt IX-g.
4 Janny Bozuwa, geboren op 21-03-1938 in Den Haag (ZH) Volgt IX-h.

 

VIII-f Lambertus Kasper Bozuwa is geboren op 10-12-1905 in Dordrecht (ZH), zoon van Nicolaas Bozuwa en Willemina Spiering. Lambertus Kasper is overleden op 11-12-1984 in Dordrecht (ZH), 79 jaar oud.
Beroep: Timmerman†††
Lambertus Kasper trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1930 in Dordrecht (ZH) met Jacoba Maartje Havelaar.

Kinderen van Lambertus Kasper en Jacoba Maartje:

1 Nicolaas Bozuwa, geboren op 29-11-1930.
2 Leendert (Leen) Bozuwa, geboren op 15-07-1932 in Zwijndrecht (ZH) Volgt IX-i.
3 Lambertus Kasper Bozuwa, geboren op 07-11-1934 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-j.
4 Hans Bozuwa, geboren op 05-07-1936.
5 Rudolf Bozuwa, geboren op 10-05-1939.
6 Gustaaf Jacobus Maarten Bozuwa, geboren op 31-03-1945.
7 Eduard Bozuwa, geboren op 27-12-1946.
8 Ronald Bozuwa, geboren op 17-06-1948.

 

VIII-g Clazina Jacoba Bozuwa is geboren op 29-10-1916 in Dordrecht (ZH), dochter van Nicolaas Bozuwa en Willemina Spiering. Clazina Jacoba begon een relatie met Piet Pluymert.

VIII-h Johan Marie (Jan) Bozuwa is geboren op 22-12-1920 in Dordrecht (ZH), zoon van Nicolaas Bozuwa en Willemina Spiering. Jan is overleden op 21-04-2001 in Dordrecht (ZH), 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-2001 te Dordrecht (ZH) [bron: de Dordtenaar dd 24-04-2001].
Notitie bij overlijden van Jan: Essenhof
Jan begon een relatie met Cornelia Johanna (Corrie) Wegman. Corrie is overleden op 03-10-2001 in Dordrecht (ZH) [bron: de Dordtenaar dd. 05-10-2001]. Zij is begraven op 09-10-2001 te Dordrecht (ZH).

VIII-i Margaretha Cornelia Bozuwa is geboren op 13-09-1894 in Dordrecht (ZH), dochter van Willem Frederik Bozuwa en Margaretha van Beek. Margaretha Cornelia is overleden op 21-09-1979 in Rotterdam, 85 jaar oud. Margaretha Cornelia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1921 in Rotterdam met Aart Gerrebrand Braber, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 31-05-1957 in Rotterdam. Aart Gerrebrand is geboren op 11-06-1897 in Rotterdam, zoon van Adrianus Braber en Maatje van den Houten. Aart Gerrebrand is overleden op 27-03-1985 in Rotterdam, 87 jaar oud.
Beroep: voorman, betonwerker, afwerker††††††††

(2) trouwde, 63 jaar oud, op 02-04-1958 in Rotterdam met Pieter Brouwer.

Kinderen van Margaretha Cornelia en Aart Gerrebrand:

1 Adrianus Braber, geboren op 10-01-1922 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 22-08-1994 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Beroep: vrachtrijder, constructiewerker, ijzerwerker, hulp-rotatiewerker†††††
2 Willem Frederik Braber, geboren op 09-04-1923 in Rotterdam. Willem Frederik is overleden op 09-09-2000 in Rotterdam, 77 jaar oud.
3 Maatje Braber, geboren op 29-04-1932 in Rotterdam. Maatje is overleden op 24-04-2001 in 's-Hertogenbosch (NB), 68 jaar oud.
4 Margaretha Cornelia Braber, geboren op 11-02-1934 in Rotterdam.


VIII-j Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua is geboren op 17-04-1913 in Rustenburg, zoon van Aart (Aart) Bosua en Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff. Paul is overleden op 12-09-1976 in Pretoria, 63 jaar oud.
Beroep: Weerkundige
Paul trouwde, 24 jaar oud, op 06-07-1937 met Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder, 24 jaar oud. Catharina Fredrika Sophia is geboren op 22-11-1912 in Krugersdorp. Tina is overleden op 08-12-1996 in Pretoria, 84 jaar oud.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Paul en Tina:

1 Emmarencia Petronella (Emmie) Bosua, geboren op 10-07-1940 in Pretoria.
Beroep: Direkteur†††††††
2 Catharina Frederika Sophia (Katie) Bosua, geboren op 18-11-1941 in Pretoria Volgt IX-k.
3 Jacoba (Coba) Bosua, geboren op 23-11-1945 in Pretoria Volgt IX-l.
4 Isabella Elizabeth (Isa) Bosua, geboren op 23-04-1948 in Pretoria Volgt IX-m.
5 Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua, geboren op 16-07-1951 in Pretoria Volgt IX-n.
6 Anna (Anna) Bosua, geboren op 12-03-1954 in Pretoria Volgt IX-o.


VIII-k Gerhardus (Gerrit) Bosua is geboren op 21-10-1919 in Hartebeestfontein, zoon van Aart (Aart) Bosua en Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff.
Beroep: ingenieur††††††††
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 07-07-1945 met Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh, 25 jaar oud. Christina Jacoba Hendrika is geboren op 04-01-1920.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Gerrit en Stienie:

1 Hendrika Susanna Clasina (Riekielie) Bosua, geboren op 19-04-1946 in Pretoria Volgt IX-p.
2 Emmarencia Petronella (Rencia) Bosua, geboren op 05-09-1947 in Pretoria Volgt IX-q.
3 Arthur (Arthur) Bosua, geboren op 13-05-1949 in Pretoria Volgt IX-r.
4 Hermanus Cornelis (Herman) Bosua, geboren op 30-07-1953 in Pretoria Volgt IX-s.
5 Christina Jacoba Hendrika (Christina) Bosua, geboren op 08-01-1958 in Pretoria Volgt IX-t.
6 Gerhardus Bosua, geboren op 22-08-1963 in Pretoria. Gerhardus is overleden op 22-08-1963 in Pretoria, 0 dagen oud.

 

VIII-l Pieter (Piet) Bosua is geboren op 25-10-1922 in Krugersdorp, zoon van Aart (Aart) Bosua en Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff. Piet is overleden op 04-06-1996 in Pretoria, 73 jaar oud.
Beroep: onderwijzer†††
Piet trouwde, 23 jaar oud, op 06-07-1946 met Maria Catharina (Emsie) Viljoen, 24 jaar oud. Maria Catharina is geboren op 09-09-1921 in Pretoria. Emsie is overleden in 08-1992 in Pretoria, 70 jaar oud.

Kinderen van Piet en Emsie:

1 Elizabeth (Elsabie) Bosua, geboren op 14-02-1948 in Pretoria Volgt IX-u.
2 Arthur (Arthur) Bosua, geboren op 11-12-1949 in Pretoria.
Beroep: Agent††††
3 Willem Schalk (Willie) Bosua, geboren op 24-01-1956 in Pretoria Volgt IX-v.
4 Pieter (Piet) Bosua, geboren op 19-08-1960 in Pretoria.
Beroep: programmeur

VIII-m Tjaart Andries (Tjaart) Bosua is geboren op 15-02-1926 in Krugersdorp, zoon van Aart (Aart) Bosua en Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff.
Beroep: Weerkundige
Tjaart trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1949 met Jacomina Jakoba (Mientje) Luitingh, 23 jaar oud. Jacomina Jakoba is geboren op 16-02-1926 in Clewer Witbank.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Tjaart en Mientje:

1 Hendrika Susanna Clasina (Rika) Bosua, geboren op 13-12-1951 in Pretoria Volgt IX-w.
2 Aart (Aart) Bosua, geboren op 23-10-1953 in Maun Bech Volgt IX-x.
3 Herman Luitingh (Herman) Bosua, geboren op 20-12-1956 in Pretoria Volgt IX-y.


VIII-n Arthur (Aartie) Bosua is geboren op 12-07-1930 in Krugersdorp, zoon van Aart (Aart) Bosua en Emmarencia Petronella (Emmie) Eloff. Aartie is overleden op 08-10-1991 in Barberton, 61 jaar oud. Aartie trouwde, 15 jaar oud, op 06-07-1946 met Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh, 16 jaar oud. Elizabeth Klasina is geboren op 22-08-1929 in Clewer Witbank.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Aartie en Liesbeth:

1 Herman Cornelis (Herman) Bosua, geboren op 13-05-1949 in Barberton Volgt IX-z.
2 Hendrika Susanna Clasina (Susan) Bosua, geboren op 16-04-1955 in Barberton Volgt IX-aa.
3 Arthur (Arthur) Bosua, geboren op 04-08-1957 in Barberton Volgt IX-ab.
4 Gerhardus (Gerhard) Bosua, geboren op 12-04-1962 in Barberton Volgt IX-ac.
5 Elizabeth (Donsie) Bosua, geboren op 15-08-1966 in Barberton Volgt IX-ad.
6 Emmarentia Petronella (Tia) Bosua, geboren op 28-05-1976 in Barberton.VIII-o Hermanus Bosua is geboren op 24-04-1918 in Rotterdam (ZH), zoon van Hermanus Bosua en Bastiana van Beek. Hermanus is overleden op 09-11-1983 in Rotterdam (ZH), 65 jaar oud.
Beroep: Kuiper††
Hermanus trouwde, 30 jaar oud, op 16-03-1949 in Rotterdam (ZH) met Jacoba Hendrina Heilijgers, 18 jaar oud. Jacoba Hendrina is geboren op 31-08-1930 in Rotterdam (ZH).

Kinderen van Hermanus en Jacoba Hendrina:

1 Lambertus Gerard Sebastiaan Bosua, geboren op 02-08-1949 in Rotterdam (ZH).
2 Hendrik Hermanus Bosua, geboren op 02-10-1950 in Rotterdam (ZH) Volgt IX-ae.
3 Bastiana Johanna Bosua, geboren op 21-12-1953 in Rotterdam (ZH).
4 Johanna Christina Bosua, geboren op 12-04-1955 in Rotterdam (ZH).
5 Greta Bosua, geboren op 20-06-1958 in Rotterdam (ZH). Greta is overleden op 20-06-1958 in Rotterdam (ZH), 0 dagen oud.


VIII-p Elisabeth Teuling is geboren op 22-04-1910 in Dordrecht (ZH), dochter van Huibert Teuling en Anthonia Bosua. Elisabeth is overleden op 26-06-1948 in Dordrecht (ZH), 38 jaar oud. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 09-01-1930 in Dordrecht (ZH) met Johan Christoffel Glimmerveen, 26 jaar oud. Johan Christoffel is geboren op 28-06-1903 in Dordrecht (ZH) [bron: Aan de Boogjes 9]. Johan Christoffel is overleden op 10-02-1986 in Dordrecht (ZH), 82 jaar oud.
Beroep: kolentremmer

Kinderen van Elisabeth en Johan Christoffel:

1 Reinier Glimmerveen, geboren op 02-04-1930 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-af.
2 Anthonie Glimmerveen, geboren op 25-09-1932 in Dordrecht (ZH).


VIII-q Pieternella Jacoba Bosua is geboren op 10-02-1915 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Pieternella Jacoba trouwde, 21 jaar oud, in 1936 in Dordrecht (ZH) met Jacob Van der Ree, 22 jaar oud. Jacob is geboren in 1914 in Dordrecht (ZH). Jacob is overleden op 28-07-1983 in Mitcham, Melbourne, Victoria, AustraliŽ, 69 jaar oud.

Kinderen van Pieternella Jacoba en Jacob:

1 Arlie Van der Ree.
2 Cornelius Van der Ree.
3 Jack Van der Ree.


VIII-r Gerardus Petrus Bosua is geboren op 06-12-1917 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Gerardus Petrus is overleden in 1985 in Wonthaggi,Victoria, AustraliŽ, 68 jaar oud. Gerardus Petrus trouwde, 20 jaar oud, in 1937 in Dordrecht (ZH) met Johanna Swolss, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 18-12-1919 in Dordrecht (ZH).

Kinderen van Gerardus Petrus en Johanna:

1 Helena Pieternella Bosua, geboren op 25-08-1938 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-ag.
2 Christianus Jacobus Bosua, geboren op 14-11-1940 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-ah.
3 Cornelis Bosua, geboren op 20-04-1943 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-ai.
4 Johannes Sophia Bosua, geboren op 23-04-1944 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-aj.
5 Gerada Hana Bosua, geboren op 25-04-1948 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-ak.
6 John Bosua, geboren op 22-08-1955 in Melbourne, Victoria, AustraliŽ Volgt IX-al.

 

VIII-s Karel Bosua is geboren op 28-08-1919 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Karel trouwde, 31 jaar oud, in 1950 in Breda (NB) met Cornelia van Nijnatten. Cornelia is geboren in Breda (NB).

VIII-t Johannes Bosua is geboren op 28-04-1921 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Johannes is overleden op 01-05-1998 in Dordrecht (ZH), 77 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, in 1948 in Dordrecht (ZH) met Pieternella Herremans, 26 jaar oud. Pieternella is geboren in 1922 in Dordrecht (ZH). Pieternella is overleden op 09-10-1987, 65 jaar oud.

VIII-u Cornelis Bosua is geboren op 13-09-1922 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Cornelis is overleden op 03-08-1987 in Dordrecht (ZH), 64 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1952 in Dordrecht (ZH) met Jacoba Stok, 27 jaar oud. Jacoba is geboren op 12-03-1926 in Dordrecht (ZH), dochter van David Johan Stok en Jacoba Cohen.

Kinderen van Cornelis en Jacoba:

1 Cornelis Bosua, geboren op 24-03-1953.
2 David Johannes Bosua, geboren op 12-03-1954.
3 Helena Pietronella Bosua, geboren op 30-08-1956.
4 Jacoba Bosua, geboren op 17-05-1960.
5 Gerardus Pieter Bosua, geboren op 30-05-1962.
6 Trudy Bosua, geboren op 10-07-1967.


VIII-v Koenraad Bosua is geboren op 19-02-1927 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie.
Adres: Bouwde later een huis in Bayswater (in de omgeving van Ferntree Gully). (Is in 1952 geŽmigreerd naar AustraliŽ. Zijn met de 'Fairsea' vertrokkenen op 10 mei 1952 aangekomen in AustraliŽ. Woonde in 1e instantie bijzijn broer Gerardus in Ferntree Gully (ca. 40 km ten oosten vanMelbourne). Bouwde later een huis in Bayswater (in de omgeving van Ferntree Gully).)††††
Beroep: lasser en bouwkundig ingenieur
Koenraad trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1951 in Dordrecht (ZH) met Geertruida Dubbeldam, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 02-12-1929 in Schoonhoven (ZH), dochter van Cent Dubbeldam en Willemijntje de Vaal.

Kinderen van Koenraad en Geertruida:

1 Vincent (Vince) Bosua, geboren op 20-10-1951 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-am.
2 Cornelis Bosua, geboren op 20-08-1953 in Melbourne, Victoria, Australia Volgt IX-an.
3 Gerard Peter Bosua, geboren op 15-03-1955 in Melbourne, Victoria, Australia Volgt IX-ao.
4 Kenneth William Bosua, geboren op 15-05-1957 in Box Hill, Victoria, Australia Volgt IX-ap.
5 Karel Jacob Bosua, geboren op 21-08-1959 in Box Hill, Victoria, Australia Volgt IX-aq.
6 Karina Bosua, geboren op 08-04-1967 in Box Hill, Victoria, Australia Volgt IX-ar.


VIII-w Hermanus Bosua is geboren op 22-06-1930 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Hermanus begon een relatie met Johanna Helmer. Johanna is geboren in 1930 in Breda (NB). Johanna is overleden op 16-06-1993 in Dordrecht (ZH), 63 jaar oud.

VIII-x Borghardus Bosua is geboren op 07-05-1935 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bosua en Helena Pieternella Makkelie. Borghardus is overleden op 12-10-1995 in Dordrecht (ZH), 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Borghardus: BPS mutatie mbt lijkvinding.
Borghardus trouwde met Elizabeth Bakker. Elizabeth is geboren in Zwijndrecht.

Kind van Borghardus en Elizabeth:

1 Cornelis Bosua, geboren op 16-01-1956 in Dordrecht (ZH).


VIII-y Anna Elisabeth Bozuwa is geboren op 27-10-1900, dochter van Cornelis Bozuwa en Helena Vlasblom. Anna Elisabeth is overleden op 12-05-1965, 64 jaar oud.
Notitie bij Anna Elisabeth: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
Anna Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1929 met Jan Leendert Boele, 28 jaar oud. Jan Leendert is geboren op 09-07-1901. Jan Leendert is overleden op 13-09-1982, 81 jaar oud.
Notitie bij Jan Leendert: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele

VIII-z Dirkje Johanna Bozuwa is geboren op 01-04-1902, dochter van Cornelis Bozuwa en Helena Vlasblom.Notitie bij Dirkje Johanna: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele
Dirkje Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 16-07-1925 met Johannes van de Rest.
Notitie bij Johannes: Gegevens afkomstig van schema Jan Boele

VIII-aa Cornelis Bozuwa is geboren op 09-01-1913 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bozuwa en Helena Vlasblom. Notitie bij de geboorte van Cornelis: bron: Henk Bosua
Cornelis is overleden op 09-08-1988 in Dordrecht (ZH), 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: (Bron: Henk Bosua)
Beroep: Schoenmaker
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 03-08-1939 in Dordrecht (ZH) met Cornelia Plomp, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-02-1914 in Bolsward (Fr).

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

1 Cornelis Bozuwa, geboren op 14-03-1940 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-as.
2 Marrie Bozuwa, geboren op 29-11-1947 in Dordrecht (ZH) Volgt IX-at.
3 Johannes (Jan) Bozuwa, geboren op 12-02-1951 in Dordrecht (ZH). Jan is overleden op 21-09-2000 in Dordrecht (ZH), 49 jaar oud. Hij is gecremeerd op 26-09-2000 te Dordrecht (ZH).
Notitie bij overlijden van Jan: Datum crematie niet zeker. Familiebericht in dagblad 'de Dordtenaar' op 27 september 2000. Blijkens deze advertentie had de crematie inmiddelsin besloten familiekring plaats gevonden. Adres: Witte de Withstraat 58, Dordrecht (ZH)


IX-a Jacobus Bozuwa is geboren op 22-07-1914 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Jacob Bozuwa en Geertje Beijer. Jacobus is overleden op 12-11-1982 in Dordrecht (ZH), 68 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1982 te Zwijndrecht (ZH).
Beroep: concierge†††††††
Jacobus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 21-11-1935 in Dordrecht (ZH) met Johanna Catharina Arons, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13-10-1943 in Dordrecht (ZH) [bron: PK Bozuwa, Jacobus *22071914]. Johanna Catharina is geboren op 21-01-1913 in Dordrecht (ZH).
Notitie bij Johanna Catharina: Bron: PK J.Bozuwa (22071914)

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 21-12-1944 in Dordrecht (ZH) met Aaltje Hoogmoed, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-01-1946 in Dordrecht (ZH) [bron: PK Bozuwa, Jacobus *22071914]. Aaltje is geboren op 15-04-1919 in Dordrecht (ZH) [bron: PK Bozuwa, Jacobus *22071914].
(3) trouwde, 31 jaar oud, op 27-06-1946 in Dordrecht (ZH) met Margareta Wilhelmina Petronella Groenenberg, 31 jaar oud. Margareta Wilhelmina Petronella is geboren op 08-07-1914 in Antwerpen (B), dochter van Johannes Florenz Groenenberg en Mina Hendrina Christina Bachofner. Margareta Wilhelmina Petronella is overleden op 31-05-1989 in Zwijndrecht (ZH), 74 jaar oud. Zij is begraven op 05-06-1989 te Zwijndrecht (ZH).

Kind van Jacobus en Johanna Catharina:

1 Pieter Jacob Bozuwa, geboren op 16-02-1937 in Dordrecht (ZH) Volgt X-a.

Kind van Jacobus en Margareta Wilhelmina Petronella:

1 Margareta Wilhelmina Petronell Bozuwa, geboren op 01-04-1948 in Dordrecht (ZH).


X-a Pieter Jacob Bozuwa is geboren op 16-02-1937 in Dordrecht (ZH), zoon van Jacobus Bozuwa en Johanna Catharina Arons. Pieter Jacob is overleden op 10-11-2000 in Dordrecht (ZH), 63 jaar oud. Hij is gecremeerd op 13-11-2000 te Dordrecht (ZH). Pieter Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 20-04-1961 in Dordrecht (ZH) met Johanna Willemsteijn, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 26-07-1940 in 's-Gravenhage (ZH), dochter van Teunis Hendrik Willemsteijn en Johanna Catharina van Dijk.

 

IX-b Willempje (Wil) Bozuwa is geboren op 20-01-1916 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Jacob Bozuwa en Geertje Beijer. Wil is overleden op 10-01-2003 in Oosterhout, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op 15-01-2003 te Breda (NB).
Adres: Nachtegaalstraat 95, 4921 TZ Made, NL†††††††
Wil trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1942 in Dordrecht (ZH) met Goris Gosewinus Pot, 25 jaar oud. Goris Gosewinus is geboren op 28-08-1916 in Alkmaar (NH), zoon van Heinrich Pot en Grietje van Zuijdam. Notitie bij de geboorte van Goris Gosewinus: (nr.geb.akte: 336)
Goris Gosewinus is overleden op 26-06-1985 in Breda (NB), 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op 29-06-1985 te Breda (NB).
Beroep: Opperwachtmeester rijkspolitie

Kinderen van Wil en Goris Gosewinus:

1 Grietje Pot, geboren op 26-10-1943 in Wemeldinge (Z).
Beroep: onderwijzeres
2 Pieter Jacob Pot, geboren op 07-06-1946 in Wemeldinge (Z).
Beroep: bouwvakker†††


IX-c Dirk Pieter (Dick) Bozuwa is geboren op 11-01-1921 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Jacob Bozuwa en Geertje Beijer. Hij is gedoopt in 1921 in Dordrecht (ZH). Dick is overleden op 22-04-1993 in Dordrecht (ZH), 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-04-1993 te Dordrecht (ZH).
Notitie bij overlijden van Dick: Essenhof te Dordrecht
Beroep: Fabrieksarbeider†††††
Dick trouwde, 23 jaar oud, op 17-02-1944 in Zwijndrecht (ZH) met Adriana (Adrie) Corvers, 21 jaar oud, nadat zij in 1944 in Zwijndrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren op 12-09-1922 in Zwijndrecht (ZH), dochter van Pieter Corvers en Adriana Van der Leer. Zij is gedoopt in 1922 in Zwijndrecht (ZH).

Kinderen van Dick en Adrie:

1 Geertje Adriana (Gerda) Bozuwa, geboren op 11-09-1944 in Zwijndrecht (ZH) Volgt X-b.
2 Willy (Willy) Bozuwa, geboren op 17-06-1947 in Zwijndrecht (ZH) Volgt X-c.
3 Pieter (Piet) Bozuwa, geboren op 12-03-1954 om 06:15 in Dordrecht (ZH) Volgt X-d.


IX-e Nicolaas Johannes Bozuwa is geboren op 03-12-1930 in Rotterdam (ZH), zoon van Nicolaas Bozuwa en Jannigje Vogels.
Beroep: Beroepsmilitair†††††††
Nicolaas Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 27-11-1953 in De Bilt (Ut) met Nelly Hein, 19 jaar oud. Nelly is geboren op 18-07-1934 in Bilthoven.

Kinderen van Nicolaas Johannes en Nelly:

1 Joyce Nicoline Bozuwa, geboren op 09-02-1956 in De Bilt (Ut) Volgt X-g.
2 BjŲrn Erik (BjŲrn) Bozuwa, geboren op 28-07-1957 in De Bilt (Ut) Volgt X-h.
3 Thalita Bozuwa, geboren op 26-07-1961 in Bunschoten (Ut) Volgt X-i.

 

IX-d Pieter Jacob Bozuwa is geboren op 23-01-1927 in Dordrecht (ZH), zoon van Pieter Jacob Bozuwa en Geertje Beijer. Pieter Jacob is overleden op 11-08-1996 in Dordrecht (ZH), 69 jaar oud. Hij is begraven op 16-08-1996 te Dordrecht (ZH).
Beroep: Ondernemer†††††††††††††††††††††††††††
Pieter Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1952 in Zwijndrecht (ZH) met Hendrika Koorneef, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 14-11-1930 in Zwijndrecht (ZH).
Adres: Verhulsstraat 86, 3314 WX Dordrecht (ZH), NL†††

Kinderen van Pieter Jacob en Hendrika:

1 Jacoba Pietronella Bozuwa, geboren op 30-03-1955 in Dordrecht (ZH) Volgt X-e.
2 Geertje Antonia Bozuwa, geboren op 24-04-1957 in Dordrecht (ZH) Volgt X-f.

 

IX-f Johanna Willemina Bozuwa is geboren op 07-05-1933 in Den Haag (ZH), dochter van Nicolaas Bozuwa en Jannigje Vogels. Johanna Willemina trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1959 in Den Haag (ZH) met Lucas Postma, 30 jaar oud. Lucas is geboren op 03-05-1929 in Den Haag (ZH).

Kinderen van Johanna Willemina en Lucas:

1 Lucienne Jolanda Postma, geboren op 12-05-1961 in Den Haag (ZH) Volgt X-j.
2 Richard Postma, geboren op 02-08-1965 in Den Haag (ZH) Volgt X-k.


IX-g Gerard Bozuwa is geboren op 04-05-1935 in Den Haag (ZH), zoon van Nicolaas Bozuwa en Jannigje Vogels. Gerard is overleden op 04-12-1982, 47 jaar oud. Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 03-01-1960 in Den Haag (ZH) met Anthonia Evers, 21 jaar oud. Anthonia is geboren op 30-01-1938 in Den Haag (ZH).

Kind van Gerard en Anthonia:

1 Ronald Bozuwa, geboren op 23-02-1962 in Den Haag (ZH).


IX-h Janny Bozuwa is geboren op 21-03-1938 in Den Haag (ZH), dochter van Nicolaas Bozuwa en Jannigje Vogels. Janny trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1961 in Den Haag (ZH) met Evert van Maanen, 25 jaar oud. Evert is geboren op 30-03-1936 in Den Haag (ZH).

Kinderen van Janny en Evert:

1 Rene Edward van Maanen, geboren op 23-02-1963 in Den Haag (ZH) Volgt X-l.
2 Renate Evelien van Maanen, geboren op 16-06-1966 in Den Haag (ZH) Volgt X-m.

 

IX-i Leendert (Leen) Bozuwa is geboren op 15-07-1932 in Zwijndrecht (ZH), zoon van Lambertus Kasper Bozuwa en Jacoba Maartje Havelaar.
Adres: Merwekade 90, 3311 TH Dordrecht (ZH), NL†††††††
Beroep: Leraar wiskunde†††††
Leen trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1957 in Dordrecht (ZH) met Jannigje Stal.

Kinderen van Leen en Jannigje:

1 Leendert Lambertus Johannes Bozuwa, geboren op 24-09-1959 in 's-Gravendeel (ZH) Volgt X-n.
2 Margaretha Jacoba Johanna Bozuwa, geboren op 21-08-1962 in Dordrecht (ZH) Volgt X-o.
3 Jeroen Bozuwa, geboren op 01-12-1965 in Dordrecht (ZH) Volgt X-p.
4 Jan Willem Bozuwa, geboren op 12-12-1969 in Dordrecht (ZH).


IX-j Lambertus Kasper Bozuwa is geboren op 07-11-1934 in Dordrecht (ZH), zoon van Lambertus Kasper Bozuwa en Jacoba Maartje Havelaar.
Beroep: Stoffeerder†††††
Lambertus Kasper trouwde, 27 jaar oud, op 20-12-1961 in Zwijndrecht met Cornelia Adriana van Breugel.

IX-k Catharina Frederika Sophia (Katie) Bosua is geboren op 18-11-1941 in Pretoria, dochter van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua en Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder.
Beroep: administratrice††††††††
Katie trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1965 met Iven Carl (Iven) Moorhouse, 21 jaar oud. Iven Carl is geboren op 08-04-1944.

Kinderen van Katie en Iven:

1 Donovan Arthur (Donovan) Moorhouse, geboren op 29-06-1965 in Pretoria.
2 Alastair Paul (Alastair) Moorhouse, geboren op 28-03-1967 in Pretoria.
3 Connal Johan (Connal) Moorhouse, geboren op 18-04-1968 in Pretoria.


IX-l Jacoba (Coba) Bosua is geboren op 23-11-1945 in Pretoria, dochter van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua en Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder. Coba is overleden op 08-11-1997 in Ermelo (RSA), 51 jaar oud.
Beroep: huisvrouw†††††
Coba trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1965 met Willem Christoffel Marx, 23 jaar oud. Willem Christoffel is geboren op 15-09-1941 in Ermelo (RSA).
Beroep: boer††††††

Kinderen van Coba en Willem Christoffel:

1 Catharina Frederika Sofia Marx, geboren op 18-02-1969 in Ermelo (RSA).
2 Willem Christoffel Marx, geboren op 18-10-1973 in Ermelo (RSA).
3 Stephanus Johannes Paulus Marx, geboren op 04-05-1978 in Ermelo (RSA).


IX-m Isabella Elizabeth (Isa) Bosua is geboren op 23-04-1948 in Pretoria, dochter van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua en Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder. Isa trouwde, 19 jaar oud, op 07-10-1967 met Roelof Johannes Venter, 21 jaar oud. Roelof Johannes is geboren op 09-09-1946 in Pretoria (?). Roelof Johannes is overleden op 31-07-1993 in ?, 46 jaar oud.

Kinderen van Isa en Roelof Johannes:

1 Catharina Fredrika Venter, geboren op 24-03-1968.
2 Maria Magdalena Venter, geboren op 16-04-1970.
3 Roelof Johannes Venter, geboren op 31-12-1974.
4 Stephanus Johannes Paulus Venter, geboren op 08-05-1977.


IX-n Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua is geboren op 16-07-1951 in Pretoria, zoon van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua en Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder. Paul trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1973 met Elizabeth Johanna Pieternella Balie, 18 jaar oud. Elizabeth Johanna Pieternella is geboren op 25-12-1954.

Kinderen van Paul en Elizabeth Johanna Pieternella:

1 Stephanus Johannes Paulus Bosua, geboren op 01-11-1974 in Pretoria.
2 Pieter Christiaan Bosua, geboren op 12-05-1976 in Pretoria.
3 Elizabeth Petronella Bosua, geboren op 29-12-1980 in Pretoria.
4 Marthinus Jacobus Bosua, geboren op 03-05-1985 in Pretoria.


IX-o Anna (Anna) Bosua is geboren op 12-03-1954 in Pretoria, dochter van Stephanus Johannes Paulus (Paul) Bosua en Catharina Fredrika Sophia (Tina) Mulder. Anna is overleden op 23-07-1993 in Pretoria, 39 jaar oud. Anna trouwde, 18 jaar oud, op 12-07-1972 met Willem Phillipus Venter, 18 jaar oud. Willem Phillipus is geboren op 26-09-1953 in Pretoria.

Kinderen van Anna en Willem Phillipus:

1 Karlien Venter, geboren op 07-12-1974 in Pretoria.
2 Linette Venter, geboren op 20-07-1976 in Pretoria.

 

IX-p Hendrika Susanna Clasina (Riekielie) Bosua is geboren op 19-04-1946 in Pretoria, dochter van Gerhardus (Gerrit) Bosua en Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh. Riekielie trouwde, 23 jaar oud, in 08-1969 in Paneelklopper met Erwin (Erwin) Resch. Erwin is geboren in Oostenrijk.

Kinderen van Riekielie en Erwin:

1 Gerhardus Resch, geboren op 24-05 onbekend) in Pretoria.
2 Markus Resch, geboren in Pretoria.
3 Imke Resch, geboren op 25-04-1973 in Pretoria.


IX-q Emmarencia Petronella (Rencia) Bosua is geboren op 05-09-1947 in Pretoria, dochter van Gerhardus (Gerrit) Bosua en Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh.
Beroep: onderwijzeres
Rencia begon een relatie met Johan de Villiers.
Beroep: ingenieur††††††††

Kind van Rencia en Johan:

1 Emil de Villiers.


IX-r Arthur (Arthur) Bosua is geboren op 13-05-1949 in Pretoria, zoon van Gerhardus (Gerrit) Bosua en Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh.
Beroep: rekenaar/technicus††
Arthur begon een relatie met Elmarie van Rensburg.

Kinderen van Arthur en Elmarie:

1 onbekend Bosua.
2 onbekend Bosua.
3 onbekend Bosua.
4 onbekend Bosua.


IX-s Hermanus Cornelis (Herman) Bosua is geboren op 30-07-1953 in Pretoria, zoon van Gerhardus (Gerrit) Bosua en Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh.
Beroep: ingenieur††††††††
Herman trouwde, 8 jaar oud, op 07-07-1945 met Christina (Christina) Kachelhoffer.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Herman en Christina:

1 onbekend Bosua.
2 onbekend Bosua.
3 onbekend Bosua.
4 onbekend Bosua.


IX-t Christina Jacoba Hendrika (Christina) Bosua is geboren op 08-01-1958 in Pretoria, dochter van Gerhardus (Gerrit) Bosua en Christina Jacoba Hendrika (Stienie) Luitingh.
Beroep: onderwijzeres
Christina begon een relatie met Joost Marais.

Kinderen van Christina en Joost:

1 onbekend Marais.
2 onbekend Marais.


IX-u Elizabeth (Elsabie) Bosua is geboren op 14-02-1948 in Pretoria, dochter van Pieter (Piet) Bosua en Maria Catharina (Emsie) Viljoen.
Beroep: onderwijzeres
Elsabie begon een relatie met Stephanus (Fanie) Venter.
Beroep: boer††††††

Kinderen van Elsabie en Fanie:

1 Jandre Venter.
2 Maryna Venter.


IX-v Willem Schalk (Willie) Bosua is geboren op 24-01-1956 in Pretoria, zoon van Pieter (Piet) Bosua en Maria Catharina (Emsie) Viljoen.
Beroep: Docent††
Willie begon een relatie met Mariette onbekend.

Kinderen van Willie en Mariette:

1 onbekend Bosua.
2 onbekend Bosua.
3 onbekend Bosua.


IX-w Hendrika Susanna Clasina (Rika) Bosua is geboren op 13-12-1951 in Pretoria, dochter van Tjaart Andries (Tjaart) Bosua en Jacomina Jakoba (Mientje) Luitingh.
Beroep: huisvrouw†††††
Rika:
(1) trouwde, 36 jaar oud, in 03-1988 met Jasper Jakobus (Jasper) Smit.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 12-09-1992 met Johann A (Hampie) van Staden, 49 jaar oud. Johann A is geboren op 24-07-1943 in Pretoria.

Kinderen van Rika en Jasper:

1 Andrea Smit, geboren op 23-10-1988 in Pretoria.
2 Jakomien (Jakomien) Smit, geboren op 23-10-1988 in Pretoria.

Kinderen van Rika en Hampie:

1 Ilse van Staden.
2 Rolf van Staden.


IX-x Aart (Aart) Bosua is geboren op 23-10-1953 in Maun Bech, zoon van Tjaart Andries (Tjaart) Bosua en Jacomina Jakoba (Mientje) Luitingh. Aart trouwde, 30 jaar oud, op 28-05-1984 in ? met Rachelle (Rachelle) Potgieter, 27 jaar oud. Rachelle is geboren op 26-03-1957 in Pretoria.

Kinderen van Aart en Rachelle:

1 Tjaart Andries (Tjaart) Bosua, geboren op 26-11-1985 in Pretoria.
2 Gideon Johannes (Gideon) Bosua, geboren op 11-10-1989 in Pretoria.
3 Cornelis Jacobus (Nelis) Bosua, geboren op 05-09-1991 in Pretoria.


IX-y Herman Luitingh (Herman) Bosua is geboren op 20-12-1956 in Pretoria, zoon van Tjaart Andries (Tjaart) Bosua en Jacomina Jakoba (Mientje) Luitingh.
Beroep: ingenieur††††††††
Herman trouwde, 29 jaar oud, in 04-1986 met Trudi (Trudi) Kruger, 25 jaar oud. Trudi is geboren op 03-09-1960 in Pretoria.
Beroep: huisvrouw†††††

Kinderen van Herman en Trudi:

1 Maria Agnes (Mia) Bosua, geboren op 11-04-1988 in Pretoria.
2 Hendrika Jacomina (Henriek) Bosua, geboren op 21-08-1989 in Pretoria.
3 Tjaart Andries (Andries) Bosua, geboren op 21-01-1991 in Pretoria.
4 Benita Trudi (Benita (Bita)) Bosua, geboren op 11-08-1992 in Pretoria.

 

IX-z Herman Cornelis (Herman) Bosua is geboren op 13-05-1949 in Barberton, zoon van Arthur (Aartie) Bosua en Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh.
Beroep: Rekenmeester / ouditeur††
Herman trouwde, 46 jaar oud, op 23-02-1996 met Heleen (Heleen) Izaakse, 36 jaar oud. Heleen is geboren op 23-02-1960 in ?.

Kind van Herman en Heleen:

1 Marna (Marna) Bosua, geboren op 14-09-1994.


IX-aa Hendrika Susanna Clasina (Susan) Bosua is geboren op 16-04-1955 in Barberton, dochter van Arthur (Aartie) Bosua en Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh.
Beroep: onderwijzeres
Susan trouwde, 26 jaar oud, op 11-01-1982 met Abraham (Bram) Naude, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Opgave van Tjaart Bosua (South Afr) is 11-1-1992. (d.i. ruim na degeboorte van de kinderen. Mogelijk niet correct
Abraham is geboren op 11-01-1954 in Vrede OVS RSA.
Beroep: administrateur / Journalist††††††††

Kinderen van Susan en Bram:

1 Jacques Philipe (Jacques) Naude, geboren op 22-04-1984 in Pretoria.
2 Elizabeth (Lize) Naude, geboren op 28-05-1985 in Pretoria.
3 Arthur (Arthur) Naude, geboren op 21-06-1989 in Pretoria.


IX-ab Arthur (Arthur) Bosua is geboren op 04-08-1957 in Barberton, zoon van Arthur (Aartie) Bosua en Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh. Arthur trouwde, 24 jaar oud, op 10-04-1982 met Maria Anna Catharina (Marietje) Britz, 24 jaar oud. Maria Anna Catharina is geboren op 11-07-1957.
Beroep: onderwijzeres

Kinderen van Arthur en Marietje:

1 Jeannie (Jeannie) Bosua, geboren op 14-01-1986 in Pretoria.
2 Arthur (Arthur) Bosua, geboren op 11-04-1989 in Pretoria.
3 Anika (Anika) Bosua, geboren op 12-04-1995 in Pretoria.


IX-ac Gerhardus (Gerhard) Bosua is geboren op 12-04-1962 in Barberton, zoon van Arthur (Aartie) Bosua en Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh. Gerhard begon een relatie met Marize (Marize) Van der Walt. Marize is geboren op 03-06 onbekend).

Kinderen van Gerhard en Marize:

1 Zandie (Zandie) Bosua, geboren op 13-04-1992 in Johannesburg.
2 Arthur (Arthur) Bosua, geboren op 26-01-1995 in Johannesburg.
3 Ciska (Ciska) Bosua, geboren op 26-01-1995 in Johannesburg.
4 Lisbe (Lisbe) Bosua, geboren op 26-01-1995 in Johannesburg.


IX-ad Elizabeth (Donsie) Bosua is geboren op 15-08-1966 in Barberton, dochter van Arthur (Aartie) Bosua en Elizabeth Klasina (Liesbeth) Luitingh. Donsie trouwde, 16 jaar oud, op 07-08-1983 [bron: datum huwelijk onzeker] met Abraham (Braam) Kruger, 0 dagen oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-01-1990 [bron: Exacte datum van echtscheiding is niet bekend]. Abraham is geboren op 07-08 onbekend).
Beroep: predikant††††††††

Kinderen van Donsie en Braam:

1 Christien Kruger, geboren op 18-06-1984 in Barberton.
2 Andrť (Andrť) Kruger, geboren op 23-04-1987 in Barberton.
3 Emmie (Emmie) Bosua, geboren op 07-12-1994 in Barberton.

 

IX-ae Hendrik Hermanus Bosua is geboren op 02-10-1950 in Rotterdam (ZH), zoon van Hermanus Bosua en Jacoba Hendrina Heilijgers.
Adres: Nansenerf 15, 3263 SK Oud-Beijerland, NL (Fax: 0186-611147)†††
Beroep: Bankemploye
Hendrik Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1978 in Rotterdam (ZH) met Elizabeth Cornelia Langerak, 20 jaar oud. Elizabeth Cornelia is geboren op 29-07-1957 in Rotterdam (ZH).

Kinderen van Hendrik Hermanus en Elizabeth Cornelia:

1 Wesley Henry Bosua, geboren op 19-08-1985 in Oud Beijerland (ZH).
2 Laura Bosua, geboren op 24-07-1991 in Oud Beijerland (ZH).
3 Colin Bosua, geboren op 11-01-1995 in Dordrecht (ZH).IX-af Reinier Glimmerveen is geboren op 02-04-1930 in Dordrecht (ZH), zoon van Johan Christoffel Glimmerveen en Elisabeth Teuling.
Beroep: Matroos Zee- en Rijnvaart††††††††
Reinier trouwde, 43 jaar oud, op 18-10-1973 met Teuntje Boer, 46 jaar oud. Teuntje is geboren op 05-05-1927 in Dordrecht (ZH).

IX-ag Helena Pieternella Bosua is geboren op 25-08-1938 in Dordrecht (ZH), dochter van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. Helena Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op 03-09-1960 in Vermont, Victoria, Australia met David Maxwell Gallus, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: St. Lukes Church in Vermont. David Maxwell is geboren op 30-04-1939 in Kew, Victoria, Australia.

Kinderen van Helena Pieternella en David Maxwell:

1 Peter David Gallus, geboren op 02-03-1961 in Ringwood, Victoria, Australia.
Notitie bij de geboorte van Peter David: Ringwood Private Hospital
2 Deborah Helen Gallus, geboren op 04-08-1962 in Ringwood, Victoria, Australia Volgt X-q.


IX-ah Christianus Jacobus Bosua is geboren op 14-11-1940 in Dordrecht (ZH), zoon van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. Christianus Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1962 in Box Hill, Victoria, Australia met Jillian Elizabeth Green, 18 jaar oud. Jillian Elizabeth is geboren op 16-05-1944 in Richmond, Victoria, Australia, dochter van Russell William Green en Judith Bonney.

Kinderen van Christianus Jacobus en Jillian Elizabeth:

1 Russell Gerard Bosua.
2 Joanne Bosua, geboren op 05-07-1965 in Mitcham, Victoria, Australia Volgt X-r.
3 Christopher Bosua, geboren op 28-02-1968 in Mitcham, Victoria, Australia Volgt X-s.


IX-ai Cornelis Bosua is geboren op 20-04-1943 in Dordrecht (ZH), zoon van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. Cornelis trouwde in Tasmania, Australia met Rhonda Marie Salveson. Rhonda Marie is geboren op 08-04-1946 in Devonport, Tasmania, Australia.

Kinderen van Cornelis en Rhonda Marie:

1 Amanda Maree Bosua, geboren op 03-08-1963 Volgt X-t.
2 Darren Bosua, geboren op 25-07-1964 Volgt X-u.
3 Wayne Bosua, geboren op 22-11-1967 Volgt X-v.

 

IX-aj Johannes Sophia Bosua is geboren op 23-04-1944 in Dordrecht (ZH), dochter van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. Johannes Sophia begon een relatie met Fred Brown.

Kind van Johannes Sophia en Fred:

1 Rickie Brown.


IX-ak Gerada Hana Bosua is geboren op 25-04-1948 in Dordrecht (ZH), dochter van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. Gerada Hana begon een relatie met Brian Arthur Ebbage. Brian Arthur is geboren op 18-11-1949 in Brunswick, Victoria, AustraliŽ, zoon van Stanley Charles Ebbage en Doris May Treuel.

Kinderen van Gerada Hana en Brian Arthur:

1 Kerrie Lee Ebbage, geboren op 16-11-1967 in Lilydale, Victoria, AustraliŽ Volgt X-w.
2 Angela Anne Ebbage, geboren op 23-12-1968 in Lilydale, Victoria, AustraliŽ Volgt X-x.
3 Stephen Michael Ebbage, geboren op 08-03-1976 in Lilydale, Victoria, AustraliŽ.


IX-al John Bosua is geboren op 22-08-1955 in Melbourne, Victoria, AustraliŽ, zoon van Gerardus Petrus Bosua en Johanna Swolss. John:
(1) begon een relatie met Joy Lainson. Joy is overleden op 06-02-1977 in Wantirna, Victoria, AustraliŽ.
(2) begon een relatie met Michelle Mandemaker. Michelle is geboren op 03-07-1959 in Box Hill, Victoria, Australia, dochter van Walterus Johanna Mandemaker en Eva Margaret Trewhella.

Kind van John en Joy:

1 Phillip Anthony Bosua, geboren op 26-12-1973 in Box Hill, Victoria, Australia Volgt X-y.

Kinderen van John en Michelle:

1 Natalie Joy Bosua, geboren op 28-01-1985 in Box Hill, Victoria, Australia.
2 Simone Clare Bosua, geboren op
17-08-1987 in Box Hill, Victoria, Australia.


IX-am Vincent (Vince) Bosua is geboren op 20-10-1951 in Dordrecht (ZH), zoon van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam.
Adres: Lilydale, Australia†††††
Beroep: Officier brandweer
Vince trouwde, 19 jaar oud, op 01-05-1971 in Lilydale, Victoria, Australia met Suzanne Mena Briers, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Presbyterian Church Lilydale
Suzanne Mena is geboren op 17-10-1948 in Lilydale, Victoria, Australia [bron: Lilydale Bush Nursing Hospital], dochter van Albert Oscar Briers en Edith Jane Gilson.

Kinderen van Vince en Suzanne Mena:

1 Glenn Michael Bosua, geboren op 29-12-1975 in Lilydale, Victoria, Australia Volgt X-z.
2 Christopher Mark Bosua, geboren op 01-04-1978 in Lilydale, Victoria, Australia.
Notitie bij de geboorte van Christopher Mark: Lilydale Bush Nursing Hospital

 

IX-an Cornelis Bosua is geboren op 20-08-1953 in Melbourne, Victoria, Australia, zoon van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam. Cornelis:
(1) begon een relatie met Rachel Pearse. Rachel is geboren op 28-03-1954.
(2) begon een relatie met Fiona Christensen. Fiona is geboren op 20-02-1957.

Kind van Cornelis en Rachel:

1 Samuel James Bosua, geboren op 15-06-1989 in Sandringham, Victoria, AustraliŽ.

Kind van Cornelis en Fiona:

1 Finnian Josef Bosua, geboren op 19-08-1999 in Melbourne, Victoria, AustraliŽ.


IX-ao Gerard Peter Bosua is geboren op 15-03-1955 in Melbourne, Victoria, Australia, zoon van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam.
Notitie bij de geboorte van Gerard Peter: William Anglis Hospital
Gerard Peter begon een relatie met Lorraine Allen. Lorraine is geboren op 09-06-1957 in Liverpool (UK), dochter van Francis Allen en Mary Ellis.

Kinderen van Gerard Peter en Lorraine:

1 Nicola Lisa Bosua, geboren op 28-03-1981 in Ferntree Gully, Victoria, AustraliŽ.
2 Danielle Sara Bosua, geboren op 25-10-1986 in Waverley, Victoria, AustraliŽ.


IX-ap Kenneth William Bosua is geboren op 15-05-1957 in Box Hill, Victoria, Australia, zoon van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam.
Notitie bij de geboorte van Kenneth William: William Anglis Hospital
Kenneth William trouwde in Gladstone met Kathy Ann Bellet. Kathy Ann is geboren in Ayr, Queensland, AustraliŽ.

Kinderen van Kenneth William en Kathy Ann:

1 Alana Bosua.
2 Marie Bosua.
3 Ryan Bosua.


IX-aq Karel Jacob Bosua is geboren op 21-08-1959 in Box Hill, Victoria, Australia, zoon van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam.
Notitie bij de geboorte van Karel Jacob: William Anglis Hospital te Ferntree Gully
Karel Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1982 in Ken Lock Gardens, Olinda, Victoria, Australia met Susan Hubbard, 20 jaar oud. Susan is geboren in 1962 in Melbourne, Victoria, Australia.

Kinderen van Karel Jacob en Susan:

1 Rochelle Lee Bosua, geboren in 1981.
2 Bradley Joel Bosua, geboren in 1986.
3 Taryn Jade Bosua, geboren in 1988.


IX-ar Karina Bosua is geboren op 08-04-1967 in Box Hill, Victoria, Australia, dochter van Koenraad Bosua en Geertruida Dubbeldam.
Karina trouwde in North Bayswater, Victoria, Australia met Owen Cheetham. Owen is geboren in Toowoomba, Queensland, Australia.

Kinderen van Karina en Owen:

1 Jessica Cheetham.
2 Nathan Cheetham.

X-q Deborah Helen Gallus is geboren op 04-08-1962 in Ringwood, Victoria, Australia, dochter van David Maxwell Gallus en Helena Pieternella Bosua. Notitie bij de geboorte van Deborah Helen: Ringwood Private Hospital.
Deborah Helen begon een relatie met Garry Wayne Charles. Garry Wayne is geboren op 05-11-1962.

IX-as Cornelis Bozuwa is geboren op 14-03-1940 in Dordrecht (ZH), zoon van Cornelis Bozuwa en Cornelia Plomp. Cornelis is overleden op 18-01-2000 in Dordrecht (ZH), 59 jaar oud. Hij is begraven te Dordrecht (ZH). Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 14-04-1967 in Zwijndrecht (ZH) met Barbara Louise Mels, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-01-2000.
Notitie bij het huwelijk: Notitie bij scheiding: Echtelieden zijn in augustus 1998 uit elkaar gegaan.
Barbara Louise is geboren op 31-03-1943 in Zwijndrecht (ZH).

Kinderen van Cornelis en Barbara Louise:

1 Walter Bozuwa, geboren op 09-03-1972 in Dordrecht (ZH).
Beroep: Stadswacht†††††
2 Richard Bozuwa, geboren op 20-09-1974 in Dordrecht (ZH).

 

IX-at Marrie Bozuwa is geboren op 29-11-1947 in Dordrecht (ZH), dochter van Cornelis Bozuwa en Cornelia Plomp. Adres: Haaswijkweg Oost 63, Dordrecht (ZH), NL††††††††††††††††††††††††
Marrie begon een relatie met Cornelis Willem de Heer. Cornelis Willem is geboren op 14-02-1949 in Dordrecht (ZH).Adres: Haaswijkweg Oost 63, Dordrecht (ZH), NL††††

 

X-b Geertje Adriana (Gerda) Bozuwa is geboren op 11-09-1944 in Zwijndrecht (ZH), dochter van Dirk Pieter (Dick) Bozuwa en Adriana (Adrie) Corvers. Zij is gedoopt in 1944 in Zwijndrecht (ZH).
Adres: Boshuizen 26, 3334 BD Zwijndrecht, N:††††††
Beroep: huisvrouw†††††
Gerda trouwde, 22 jaar oud, op 20-07-1967 in Zwijndrecht (ZH) met Marinus (Rien) Robbemond, 23 jaar oud, nadat zij in Zwijndrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Marinus is geboren op 19-11-1943 in Zwijndrecht (ZH).
Adres: Boshuizen 26, 3334 BD Zwijndrecht, NL†††††
Beroep: Magazijn-medewerker†††††

Kinderen van Gerda en Rien:

1 Adriana Robbemond, geboren op 18-03-1969 in Dordrecht (ZH) Volgt XI.
2 Mark Robbemond, geboren op 16-01-1973 in Dordrecht (ZH). Hij is gedoopt in 1973 in Zwijndrecht (ZH).

 

X-c Willy (Willy) Bozuwa is geboren op 17-06-1947 in Zwijndrecht (ZH), dochter van Dirk Pieter (Dick) Bozuwa en Adriana (Adrie) Corvers. Zij is gedoopt in 1947 in Zwijndrecht (ZH).
Adres: Klarinetsingel 18, 3335 DE Zwijndrecht, NL†††††††††
Beroep: huisvrouw†††††
Willy:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1970 in Zwijndrecht (ZH) met Jan Jacob Postma, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Zwijndrecht (ZH). Het huwelijk werd ontbonden op 11-03-1987. Jan Jacob is geboren op 04-06-1948 in Utrecht (Ut). Hij is gedoopt in Utrecht (Ut).
Beroep: Verkoper††††††††

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 20-11-1992 in Zwijndrecht (ZH) met Jan Leendert Flach, 49 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in Zwijndrecht (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Jan Leendert is geboren op 21-11-1942.
Beroep: onderwijzer†††

Kinderen van Willy en Jan Jacob:

1 Simone Postma, geboren op 13-02-1973 in Zwijndrecht (ZH). Zij is gedoopt in 1973 in Zwijndrecht (ZH).
2 Raymond Postma, geboren op 28-05-1977 in Dordrecht (ZH). Hij is gedoopt in 1977 in Zwijndrecht (ZH).X-d Pieter (Piet) Bozuwa is geboren op 12-03-1954 om 06:15 in Dordrecht (ZH), zoon van Dirk Pieter (Dick) Bozuwa en Adriana (Adrie) Corvers. Bij de geboorte woog Piet 4000 gr. Hij is gedoopt in 1954 in Zwijndrecht (ZH). Notitie bij de geboorte van Piet: Geboren in het Diaconesseziekenhuis te Dordrecht (Prinsenstraat) Adres: vanaf 01-04-1994: de Hulk 38, 4002 GB Tiel, NL††††
Beroep: Inspecteur van politie†††††††
Piet trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1982 in Amersfoort (Ut) met Maria Josephina (Marie-Josť) Delis, 21 jaar oud, nadat zij op 24-11-1981 in Vianen (ZH) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-01-1982 in Amersfoort (Ut). Maria Josephina is geboren op 10-04-1960 om 11:20 in Amersfoort (Ut), dochter van Adrianus Antonius Delis en Maria Camilla Hamerlinck. Bij de geboorte woog Marie-Josť 2500 gr. Zij is gedoopt op 12-04-1960 in Amersfoort (Ut).
Adres: vanaf 01-04-1994††††† †† †††††† de Hulk 38, 4002 GB Tiel, NL†††††
Beroep: Hoofdagent van politie††††

Kinderen van Piet en Marie-Josť:

1 Meriam (Meriam) Bozuwa, geboren op 20-11-1984 in Vianen (ZH). Zij is gedoopt op 23-12-1984 in Vianen (ZH).Adres: vanaf 01-04-1994††† †† †††††† de Hulk 38, 4002 GB Tiel, NL
2 Peter (Peter) Bozuwa, geboren op 27-09-1986 in Vianen (ZH). Hij is gedoopt op 26-10-1986 in Vianen (ZH). Notitie bij de geboorte van Peter: Geboren in perceel: Franciscushof 187 te Vianen Gedoopt in kerkgebouw 'de Hoeksteen' aan de Groene Kade te Vianen doorDs. W. Sienot
Adres: vanaf 01-04-1994††††† †† †††††† de Hulk 38, 4002 GB Tiel, NL†††††

X-e Jacoba Pietronella Bozuwa is geboren op 30-03-1955 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Jacob Bozuwa en Hendrika Koorneef. Jacoba Pietronella trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1975 in Dordrecht (ZH) met Dirk de Zeeuw, 22 jaar oud. Dirk is geboren op 15-05-1953 in Dordrecht (ZH).

X-f Geertje Antonia Bozuwa is geboren op 24-04-1957 in Dordrecht (ZH), dochter van Pieter Jacob Bozuwa en Hendrika Koorneef. Geertje Antonia trouwde, 19 jaar oud, op 03-09-1976 in Dordrecht (ZH) met Peter H. Broeders.

X-g Joyce Nicoline Bozuwa is geboren op 09-02-1956 in De Bilt (Ut), dochter van Nicolaas Johannes Bozuwa en Nelly Hein. Joyce Nicoline trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1981 in Amersfoort (Ut) met Bob den Baas.

Kinderen van Joyce Nicoline en Bob:

1 David den Baas, geboren op 28-06-1978 in Amersfoort (Ut).
2 Michael den Baas, geboren op 07-04-1983 in Amersfoort (Ut).


X-h BjŲrn Erik (BjŲrn) Bozuwa is geboren op 28-07-1957 in De Bilt (Ut), zoon van Nicolaas Johannes Bozuwa en Nelly Hein.
Adres: Amersfoort (Ut), NL
Beroep: Beroepsmilitair†††††††
BjŲrn trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1983 in Amersfoort (Ut) met Clasina Maassen, 23 jaar oud. Clasina is geboren op 04-10-1959 in Amersfoort (Ut).

Kinderen van BjŲrn en Clasina:

1 Sven Bozuwa, geboren op 02-08-1985 in Zeven (D) (D).
2 Shanna Bozuwa, geboren op 17-12-1986 in Zeven (D) (D).


X-i Thalita Bozuwa is geboren op 26-07-1961 in Bunschoten (Ut), dochter van Nicolaas Johannes Bozuwa en Nelly Hein. Thalita trouwde, 22 jaar oud, op 26-08-1983 in Nijkerk (Gl) met Maarten Sieuwert Zijlstra, 25 jaar oud. Maarten Sieuwert is geboren op 14-07-1958 in Oostvoorne (ZH).

Kinderen van Thalita en Maarten Sieuwert:

1 Thamara Zijlstra, geboren op 24-03-1986 in Amersfoort (Ut).
2 Nikita Zijlstra, geboren op 24-11-1987 in Amersfoort (Ut).

X-j Lucienne Jolanda Postma is geboren op 12-05-1961 in Den Haag (ZH), dochter van Lucas Postma en Johanna Willemina Bozuwa. Lucienne Jolanda trouwde, 29 jaar oud, op 24-07-1990 in Abbenes (ZH) met Johannis Pieter Struik, 17 jaar oud. Johannis Pieter is geboren op 21-08-1972 in Voorschoten (ZH).

X-k Richard Postma is geboren op 02-08-1965 in Den Haag (ZH), zoon van Lucas Postma en Johanna Willemina Bozuwa. Richard trouwde, 31 jaar oud, op 19-12-1996 in Schiedam (ZH) met Magna van de Kraan, 31 jaar oud. Magna is geboren op 11-05-1965 in Schiedam (ZH).

X-l Rene Edward van Maanen is geboren op 23-02-1963 in Den Haag (ZH), zoon van Evert van Maanen en Janny Bozuwa. Rene Edward trouwde, 28 jaar oud, op 31-05-1991 in Den Haag (ZH) met Coby Tetteroo, 21 jaar oud. Coby is geboren op 31-03-1970 in Den Haag (ZH).

X-m Renate Evelien van Maanen is geboren op 16-06-1966 in Den Haag (ZH), dochter van Evert van Maanen en Janny Bozuwa. Renate Evelien trouwde, 23 jaar oud, op 18-08-1989 in Noordwijkerhout (ZH) met Dirk Terpstra, 24 jaar oud. Dirk is geboren op 05-10-1964 in Noordwijk (ZH).

X-n Leendert Lambertus Johannes Bozuwa is geboren op 24-09-1959 in 's-Gravendeel (ZH), zoon van Leendert (Leen) Bozuwa en Jannigje Stal.
Beroep: Boekhouder†††
Leendert Lambertus Johannes trouwde in Dordrecht (ZH) met Linda Reisner.

X-o Margaretha Jacoba Johanna Bozuwa is geboren op 21-08-1962 in Dordrecht (ZH), dochter van Leendert (Leen) Bozuwa en Jannigje Stal. Margaretha Jacoba Johanna begon een relatie met Martin Attasio.

X-p Jeroen Bozuwa is geboren op 01-12-1965 in Dordrecht (ZH), zoon van Leendert (Leen) Bozuwa en Jannigje Stal.
Beroep: Vervoersdeskundige†††††††††
Jeroen begon een relatie met Annemarie de Jonge.

Kinderen van Jeroen en Annemarie:

1 David Bozuwa.
2 Sarah Bozuwa.


X-r Joanne Bosua is geboren op 05-07-1965 in Mitcham, Victoria, Australia, dochter van Christianus Jacobus Bosua en Jillian Elizabeth Green. Notitie bij de geboorte van Joanne: Mitcham Privat Hospital
Joanne trouwde, 20 jaar oud, op 27-10-1985 in Lyrebird Lodge, Kallista, Victoria, Australia met Brett Phillip Avenell, 22 jaar oud. Brett Phillip is geboren op 08-07-1963 in Burwood, Victoria, Australia.

Kinderen van Joanne en Brett Phillip:

1 Joshua Brett Avenell, geboren op 07-10-1988 in Lilydale, Victoria, Australia.
Notitie bij de geboorte van Joshua Brett: Lilydale Bush Nursing Hospital
2 Daniel John Avenell, geboren op 05-08-1990 in Lilydale, Victoria, Australia.
Notitie bij de geboorte van Daniel John: Lilydale Bush Nursing Hospital.

X-s Christopher Bosua is geboren op 28-02-1968 in Mitcham, Victoria, Australia, zoon van Christianus Jacobus Bosua en Jillian Elizabeth Green.
Notitie bij de geboorte van Christopher: Mitcham Private Hospital
Christopher begon een relatie met Leslie Scot. Leslie is geboren op 12-09-1963 in South Carolina, USA.

Kind van Christopher en Leslie:

1 Bradley Virgil Bosua, geboren op 18-01-1992.


X-t Amanda Maree Bosua is geboren op 03-08-1963, dochter van Cornelis Bosua en Rhonda Marie Salveson. Amanda Maree trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1987 in New Haven, Phillip Island, Victoria, Australia met Anthony John Webster. Anthony John is geboren in Koroit, Victoria, Australia.

Kind van Amanda Maree en Anthony John:

1 Sarah Jane Webster, geboren op 12-08-1987.


X-u Darren Bosua is geboren op 25-07-1964, zoon van Cornelis Bosua en Rhonda Marie Salveson. Darren:
(1) begon een relatie met Trudy onbekend.
(2) trouwde in Ryle, Phillip Island, Australia met Lorraine Betty White.

Kind van Darren en Lorraine Betty:

1 Thomas Keith Bosua-White, geboren op 27-08-1990.


X-v Wayne Bosua is geboren op 22-11-1967, zoon van Cornelis Bosua en Rhonda Marie Salveson. Wayne trouwde in Dayleston, Victoria, Australia met Kim Littlewood.

X-w Kerrie Lee Ebbage is geboren op 16-11-1967 in Lilydale, Victoria, AustraliŽ, dochter van Brian Arthur Ebbage en Gerada Hana Bosua. Kerrie Lee trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1993 in Monbulk, Victoria, AustraliŽ met Craige Robert Cubitt.

Kinderen van Kerrie Lee en Craige Robert:

1 Maddison Hanna Cubitt, geboren op 23-05-1997 in Wantirna, Victoria, AustraliŽ.
2 Olivia Rose Cubitt, geboren op 26-12-1998 in Wantirna, Victoria, AustraliŽ.X-x Angela Anne Ebbage is geboren op 23-12-1968 in Lilydale, Victoria, AustraliŽ, dochter van Brian Arthur Ebbage en Gerada Hana Bosua. Angela Anne trouwde, 29 jaar oud, op 23-01-1998 in Kallista, Victoria, AustraliŽ met Trevor Tilly.

Kind van Angela Anne en Trevor:

1 Jack Charles Tilly, geboren op 09-02-1999 in Wantirna, Victoria, AustraliŽ.

 

X-y Phillip Anthony Bosua is geboren op 26-12-1973 in Box Hill, Victoria, Australia, zoon van John Bosua en Joy Lainson. Phillip Anthony trouwde, 24 jaar oud, op 17-10-1998 in Buderim, Queensland, AustraliŽ met Christine Abbinbroek, 19 jaar oud. Christine is geboren op 03-06-1979 in Buderim, Queensland, AustraliŽ.

X-z Glenn Michael Bosua is geboren op 29-12-1975 in Lilydale, Victoria, Australia, zoon van Vincent (Vince) Bosua en Suzanne Mena Briers.
Notitie bij de geboorte van Glenn Michael: Lilydale Bush Nursing Hospital
Glenn Michael trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1999 in Linley Estate, Montrose, Victoria, Australia met Karissa Anne Serong, 23 jaar oud. Karissa Anne is geboren op 10-03-1976 in Alexandra, Victoria, Australia, dochter van Noel Serong en Sharon Allen.
Notitie bij de geboorte van Karissa Anne: Alexandra Hospital

XI Adriana Robbemond is geboren op 18-03-1969 in Dordrecht (ZH), dochter van Marinus (Rien) Robbemond en Geertje Adriana (Gerda) Bozuwa. Zij is gedoopt in 1969 in Zwijndrecht (ZH). Adriana begon een relatie met Marcel Geijtenbeek.